МВР

ОД Хасково

 

Технически спецификации за обществени поръчки за публично обсъждане