МВР

ОД Хасково

 

Новини

Препоръки за пожарна безопасност през летния сезон

 С настъпването на летния сезон се увеличава риска от възникване на пожари в горски и земеделски фонд. Потенциални причинители на пожари могат да се окажат пастири, козари, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти - всички, които по един или друг повод палят открит огън в селскостопанския  и в горския фонд. Запаленият в сухи треви и стърнища огън, лесно може да обхване намиращи се в съседство горски площи, трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки. 

В тази връзка от Районните служби за пожарна безопасност и защита на населението  припомнят, че е абсолютно забранено паленето на огън в стърнища, сухи треви по слогове, поляни и крайпътни ивици, както и изгарянето на отпадъци извън определените за това площадки.

Особено безотговорно и лекомислено е запалването на стърнищата след жътва и на старата суха трева по пасищата, за да се осигури свежа паша. Нарушителите на тази забрана се наказват с глоба по ЗМВР, ако с действията си не са причинили материални щети, за които да носят наказателна отговорност. Пожарникарите,  разчитат и на отговорността на собствениците и ползвателите на селскостопански земи, с оглед осигуряване техническата изправност но селскостопанската техника и напомнят, че кметовете на населени места имат ангажимента за разораване на негорима ивица около гробищни паркове и сметища.

Огнеборците препоръчват:
• Да не се пали  огън на открито във ветровито време. Вятърът  способства за бързо разпространение на пожара и това е особено страшно, ако е в близост до горски масив или стопански постройки.
• Паленето на огън и в селските дворове също крие сериозна опасност, поради  плътното застрояване в граничещите със съседите места
• В никакъв случай де не се пали огън в междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, както и в близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности.
• Да не се допуска паркирането на превозни средства и нощуването им покрай пътища, които минават в близост до складиран фураж, покрай посевите или през тях от настъпване на восъчна зрялост до прибирането на реколтата.

 

19 юли 2018

Месечен брифинг на Директора на ОДМВР Хасково за месец юни

Брифинг по актуални проблеми по противодействието на престъпността и опазването на обществения ред през изминалия месец бе проведен днес от ръководството на ОДМВР Хасково. Освен директора на областната дирекция ст.комисар Ангел Цанков, на срещата присъства и началник отдел „Охранителна полиция“ комисар Атанас Ненков.

През отчетния месец е налице намаление на регистрираните престъпления, чийто процент на разкриваемост е 43% спрямо 34% за същия месец на миналата година. Най-голям е делът на престъпленията против собствеността – 26% от общорегистрираните. Ст.комисар Цанков коментира, че по отношение на тежките престъпления се запазва тенденцията обстановката да е спокойна – само 7% от общия дял.

Положителни резултати се отчитат при разпространението на стоки без платен акциз – конфискувани са 124 319 къса цигари и 4 кг тютюн.

Комисар Ненков акцентира, че част от предстоящите акценти  в работата на Дирекцията са продължаване на мерките по контрола във връзка с потоците гастарбайтери към двата ГКПП, дейността на мобилните групи в малките населени места и опазване на селскостопанската реколта от набези.

Прикачен файл на презентацията!

16 юли 2018

Поздравление на Директора на ОДМВР Хасково по повод професионалния празник на МВР – 5 юли

Уважаеми колеги,

За мен е чест да Ви поздравя по повод Празника на МВР – 5 юли.

Дълбоко признателен съм за усилията, волята и търпението, които полагате, въпреки ежедневните предизвикателства .  Те още един път Ви доказват като самоотвержени професионалисти , достойни за всяка професионална общност.

Работете все така отговорно и компетентно, с чувство за дълг пред обществото и Родината!

Поздравявам  и Вашите семейства за безрезервната подкрепа и търпение. На всички Вас желая здраве, благополучие и професионални успехи!

        Честит празник!

                             Директор ОДМВР Хасково

Ст.комисар Ангел Цанков

 

За съществен принос при изпълнение на професионалните им задачи и за проявена инициативност и постигнати високи резултати, признание получиха  27 служители от Хасковската дирекция, отличени от ст.комисар Ангел Цанков.

С „Писмена похвала“ са отличени 14 служители на „Охранителна полиция“ и „Пътна полиция“:

 1.  Мл.инсп.Георги Колаксъзов
 2.  Мл.инсп.Драган Драганов
 3.  Мл.инсп. Иван Костадинов
 4.  Мл.инсп. Милан Стоев
 5.  Мл.инсп. Кристиян Минчев
 6.  Мл.инсп. Емил Панайотов
 7.  Мл.инсп. Тенчо Янчев
 8.  Ст.инсп. Виктор Атанасов
 9.  Ст.инсп. Здравко Иванов
 10. Пол.инсп. Паско Пасков
 11. Пол.инсп. Николай Каменов
 12. Гл.инсп.Живко Иванов
 13. Ст.инсп.Динко Динков
 14. Инсп.Жулиета Димитрова

От отдел „Разследване“ са отличени:

 1. Инсп. Виктор Грозев
 2. Инсп.Ерай Мехмед
 3. Инсп. Восица Василева
 4. Инсп. Боряна Халваджиева
 5. Инсп.Красимир Гюров
 6. Инсп. Тодор Маринчев
 7. Инсп. Мадлена Колева
 8. Инсп. Нина Желязкова
 9. Инсп. Павел Дармонев
 10. Инсп. Петя Карабоюкова
 11. Инсп. Валерия Ангелова
 12. Инсп. Жеко Ермов
 13. Инсп.Радостина Панчугова

 

05 юли 2018

График на мобилните екипи за посещение в малките населени места за месец юли

График за планираните посещения за провеждане на срещи с гражданите в населените места на обслужваната от ОДМВР-Хасково територия от сформираните мобилни екипи от полицейски служители от отдел „ОП" и отдел „КП“ при  ОДМВР – Хасково

 

На 19.07.2018 г. за времето от:

10:00 ч. – 11:00 ч. в с. Воден, общ. Д-град;

11:15 ч. – 12:15 ч. в с. Черногорово, общ. Д-град;

13:30 ч. – 14:30 ч. в с. Злато поле, общ. Д-град;

14:45 ч. – 15:45 ч. в с. Долно Белево, общ. Д-град;

16:00 ч. – 17:00 ч. в с. Райново, общ. Д-град;

 

На 25.07.2018 г. за времето от:

10:00 ч. – 11:00 ч. в с. Длъгнево, общ.Д-град;

11:15 ч. – 12:15 ч. в с. Великан, общ.Д-град;

13:30 ч. – 14:30 ч. в с. Каснаково, общ.Д-град;

14:45 ч. – 15:45 ч. в с. Добрич, общ.Д-град;

16:00 ч. – 17:00 ч. в с. Крум, общ.Д-град

На 03.07.2018 г. за времето от:

10:30 ч. – 11:15 ч. в с. Мрамор; общ. Т-град;

11:30 ч. – 12:30 ч. в с. Срем, общ. Т-град;

13:45 ч. – 14:45 ч. в с. Княжево, общ. Т-град;

15:00 ч. – 16:00 ч. в с. Синапово, общ. Т-град;

 

На 10.07.2018 г. за времето от:

10:30 ч. – 11:30 ч. в с. Устрем; общ. Т-град;

11:45 ч. – 12:30 ч. в с. Планиново, общ. Т-град;

13:30 ч. – 14:30 ч. в с.Радовец, общ. Т-град;

14:45 ч. – 15:15 ч. в с.Филипово, общ.Т-град;

15:30 ч. – 16:00 ч. в с.Присадец, общ.Т-град

 

На 11.07.2018 г. за времето от:

09:30 ч. – 10:30 ч. в с. Брястово, общ. Мин. бани;

10:45 ч. – 11:45 ч. в с. Спахиево, общ. Мин. бани;

13:30 ч. – 14:30 ч. в с. Сърница, общ. Мин. бани 14:45 ч. – 15:45 ч. в с. Ангел войвода, общ. Мин. бани;

16:00 ч. – 17:00 ч. в с. Винево, общ. Мин. бани;

 

На 20.07.2018 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:45 ч. в с. Малки воден, общ. Маджарово;

11:00 ч. – 11:45 ч. в с. Бориславци, общ. Маджарово;

13:00 ч. – 13:45 ч. в с. Голяма долина, общ. Маджарово;

14:00 ч. – 14:45 ч. в с. Малко Брягово, общ. Маджарово;

15:00 ч. – 16:00 ч. в с. Ефрем, общ. Маджарово;

На 12.07.2018 г.за времето от:

10:00 ч. – 10:45 ч. в с. Бисер, общ.Х-ли;

11:00 ч. – 11:45 ч. в с. Черна могила, общ.Х-ли;

13:00 ч. – 13:45 ч. в с. Надежден, общ.Х-ли;

14:00 ч. – 14:45 ч. в с. Остър камък, общ.Х-ли;

15:00 ч. – 15:45 ч. в с. Иваново, общ.Х-ли;

 

На 18.07.2018 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:45 ч. в с. Лешниково, общ.Х-ли;

11:00 ч. – 11:45 ч. в с. Смирненци, общ.Х-ли;

13:00 ч. – 13:45 ч. в с. Върбово, общ.Х-ли;

14:00 ч. – 14:45 ч. в с. Орешец, общ.Х-ли;

15:00 ч. – 15:45 ч. в с. Тънково, общ.Х-во;

На 17.07.2018 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:45 ч. в с. Горни Главанак, общ. Маджарово;

11:00 ч. – 11:45 ч. в с. Горно поле, общ. Маджарово;

13:00 ч. – 13:45 ч. в с.Габерово, общ. Маджарово;

14:00 ч. – 14:45 ч. в с. Малко Попово, общ. Маджарово;

15:00 ч. – 15:45 ч. в с. Сеноклас, общ. Маджарово;

 

На 24.07.2018 г. за времето от:

10:00 ч. – 11:00 ч. в с. Златоустово, общ. Маджарово;

11:15 ч. – 12:15 ч. в с. Селска поляна, общ. Маджарово;

13:30 ч. – 14:30 ч. в с.Долни Главанак, общ. Маджарово;

На 11.07.2018 г. за времето от:

09:30 ч. – 10:30 ч. в с.Криво поле, общ.Х-во;

10:45 ч. – 11:45 ч. в с.Момино, общ. Х-во;

13:00 ч. – 14:00 ч. в с.Елена, общ. Х-во;

14:15 ч. – 15:15 ч. в с.Болярски извор, общ.Х-ли;

15:30 ч. – 16:30 ч. в с.Славяново, общ.Х-ли;

 

На 16.07.2018 г. за времето от:

10:00 ч. – 11:00 ч. в с.Ръженово, общ. Маджарово;

11:15 ч. – 12:15 ч. в с.Долно Съдиево, общ. Маджарово;

13:30 ч. – 14:15 ч. в с.Тополово, общ.Маджарово;

14:30 ч. – 15:15 ч. в с.Румелия, общ. Маджарово;

 

На 09.07.2018 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:45 ч. в с.Щит, общ.Св-град;

11:00 ч. – 11:45 ч. в с.Пашово, общ.Св-град;

13:00 ч. – 13:45 ч. в с.Михалич, общ.Св-град;

14:00 ч. – 14:45 ч. в с.Сладун, общ.Св-град;

15:00 ч. – 15:30 ч. в с.Варник, общ.Св-град;

15:45 ч. – 16:15 ч. в с.Маточина, общ.Св-град

 

На 13.07.2018 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с.Георги Добрево, общ.Любимец;

10:45 ч. – 11:30 ч. в с.Момково, общ.Св-град;

13:00 ч. – 13:45 ч. в с.Костур, общ.Св-град;

14:00 ч. – 14:45 ч. в с.Лисово, общ.Св-град;

15:00 ч. – 15:30 ч. в с.Дервишка могила, общ.Св-град;

15:45 ч. – 16:15 ч. в с.Лисово, общ.Св-град;

На 12.07.2018 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:45 ч. в с.Силен, общ.Стамболово;

11:00 ч. – 11:45 ч. в с.Маджари, общ. Стамболово;

13:00 ч. – 14:00 ч. в с.Пчелари, общ. Стамболово;

14:15 ч. – 15:15 ч. в с.Голобрадово, общ. Стамболово;

15:30 ч. – 16:30 ч. в с.Рабово, общ. Стамболово;

 

На 26.07.2018 г. за времето от:

10:00 ч. – 11:00 ч. в с.Воденци, общ. Стамболово;

11:15 ч. – 12:15 ч. в с.Пътниково, общ. Стамболово;

13:30 ч. – 14:30 ч. в с.Светослав, общ. Стамболово;

14:45 ч. – 15:45 ч. в с.Бял кладенец, общ. Стамболово;

На 18.07.2018 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:45 ч. в с.Горно Войводино, общ.Х-во;

11:00 ч. – 11:45 ч. в с.Долно Войводино, общ.Х-во;

13:00 ч. – 13:45 ч. в с.Маслиново, общ.Х-во;

14:00 ч. – 14:45 ч. в с.Долно Големанци, общ.Х-во;

 

На 23.07.2018 г. за времето от:

09:30 ч. – 10:30 ч. в с.Крепост, общ. Д-град;

11:00 ч. – 12:00 ч. в с.Брод, общ. Д-град;

13:30 ч. – 14:30 ч. в гр. Меричлери, общ.Д-град;

15:00 ч. – 16:00 ч. в с.Малко Асеново, общ. Д-град;

 

На 10.07 2018 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:45 ч. в с.Гледка, общ. Стамболово;

11:00 ч. – 11:45 ч. в с.Долно Ботево, общ. Стамболово;

13:00 ч. – 13:45 ч. в с.Лясковец, общ.Стамболово;

14:00 ч. – 14:45 ч. в с.Зимовина, общ.Стамболово;

15:00 ч. – 15:45 ч. в с.Поповец, общ.Стамболово;

 

На 17.07.2018 г. за времето от:

09:30 ч. – 10:30 ч. в с.Текето, общ.Х-во;

10:45 ч. – 11:45 ч. в с. Тракиец, общ.Х-во;

13:00 ч. – 13:45 ч. в с.Войводенец, общ. Стамболово;

14:00 ч. – 14:45 ч. в с.Долно поле, общ. Стамболово;

15:00 ч. – 16:00 ч. в с.Долно Черковище, общ. Стамболово;


04 юли 2018

Листовки за пенсионери срещу телефонните измами

Брошурите са издадени от Община Хасково

Листовки с най-разпространените схеми за телефонни измами раздават днес териториалните полицаи от РУ Хасково. Те дават съвети на хората как да реагират при опит да бъдат въведени в заблуждение по телефона. Обяснени са класическите схеми – „съдействие на полицията“, „тежко пострадал роднина при ПТП“, скъпоструваща операция“, „необходимост от преводач“, „закупуване на ваучери във връзка с печалба от томбола“ и др.

Униформените полицаи са създали организация за раздаване на 10 000 листовки в общината. Една част от тях ще бъдат раздадени в областния град, а друга – ще бъдат предназначени за хората в малките населени места.

Целта на информационните брошури е чрез тях да се засили вниманието на възрастните хора, тъй като те най-често стават жертви на ало измамниците.   

От началото на годината на територията на община Хасково са разкрити измами за над 73 000 лева и 360 грама златни накити. От регистрираните 17 са разкрити- 6. В тази връзка полицаите съветват хората, че ако им бъде отправена молба за пари и бижута, да не се доверяват само на телефонното обаждане, колкото и логично и убедително да им звучи то. В никакъв случай да не предприемат разплащания чрез трети лица. Подобно настояване е почти сигурен белег, че ще бъдат измамени.

P.S. Униформените полицаи ще стартират раздаването на листовките днес, 29 юни от 14 часа от бл.22 в кв.“Бадема“ и прилежащите къщи.

29 юни 2018

Месечен брифинг на директор ОДМВР Хасково

Акцентите бяха засилените мерки за сигурност за обезпечаване на ГКПП “Капитан Андреево” и ГКПП “Капитан Петко войвода” през летния сезон и работата на мобилните екипи

Акцент на месечния брифинг на директора на ОДМВР Хасково бе поставен върху засилване мерките по контрола за движение във връзка с потоците гастарбайтери през предстоящите летни месеци и обезпечаване на основните пътни артерии до ГКПП “Капитан Андреево” и ГКПП “Капитан Петко войвода” във връзка с интензитета на пътнико потока  към и от двете съседни държави – Турция и Гърция. В тази връзка са и очакванията за натовареност в сектор „Български документи за самоличност“ и готовността за организационни мерки по отношение при издаването на изтичащи паспорти на граждани.

Дискутирани бяха и резултатите, свързани с дейността на мобилните групи и мерките по противодействие на престъпността в малките населени места без постоянно полицейско присъствие. Полицейските и младши полицейските служители са се срещнали с над 630 жители и представители на местната власт и са изслушали проблемите им. Провели са 357 срещи в училищата и са посетили стотици самотно живеещи хора.

Част от изложението на ст.комисар Ангел Цанков и зам.директора на ОДМВР – комисар Георги  Бехов, бе процента на разкриваемост на регистрираните престъпления през месеца и ефективната превантивна дейност по отношение на транспортните престъпления.

Присъстващият на брифинга началник на „Охранителна полиция“ комисар Атанас Ненков, подчерта, че приоритет в летните месеци в работата на пътните полицаи ще бъде  и безопасността на движението по пътищата и редовни полицейски операции за ограничаване на пътно-транспортните произшествия и травматизъм.

Прикачен файл на презентацията!

 

 

18 юни 2018