МВР

ОД Хасково

 

Полицейски инспектори РУ Тополовград

  

 81253a91-tpkehayov1-jpg ПИ”ТП” ЛАЗАР ЛЮБОМИРОВ КЕХАЙОВ
 обслужва Източен район на РУ Тополовград ,  обхващащ територия с граници: гр. Тополовград на изток от улиците “Сакар планина”, “Гюмюрджина”, “Св. Св. Кирил и Методий”, “Христо Смирненски” с принадлежащите жилищни и промишлени зони, както и селата: Синапово, Княжево, Срем, Устрем, Радовец, Планиново, Присадец, Филипово, Мрамор, Капитан Петко войвода и Орешник.

  Приемни дни и часове в приемна на ПИ в гр.Тополовград находяща се на ул.”Св.Богородица”№ 5  както следва:
 -понеделник от 10:00ч.до 12:00ч. - служ.тел. за връзка 0470 / 52117 вътр.312
 -петък от 14:00ч. до 16:00ч. - служ.тел. за връзка 0470 / 52117 вътр.312

 

  ПИ”ТП”  ДИМИТЪР КРЪСТЕВ АНДОНОВ

 обслужва  Западен район на РУ Тополовград,  обхващащ територия с граници: гр. Тополовград на запад от улиците “Сакар планина”, “Гюмюрджина”, “Св. Св. Кирил и Методий”, “Христо Смирненски” с принадлежащите жилищни, промишлени и вилни зони и селата: Хлябово, Сакарци, Българска поляна, Владимирово, Орлов дол, Светлина, Каменна река, Доброселец и Чукарово.

  Приемни дни и часове  в приемна на ПИ в гр.Тополовград находяща се на ул.”Св.Богородица”№ 5  както следва:
  - понеделник от 14:00ч.до 16:00ч. - служ.тел. за връзка 0470 / 52117 вътр.312
 - петък от 10:00ч. до 12:00ч. - служ.тел. за връзка 0470 / 52117 вътр.312

  

 

 

 Мл ПИ”ТП” ДИМИТЪР ИВАНОВ ПЕВЕЦОВ

обслужва микрорайон включващ селата:  с. Устрем, с. Планиново и с. Срем, и землищата на съответните села.
  Приемно време в приемните находящи се в сградите на  кметствата както следва:
 - с.Устрем – понеделник от 10:00ч. до 12:00ч. - служ.тел. за връзка 04732 / 02213
 - с.Планиново – понеделник от 13:00ч. до 15:00ч. - служ.тел. за връзка 04732 / 2216
 - с.Срем  – вторник от 10:00ч. до 12:00ч. - служ.тел. за връзка 04734 / 2313

 

 

  Мл ПИ”ТП” СТАНКО ЛАТУНОВ СТАНКОВ

обслужва микрорайон включващ селата: с. Радовец, с. Присадец и с. Филипово и землищата на съответните села.
    Приемно време в приемните находящи се в сградите на  кметствата както следва:
 - с.Радовец – вторник и четвъртък  от 10:00ч. до 12:00ч. - служ.тел. за връзка 04739 / 2234
 - с.Орешник – понеделник от 10:00ч. до 12:00ч. - служ.тел. за връзка 0470 / 54070

 

 Мл ПИ”ТП” КРАЛЮ КАЛОЯНОВ КРАЛЕВ

обслужва микрорайон включващ селата : с. Хлябово, с. Сакарци, с. Българска поляна, с. Орлов дол и с. Владимирово и землищата на съответните села.
 Приемно време в приемните находящи се в сградите на  кметствата както следва:
 - с. Хлябово – понеделник от 10:00ч. до 12:00ч. - служ.тел. за връзка 04738 / 2220

- с.Бълг.поляна – четвъртък от 13:30ч. до 15:30ч.- служ.тел. за връзка 047353 / 260
 - с.Сакарци – сряда от 09:00ч. до 11:00ч.- служ.тел. за връзка
 - с.Орлов дол – понеделник от 13:00ч. до 15:00ч.- служ.тел. за връзка  04733 / 2222
- с.Владимирово – понеделник от 15:30ч. до 17:00ч.- служ.тел. за връзка 04733 / 2222

 

 Мл ПИ”ТП” НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПАНАЙОТОВ

обслужва микрорайон включващ следните села : с. Светлина, с. Каменна река, с. Чукарово и с. Доброселец и землищата на съответните села.
  Приемно време в приемните находящи се в сградите на  кметствата както следва:
 - с. Светлина – сряда от 10:00ч. до 12:00ч.- служ.тел. за връзка 0470 / 50030
 - с.Кам.река – сряда от 13:00ч. до 15:00ч. - служ.тел. за връзка 0882 / 383041
 - с.Чукарово – четвъртък от 10:00ч. до 12:00ч.- служ.тел. за връзка 04736 / 2220
 - с.Доброселец – четвъртък от 14:00ч. до 16:00ч.- служ.тел. за връзка 04735 / 4383

GG Мл.ПИ "ТП" ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
обслужва микрорайон включващ следните села :
  - с.Мрамор – сряда от 10:00ч. до 12:00ч. - служ.тел. за връзка 0473 / 56332
  - с.Кап.П.войвода – петък от 14:00ч. до 16:00ч. - служ.тел. за връзка
  - с. Синапово - понеделник от 10:00 до 12:00 ч. - служ. тел. за връзка 04737/2286
  - с. Княжево - вторник от 10:00 до 12:00 ч. - служ. тел. за връзка 04730/2228