МВР

ОД Перник

 

Районна служба "ПБЗН" - Брезник.

Началник на РСПБЗН - Брезник
Главен инспектор Чавдар Асенов
Приемно време на началника: всяка сряда от 10:00 ч. до 12:00 ч.
Телефон: 07751 38 73
Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” - Брезник
Адрес: 2360 гр. Брезник, ул.”Георги Бунджулов” № 4

Електронна поща: [email protected]
Административни
услуги
Адрес: 2360 гр. Брезник, ул.”Георги Бунджулов”  № 4
Електронна поща: [email protected]
Телефон
: 076 676 079