МВР

ОД Хасково

 

Група "оперативна дежурна част"

Оперативната дежурна част осъществява денонощно управление на полицейските сили и средства на територията на областта.

Получава, обработва, обобщава актуалната информация за оперативната обстановка:

  • за нарушенията на обществения ред
  • за пътната обстановка и пътната аварийност
  • за престъпленията и правонарушенията
  • за стихийни бедствия, крупни аварии, катастрофи
  • за сериозни инциденти, застрашаващи обществения ред и сигурността в областта


Осъществява законосъобразно, своевременно и ефективно реагиране на получените сигнали и на промените в оперативната обстановка.

Инициира и координира взаимодействия с другите национални и териториални служби на МВР и регионалните дежурни центрове на Областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението", Областна управа, Общински администрации и Областно пътно управление.