МВР

ОД Хасково

 

РУ Харманли

Началник РУ Харманли

  Пламен Митев

Приемни дни: всяка сряда от месеца, за времето от 10.00 до 12.00 часа.

Тел. за контакти: 0373 / 82364

 
УП Симеоновград

Началник УП Симеоновград

Живко Георгиев

Приемни дни: всяка сряда от месеца, за времето от 10.00 до 12.00 часа.

Тел. за контакти: 03781 / 3261

 

УП Маджарово

Началник УП Маджарово

Петьо Бахчеванов

Приемни дни: всеки четвъртък от месеца, за времето от 10.00 до 12.00 часа.

Тел. за контакти:  03720 / 2339