МВР

ОД Хасково

 

Дейност на група “Миграция

 

АДРЕС :

гр.Хасково, бул.”България” № 85 (в сградата на ОД МВР-Хасково) , п.к.6300

e-mail: [email protected]

 

 

Началник група ”Миграция” при ОД МВР- Хасково

ст. инспектор Милена Стамболиева

Приемен ден  - всеки четвъртък от 11,00  до 12,00 часа.

Тел.038 640 390

 

 

 

Гишета за административно обслужване на граждани:

 

РАБОТНО ВРЕМЕ :

Всеки работен ден от понеделник до петък - от 08:30  до 17:30 часа./без прекъсване/

      Телефон за контакти: 038/ 640 394 и 038/ 640 396

 

 

Административни услуги и дейности извършвани от група ”Миграция” при ОД МВР Хасково:

 

1. За граждани на Европейския съюз и членове на техните семейства съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани и членовете на техните семейства:

- приемане на заявления и издаване на удостоверение за продължително пребиваване на гражданин на Европейския съюз и членовете на семейството му;

- приемане на заявления и издаване на удостоверение за постоянно пребиваване на гражданин на Европейския съюз и членовете на семейството му;

- приема заявления за издаване на картови носители на удостоверения за продължително и постоянно пребиваващи граждани на Европейския съюз и членове на техните семейства в Република България съгластно Закона за българските лични документи

- предоставяне на информация за обявен адрес, за разрешен срок за пребиваване и за други събития и факти, свързани с пребиваването на граждани на Европейския съюз и членове на техните семейства в Република България.

 

2. За чужденци съгласно Закона за чужденците в Република България:

-   извършване на адресна регистрация на чужденци;

- заверка на покана-декларация за посещения на чужденци в Република България;

- издаване на разрешение за продължително пребиваване – за срок до 6 месеца или до 1 година;

- издаване разрешение за дългосрочно пребиваване на чужденец;

- издаване разрешение за постоянно пребиваване – безсрочно;

- издаване на български лични документи за чужденци в Република България;

- предоставяне на информация за удостоверяване наличието на чуждо гражданство, за обявен адрес, за разрешен срок за пребиваване, за влизане, напускане или преминаване през Република България, както и за други събития и факти, свързани с пребиваването на чужденци в Република България;