МВР

ОД Хасково

 

24 юли 2019

Възможност за подаване на документи за самоличност с електронен подпис

От сектор „Български документи за самоличност“ информират гражданите, че с валиден български квалифициран електронен подпис, всеки български гражданин би могъл да се възползва от услугата чрез подаване на заявление за: издаване на лична карта и паспорт; удостоверение за събития свързани с издаването на документи и дубликат на свидетелство за управление на МПС. Това става чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес:    https://e-uslugi.mvr.bg. Освен това гражданите ще имат възможност при подаване на заявление за издаване на български документи за самоличност да предоставят адрес на електронна поща за получаване на съобщение за издадения/те им документ/и. Осъществена е възможност в ОДМВР и съответните районни управления за извършване на заплащане на административните услуги чрез ползване на ПОС терминално устройство.

 

График на мобилните екипи в малките населени места за м.Юли

Дата, час и населено място

На 30.07.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с.Конуш, общ.Х-во;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с.Войводово, общ.Х-во;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с.Орлово, общ.Х-во;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с.Мандра, общ.Х-во;

13:45 ч. – 14:15 ч. в с.Големанци, общ.Х-во;

На 24.07.2019 г.за времето от:

10:30 ч. – 11:00 ч. в с. Българска поляна; общ. Т-град;

11:15 ч. – 11:45 ч. в с. Хлябово, общ. Т-град;

12:00 ч. – 12:30 ч. в с. Сакарци, общ. Т-град;

 

На 17.07.2018 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с.Малево, общ.Х-во;

10:45 ч. – 11:15 ч. с.Корен, общ.Х-во;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с.Кралево,общ.Стамболово;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с.Кладенец, общ. Стамболово;

13:45 ч. – 14:15 ч. в с.Голям извор, общ.Стамболово

 

На 22.07.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с.Димитровче, общ.Св-град;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с.Райкова могила, общ.Св-град;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с.Мустрак, общ.Св-град;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с.Равна гора, общ.Св-град;

13:45 ч. – 14:15 ч. в с.Левка, общ.Св-град;

На 29.07.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с. Горни Главанак, общ. Маджарово;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с. Горно поле, общ. Маджарово;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с.Габерово, общ. Маджарово;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с. Малко Попово, общ. Маджарово;

13:45 ч. – 14:15 ч. в с. Сеноклас, общ. Маджарово;

На 19.07.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с. Малки воден, общ. Маджарово;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с. Бориславци, общ. Маджарово;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с. Голяма долина, общ. Маджарово;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с. Малко Брягово, общ. Маджарово;

13:45 ч. – 14:15 ч. в с. Ефрем, общ. Маджарово;

 

На 18.07.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с.Манастир, общ.Х-во;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с.Книжовник, общ.Х-во;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с.Жълти бряг, общ.Стамболово;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с.Царева поляна, общ.Стамболово;

13:45 ч. – 14:15 ч. в с.Балкан, общ.Стамболово;

На 23.07.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с. Радиево, общ.Д-град;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с. Голямо Асеново, общ.Д-град;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с. Бряст, общ.Д-град;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с. Здравец, общ.Д-град;

13:45 ч. – 14:15 ч. в с. Странско, общ.Д-град

 

На 25.06.2019 г. за времето от:

11:00 ч. – 11:45 ч. в с. Плевун, общ. Ив-град(среща с кмета на с.Плевун и с.Костилково и граждани);

13:00 ч. – 13:45 ч. в с. Кондово, общ. Ив-град(среща с кмета на с.Кондово и с.Железари и граждани);

На 26.06.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с.Горно Войводино, общ.Х-во;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с.Долно Войводино, общ.Х-во;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с. с.Маслиново, общ.Х-во;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с.Долно Големанци, общ.Х-во;


15 юли 2019

Полицията предприема мерки за опазване на реколтата и гарантиране на реда при прибирането й

Огнеборците припомнят и че е забранено паленето на стърнища

Хасковската дирекция и дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” ще се включат активно в дейностите. Планираните мерки имат за цел опазване на селскостопанската продукция от престъпни посегателства и осигуряване на пожарна безопасност по време на кампанията за прибиране на реколтата. На базата на анализ и произтичащите от него изводи за дейността на МВР от миналата година, са предвидени поредица съвместни дейности за противодействие на престъпността и опазването на реда. Някои от тях  ще се осъществяват в координация с местната власт, с частните охранителни фирми по места и звената за самоохрана.
На срещите с кметовете, с председателите на земеделски кооперации, с управителите на фирми и земеделски производители се уточняват  конкретни стъпки в охраната на масивите и складовите бази за съхранение на прибраната продукция. При необходимост, засилено полицейско присъствие ще бъде осигурявано и в районите с обособени пунктове за изкупуване.
За превенция на пътни инциденти и спазването на ЗДвП ще се провеждат системни проверки на пътни превозни средства, транспортиращи селскостопанска продукция, както и засилен контрол от страна на пътните полицаи за контрол на превоза на товари и хора, наети за събиране на реколтата.
Планирани са проверки и специализирани операции съвместно с представители на различни държавни контролни органи.
В рамките на организацията служителите ще вземат под внимание  резултатите от минали кампании за опазване на реколтата, както и изводите от тях с оглед преодоляване на възникнали затруднения и недопускане на пропуски в работата.

С настъпването на летния сезон се увеличава риска от възникване на пожари в горски и земеделски фонд. Потенциални причинители на пожари могат да се окажат пастири, козари, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти - всички, които по един или друг повод палят открит огън в селскостопанския  и в горския фонд. Запаленият в сухи треви и стърнища огън, лесно може да обхване намиращи се в съседство горски площи, трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки. 

В тази връзка от Районните служби за пожарна безопасност и защита на населението  припомнят, че е абсолютно забранено паленето на огън в стърнища, сухи треви по слогове, поляни и крайпътни ивици, както и изгарянето на отпадъци извън определените за това площадки.

Особено безотговорно и лекомислено е запалването на стърнищата след жътва и на старата суха трева по пасищата, за да се осигури свежа паша. Нарушителите на тази забрана се наказват с глоба по ЗМВР, ако с действията си не са причинили материални щети, за които да носят наказателна отговорност. Пожарникарите,  разчитат и на отговорността на собствениците и ползвателите на селскостопански земи, с оглед осигуряване техническата изправност но селскостопанската техника и напомнят, че кметовете на населени места имат ангажимента за разораване на негорима ивица около гробищни паркове и сметища.

Огнеборците препоръчват:
• Да не се пали  огън на открито във ветровито време. Вятърът  способства за бързо разпространение на пожара и това е особено страшно, ако е в близост до горски масив или стопански постройки.
• Паленето на огън и в селските дворове също крие сериозна опасност, поради  плътното застрояване в граничещите със съседите места
• В никакъв случай де не се пали огън в междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, както и в близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности.
• Да не се допуска паркирането на превозни средства и нощуването им покрай пътища, които минават в близост до складиран фураж, покрай посевите или през тях от настъпване на восъчна зрялост до прибирането на реколтата.

 

 

08 юли 2019

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА ДИРЕКТОРА НА ОДМВР-ХАСКОВО ПО СЛУЧАЙ ПРАЗНИКА НА МВР:

Уважаеми  съграждани,

На 5 юли честваме деня на основаването на една от първите държавни институции, формирана след Освобождението на България. Преди 140  години с Указа на княз Александър Батенберг е създадено Министерството на вътрешните работи, което е в основата на държавността.

Скъпи  служители,

Изразявам своята признателност за Вашата отговорност и всеотдайност. Срещу сериозните предизвикателства пред системата на МВР, Вие ежедневно се изправяте със своите компетенции и професионализъм, като не рядко рискувате живота си и пренебрегвате семействата си.

        Признателен съм Ви за волята, усилията и търпението, които полагате и Ви поздравявам за всеки миг, в който сте по-решителни от злото и сте съумявали да бъдете концентрирани и отзивчиви и да постигате успехи в борбата с престъпността.

        Благодаря Ви за това което вършите 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. Вие сте хора пред които се прекланяме, чийто труд уважаваме, Вие сте тези, които трябва да дадете сигурност на България.

                          

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

Директор ОДМВР-Хасково:

Ст.комисар Ангел Цанков

 

04 юли 2019

Ангел Цанков:"Българските полицаи има с какво да се гордеят в борбата със злото, благодаря им за неуморния труд "

Директорът на ОДМВР-Хасково отличи служителите си по случай празника на МВР

Добра професионална оценка за работата на своите служители даде Ръководството на ОДМВР-Хасково. Общата разкриваемост на хасковската Дирекция за шестмесечието на 2019г е  51, 52% разкриваемост, което е над средния процент за страната, а именно-42%. 

От регистрираните 1305 криминални престъпления са разкрити 622,  срещу  1372 за периода през 2018г,  с 647 разкрити, или има намаление  на престъпленията с 67 броя и запазване на разкриваемостта – 48% спрямо 47% за 2018г.

И тази година структуроопределящи са имуществените престъпления –619, от които разкрити 235 или 38%  разкриваемост. В сравнение за същия период на миналата година те са 600, а процента им на разкриване е 34.

Престъпленията срещу личността запазват тенденцията да са с нисък дял. За шестмесечието са регистрирани 2 убийства , като тук има 100 % на разкриване. През тази година са станали 2 изнасилвания, от които е разкрито 1 и 4 блудства, от което е разкрито 1.

Общото количество на конфискуваните безакцизни цигари за отчетния период е 248 398 къса и 586 кг тютюн.

Заловени количества наркотични вещества от служителите на ОДМВР-Хасково са: марихуана – 9,6 кг; канабисови растения – 89 броя; екстази – 5 таблетки и 0,002 кг; амфетамин -0,1168 кг и 4 таблетки; метаамфетамин – 0,7959 кг.; кокаин – 0,019 кг  и хероин – над 46 кг. Дизайнерската дрога е 0,009 кг.

В тази връзка, за съществен принос при изпълнение на професионалните им задачи и за проявена инициативност и постигнати високи резултати признание получиха индивидуално 42 служители от Хасковската дирекция, отличени от Директора на ОДМВР-Хасково ст.комисар Цанков. Колектива на сектор „Български документи за самоличност” бе удостоен с колективна парична награда. Днес ст.комисар Цанков ги поздрави с празника им. „Българските полицаи е добре да работят и живеят със самочувствието, че представляват закона и силата на обществото, неговото спокойствие и сигурност. Имаме традиции, имаме с какво да се гордеем, благодаря Ви за това, което вършите 24 часа в денонощието” бе посланието му.

 

 

04 юли 2019

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Профил на купувача