МВР

ОД Хасково

 

РУ Димитровград

Началник РУ Димитровград
Гл. инспектор Тенчо Стойчев Георгиев

Приемни дни: всяка сряда от месеца, за времето от 16,00 до 17,00 часа.

Телефон за контакти: 0391/6-33-21