МВР

ОД Хасково

 

Полицейски инспектори РУ Димитровград

 

РАЙОН № 1


Първи микрорайон:
Градска част -
квартал „Раковски” с граници: на изток - главен път Е-85;  на запад - ул. „Цар Симеон” /четни номера/; на север – река Марица; на юг - бул. „Г. С. Раковски” /нечетни номера/ 
Обслужва се от

полицейски инспектор Груди Кръстев Грудев
Приемни дни:
Вторник 15:30-17.30 Димитровград, Ул.”Кл.Охридски” № 1
Четвъртък 15:30-17.30 Димитровград, Ул.”Кл.Охридски” № 1

Служебен телефон: 0391/6-33-21, вътрешен 223

 

Втори микрорайон:
Селска част –
с. Радиево, с. Бряст, с. Голямо Асеново, с. Малко Асеново и квартал „Изток”
Обслужва се от:

 

младши полицейски инспектор Светослав Боянов Гочев

Приемни дни:

Понеделник 14:00-16:00 ч. - с. Бряст - кметство
Вторник 15:00-17:00 ч. - Димитровград, кв. Изток - читалище
Сряда 14:00-16:00 - с. Малко Асеново - кметство
Четвъртък 14:00-16:00 - с. Голямо Асеново - кметство
Петък 15:00-17:00 - с. Радиево - кметство

Служебен телефон: 0391/6-33-21, вътрешен 223

РАЙОН № 2

Градска част - квартал „Д. Благоев” с граници: на изток - промишлена зона /ТЕЦ-3, „НЕОХИМ”АД, бетонов възел „МОНОЛИТ” и др. частни фирми/; на запад - бул. „България” /четни номера/; на север - бул. „Г. С. Раковски” /четни номера/; на юг – ж.п. линия  Момчилград – Русе  
Обслужва се от:

полицейски инспектор Пламен Анастасов Тенев

Приемни дни:
Сряда 15:30-17.30 -Димитровград Ул.”Кл.Охридски” № 1
Служебен телефон: 0391/6-33-21, вътрешен 282

 Селска част – с. Брод, с. Злато поле, с. Долно Белево и с. Райново 
Обслужва се от:
Bojidar Milev  Д-град
мл. полицейски инспектор Божидар Иванов Милев

Приемни дни:
Понеделник 09.30-11.30 с. Брод – кметство
Понеделник 13.00-15.00 с. Злато поле – кметство
Понеделник 15.00-17.00 с. Долно Белево– кметство
Вторник 09.30-11.30 с. Райново – кметство

Служебен телефон: 0391/6-33-21, вътрешен 282

РАЙОН № 3

Първи микрорайон:
Градска част - квартал „Каменец” с граници: на изток - ул. „Р. Ролан” /нечетни номера/, ул. „Цар Борис І”/не четни/; на запад и на юг - ж.п. линия Момчилград - Русе; на север – от кръстовището на ул. „Цар Борис І” с бул. „Г.С.Раковски”/четни/ до ул. „Петър Берон”/четни/
Обслужва се от

полицейски инспектор Антон Кирчев Тонев
Приемни дни:
Вторник 11.00-12.00 Димитровград ул.”Ивайло” № 2 /Общинска полиция/
Четвъртък 11.00-12.00 Димитровград ул.”Ивайло” № 2 /Общинска полиция/ 

Служебен телефон: 0391/6-33-21, вътрешен 282

 

Втори микрорайон:

Селска част – с. Крум, с. Ябълково, с. Сталево и с. Скобелево
Обслужва се от

младши полицейски инспектор Данчо Панев Иванов

Приемни дни:
Вторник 14.00-16.00 с. Ябълково – кметство
Вторник 11.00-12.00 с. Сталево –кметство
Вторник 13.00-14.00 с. Скобелево – кметство
Вторник 10.00-11.00 с.Крум - кметство

Служебен телефон: 0391/6-33-21, вътрешен 282

 

РАЙОН № 4

Първи микрорайон:

Градска част - квартал „Дружба” с граници: на изток - бул.  „България” /нечетни номера/ и ул. „Цар Симеон” /не четни/; на запад - ул. „Р. Ролан” /четни/, ул. „Цар Борис І” /четни/ и от кръстовището на ул. „П. Берон” с ул. „З. Зограф”; на север - река Марица ; на юг – бул. „Д.Благоев” /5-7/
Обслужва се от

полицейски инспектор Красен Стоянов Колев

Приемни дни:
Вторник 16.00-17.00 Димитровград, Ул.”Кл.Охридски” № 1
Четвъртък 16.00-17.00 Димитровград, Ул.”Кл.Охридски” № 1 

Служебен телефон: 0391/6-33-21, вътрешен 291

 

Втори микрорайон:

Селска част – с. Добрич, с. Каснаково, с. Здравец и с. Странско
Обслужва се от

младши полицейски инспектор Пламен Вълчев Киров

Приемни дни:
Четвъртък 14.00-15.00 с. Добрич– кметство
Четвъртък 15.00-16.00 с. Каснаково– кметство
Четвъртък 10:00-11:00 с. Здравец– кметство
Четвъртък 11:00-12:00 с.Странско– кметство

Служебен телефон: 0391/6-33-21, вътрешен 291

РАЙОН № 5:

Градска част - квартал „Славянски”  с граници - на изток - транспортна фирма „Атлас” АД ; на запад - парк „Н. Й. Вапцаров”; на север – ж.п. линия Момчилград - Русе; на юг – Вилна зона „Габера”, парк  „Пеньо Пенев”
Селска част - с. Крепост, с. Черногорово и с. Воден

Обслужва се от

полицейски инспектор Евгени Сашев Генев

Приемни дни:

Сряда 15:00-17:00 - Димитровград, ул. "Вл. Поптомов" №2
Петък 15:00-17:00 - Димитровград, ул. "Вл. Поптомов" №2

Служебен телефон: 0391/6-33-21, вътрешен 292

 Селска част - с. Крепост, с. Черногорово и с. Воден
Обслужва се от
Nikola Nikolov Д-град
мл. полицейски инспектор Никола Веселинов Николов

Приемни дни:
Четвъртък 09:30-11:30 - с. Крепост - кметство
Четвъртък 13:00-15:00 - с. Черногорово - кметство
Четвъртък 15:00-17:00 - с. Воден - кметство

Служебен телефон: 0391/6-33-21, вътрешен 292

РАЙОН № 6:

Първи микрорайон:
Градска част -
квартал „Хр. Ботев” с граници: на изток - бул. „Трети март” /четни номера – 2-4-6/; на запад - стадион „Раковски”; на север – ж.п. линия Момчилград - Русе; на юг - бул. „Хр. Ботев” /четни номера/

 Обслужва се от

полицейски инспектор Жулиета Ленкова Димитрова

Приемни дни:
Вторник 16:00-17:00 Димитровград, Ул.”Вл.Поптомов” № 2
Четвъртък 16:00-17:00 Димитровград, ул. "Вл. Поптомов" № 2

Служебен телефон: 0391/6-33-21, вътрешен 291

Втори микрорайон:
Селска част - с. Горски извор, с. Светлина, с. Върбица и с. Бодрово

Обслужва се от

Veselin Dimitrov

младши полицейски инспектор Веселин Колев Димитров

Приемни дни:
Петък 13:00-14:00 - с. Горски извор - кметство
Петък 14:00-15:00 - с. Светлина - кметство
Петък 15:00-16:00 - с. Върбица - кметство
Петък 16:00-17:00 - с. Бодрово - кметство

Служебен телефон: 0391/6-33-21, вътрешен 291


РАЙОН № 7:


Първи микрорайон:
Градска част
- с граници: на север – Северна промишлена зона /„ЕРЦ ЦРБ”, „Енергоремонт - Гълъбово”, складове за строителни материали, цехове, работилници и халета на частни фирми/  и самостоятелно обособените квартали „Мариино”, „Вулкан” и с. Длъгнево

Обслужва се от
Jordan Dobrev
полицейски инспектор Йордан Господинов Добрев

Приемни дни:
Вторник 16.30-17.30 Кв. „Марийно”   ”- читалище     
Вторник 15.30-16.30 Кв. „Вулкан” ”- читалище
Четвъртък 16.30-17.30 С.Длъгнево - кметство

Служебен телефон: 0391/6-33-21, вътрешен 297

Втори микрорайон:
Селска част – гр. Меричлери, с. Великан и самостоятелно обособен квартал „Черноконево”
Обслужва се от

младши полицейски инспектор Станислав Иванов Станев

Приемни дни:
Четвъртък 10.00-11.00 с. Меричлери– кметство
Четвъртък 09.00-10.00 Кв. „Черноконево”- читалище
Четвъртък 11.00-12.00 с. Великан– кметство

Служебен телефон: 0391/6-33-21, вътрешен 297