МВР

ОД Хасково

 
Приемен ден: втора и четвърта сряда от 10 часа до 12 часа

Директор ОД на МВР Хасково

Старши комисар Недан Хаджиев

Приемен ден: всяка втора и четвърта сряда от 10 часа до 12 часа