МВР

ОД Хасково

 

Отдел "Административен"

Отдел "Административен" включва два сектора:

  • Сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“
  • Сектор „Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности“