МВР

Пресцентър

 

15 дек 2017

Стефан Балабанов: Нещата се случват, когато институциите действат задружно

Заместник-министърът на вътрешните работи откри реновираните сгради на РУ-Девин и на регионалното звено на ГДПБЗН в града и в Златоград

Обновените сгради на Районното полицейско управление и на пожарната ще допринесат не само за икономия на електроенергия, но и за по-добри условия на работа на служителите. Осъщественото обновяване доказва, че когато държавните институции действат задружно, когато началниците на районните полицейски управления и на пожарната милеят за хората си, нещата се случват, заяви зам.-министър Балабанов на церемонията.  Той припомни, че когато  служителите работят съвестно, те дават спокойствие на жителите, дават  сигурност, без която няма развитие на туризма, няма инвестиции. Балабанов отбеляза, че в Смолянска област вижда спокойни и задружни хора. По думите му това би трябвало да бъде модел на поведение за всички области в страната. В знак на уважение към кмета на община Девин, зам.-министър Балабанов му връчи плакет на МВР. 

Главен комисар Николай Николов също благодари за изграденото партньорство между ГДПБЗН и общините. Благодарение на това, обновяваме седмата по ред сграда в региона, уточни директорът на главната дирекция. 

 

 

Информация за РС ПБЗН Девин и РСПБЗН Златоград :

РС ПБЗН Девин

През 2016 г. по „Оперативната програма за региони в растеж 2014-2020”, с водеща организация Община Девин и партньори Главна дирекция ”Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР, се изготви проект „Подобряване на жизнената среда на сгради на територията на град Девин - внедряване на енергоефективни мерки на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“-Девин“.

Общата стойност на проекта е 420 671 лв., от които 357 570 лв. европейско и  63 100 лв. национално съфинансиране.

Районната служба в Девин обслужва територията на община Девин и част от община Борино.

Първите данни за Пожарна служба в Девин са от 1947 г., когато е имало назначен един пожарникар към Околийския народен съвет Девин. През 1953 г. дежурство осъществявали един офицер и четирима служители, които разполагали само с една моторна помпа. В последствие се образува Районната противопожарна служба в бившия дървообработващ завод „Родопи лес“ с един противопожарен автомобил ЗИС 150.

През 1970 г. дежурството се осъществява с противопожарен автомобил ЗИЛ 130 и ЗИЛ 131.

Настоящата сграда е построена през 1983 г.

През 2006 г. по програма ФАР са предоставени два нови противопожарни автомобила „Рено“ по проект „Трансгранично сътрудничество България/Гърция“.

През 2013 г. единият от тях е подменен с още по-нов – „Рено Д14“ по оперативна програма „Околна среда 2017-2013г.“, който и в момента е на дежурство.

Основните икономически дейности в общините Девин и Борино са свързани с горското и ловно стопанство, дървопреработване и шивашка промишленост. Природните дадености са основа за бързото развитие на производството на минерална и трапезна вода, туризма, търговията и енергийната промишленост с новите мощности на хидровъзел „Цанков камък“.

През последните пет години в РСПБЗН Девин са възникнали 348 произшествия, от които 204 пожара.

 

РСПБЗН Златоград

През 2016 г. по „Оперативната програма за региони в растеж 2014-2020” с водеща организация Община Златоград и партньори Главна дирекция ”Пожарна безопасност и защита на населението”, се изготви проект за „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност  в сградата на РС ПБЗН - град Златоград”.

Стойността на проекта е 291 269 лв., от които безвъзмездната помощ е 247 579 лв., а останалите 43 690 лева от Националния бюджет.

Районна служба Златоград  обслужва територията на община Златоград.  Към службата е създаден и участък за ПБЗН, който обслужва община  Неделино.

През 1950 г. в село Страшимир към Второ Рудоуправление „Горубсо” е открита обектна противопожарна служба. Методическото ръководство се осъществява от противопожарната охрана в град Кърджали. Числения състав на службата е била 12 служители.

През 1969 г. службата е преместена  в град Златоград и същата е преименувана като „Районна противопожарна охрана”. Службата е обособена в една от сградите на Тъкачна фабрика „Костадин Филипов”. Ползвани са гаражни клетки, преустроени в гараж за противопожарен автомобил, спално помещение и две канцеларии. .

През 1975 г. отдел „Пожарна Охрана” при Областно управление на МВР - град Смолян с началник полковник Никола Николов поема отговорната задача да изгради самостоятелна сграда за „Районна противопожарна охрана – Златоград”.

През 1976 г. започва  строителството на сегашната сграда, като освен работници от строителната фирма, участие са взели и действащите тогава пожарникари.

През 1981 г. сградата е завършена и въведена в експлоатация.

Районът на РСПБЗН – Златоград обхваща две общини: Община Златоград /в която влизат град Златоград и 7 села с територия 175,8 кв.км и население около 14 000 човека/ и Община Неделино /в която влизат град Неделино и 15 села с територия 102 кв.км и население 8000 човека/. Районът е граничен с големи разстояния между населените места и недобре развита инфраструктура. Около 80% от територията на района се заема от гори. Терена е планински с най-ниска кота 370 м в местността Пресека и най-висока кота 1320 м в местността Св. Костадин (връх Алада).

Основните дейности, които се развиват са в сферата на търговията, текстилната и шивашката промишленост, дървопреработвателни цехове (предимно малки частни работилници с неголеми производствени мощности) и минна промишленост в лицето на “ГОРУБСО-Златоград” ЕАД. В сферата на промишлеността всички предприятия (шивашки и хранително вкусови) са  частна собственост.

Обособяването на  Златоград  и  района като туристическа дестинация  води със себе си откриването на различни по вид туристически обекти предимно хотели, къщи за гости и др., както и новостроящи се такива.

РСПБЗН-Златоград осигурява пожарната безопасност на 7 училища, 9 детски градини и 5 читалища.

В сферата на търговията преобладават малки магазини и увеселителни заведения до и над 50 места, които са разсредоточени по цялата територия на района, а в сферата на селското стопанство районът се характеризира с голямата разпокъсаност на обектите, свързани предимно с производството на характерни за района земеделски култури.

През последните пет години в РСПБЗН Златоград са възникнали 338 произшествия, от които 169 пожара.

 

История на Районно управление – гр. Девин

През 2016 г. се сключи партньорско споразумение между община Девин и ОД МВР – Смолян за реализиране на проект за „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройство - за подобряване на енергийната ефективност и намаляване емисиите на парниковите газове на сградата на Районно управление в град  Девин. Общата стойност на проекта е в размер на 481 438, 25 лв.

Районното управление обслужва територията на три общини - община Девин, община Доспат и община Борино, с 16 населени места с население, наброяващо около 13 000 жители. В Районно управление – гр. Девин работят общо 67 служители на МВР.

Настоящата сграда на Районно управление в гр. Девин е построена през 1971 г. На министерството на вътрешните работи тя е предоставена през 1993/1994 г.

С обявяването на Балканската война през 1912 г. и с навлизането на българските войски в родопските селища на юг от линията в.”Рожен”-“Тъмраш” с оглед въдворяването на ред в тези земи, Министерството на вътрешните работи и народното здраве назначило полицейски пристави в Дьовлен /Девин/, Пашмакли /Смолян/ и командировало по двама-трима стражари от вътрешността на страната.

В края на 1912 г. и началото на 1913 г. били създадени околийски управления, оглавявани от околийски началници. Докато Околийско управление – Дьовлен /Девин/ до средата на 1914 г. било на пряко подчинение на Окръжното управление в Драма - Гърция, а след това в Пловдив, то околийските управления в Пашмакли /Смолян/ и Даръ дере /Златоград/ до 1920 г. били на подчинение на Окръжното управление в Гюмюрджина - Гърция. През 1920 г. и трите околийски управления минали към новосъздаденото окръжно управление в Пашмакли /Смолян/, а след 19.05.1934 г. към Областна дирекция – гр.Пловдив. В последствие областна дирекция на МВР – Смолян, заедно с 5 Районни управления отново е обявена за самостоятелна структура, каквато е и към настоящия момент.

Основната икономическа дейност в този регион е бутилирането на минерална вода, СПА-туризъм и хотелиерство, дърводобив и дървообработка и рибовъдство.

 

Министър Валентин Радев: Интегрираната система за видеонаблюдение в столицата е превенция в реално време

 

Изключително съм впечатлен от възможностите на Центъра, заяви министър Радев по време на демонстрацията на системата. С този проект на територията на общината са разположени общо 3500 камери, които ще наблюдават града по време на председателството и след това. За 6-те месеца на председателството правителството отдели 9,5 млн. лв и голяма част от тези средства са вложени и в този проект, включително и изкопаването на около 6 км за оптическа връзка между НДК и Центъра. Наблюдението е първата стъпка към превенция и с тази система за интегрирано наблюдение, превенцията е на практика, в реално време. Друго удобство в Центъра е възможността за допълнителни работни места за 6-8 служители на МВР, които при необходимост могат да се присъединят към екипа и да работят на място. Сигурността за председателството е обща грижа на държавата и аз благодаря на кмета Фандъкова за успеха на проекта. Колегите  и гостите, които ще посетят София по време на председателството, трябва да усетят същите грижи и същия пропускателен режим, като в останалите европейски страни – домакини на различни форуми и да се чувстват спокойни и сигурни по време на престоя си в столицата.Остава ангажиментът ни да мислим как да надграждаме интегрираната система.

Голяма част от общинските и детските градини вече са обхванати в системата за видеонаблюдение, впоследствие включихме обществени пространства –Борисовата градина, кръстовища, площади, паркове. Продължихме със системата за управление на трафика, която е с друг център. Така Столична община разполагаше с  общо 9 различни центъра, които наблюдават различни обекти. Преди няколко години с МВР сключихме споразумение и част от тях  и досега могат да се наблюдават и от СДВР, припомни кметът на столицата Йорданка Фандъкова. Идеята на изграждането на общата система бе да свържем всички тези възможности в един център и в една интегрирана система. На финала на изграждането й сме, като частта за изпълнение от СО включва монтирането на нови 244 камери по трасетата от летището, бул.“Цариградско шосе“, НДК , бул. „България“ до резиденция „Бояна“ – във връзка с предстоящото Председателство на Съвета на ЕС, както и нови допълнителни 48 камери в метрото, и това е по-голямата част от проекта.  Втората част е свързването на всички съществуващи центрове заедно с центровете на СДВР. Предстои монтирането и на още 20 камери – така, че до Коледа очакваме частта на СО да бъде завършена. Важната за сигурността на града система остава и след Председателството. За изпълнението на проекта получихме от  правителството 2 млн. лв, включихме 1,1 млн. общински средства, така, че общата сума е 3 100 000 лв. 

Точките на новите 244 камери са разположени на възлови места в столицата и техническите възможности на системата позволяват визуализиране в момента на наблюдение. Част от камерите са снабдени с възможности за директен софтуерен анализ, поясни директорът на Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ в МВР Младен Петров. Той поясни, че съвместният проект е изграден с усилията на Столичната община и МВР и дава възможност  за интегриране на над 3500 камери. 1100 от тях могат да бъдат наблюдавани и в динамичен порядък да бъдат променяни критериите за анализ, 350 ще могат да бъдат анализирани, 200 от тях ще разпознават регистрационни номера на автомобили за последващ анализ с цел контрол и издирване при пътни инциденти. Накратко – реализирахме идеята с въвеждането на аналитични функции, да се оптимизира работата на колегите и да се автоматизират процесите за превантивно използване на „алармени“ събития. Например: ако бъде обявен автомобил за издирване и регистрационният му номер е вкаран в системата, при напускане на мястото на произшествие може да се проследи движението му; при алармен сигнал за засичането му, на място се насочват полицейски сили за реакция. При извършване на тежко криминално престъпление, на момента започва проверка по камерите. След инсталирането на софтуера на камерите, страната ни ще е първата в Европа, която го използва, с 3000 възможности за различен анализ на придобитата информация, напр. анализ на разпознат регистрационен номер по различни направления – неплатена Гражданска отговорност, проследяване на маршрут през София и др. Системата е на първи етап, тя позволява допълнително надграждане и прибавяне на камери не само от столицата, но и от други градове – Бургас, Пловдив, Велико Търново, каквито са проектите. Записите от камерите ще се съхраняват до 30 дни.

Разбира се, по време на председателството са предвидени и други мерки за сигурност съвместно с ДАНС и други служби, които ще бъдат оповестявани своевременно, допълни министър Радев и подчерта, че в НДК специално стремежът е сигурността да е на най-високо ниво, сравнено с другите европейски столици. След председателството предстои надграждане за увеличаване на техническия потенциал на интегрираната система и прилагането му за широка превенция на пътно-транспортни произшествия. Въпросът за сигурността и контрола на пътя е изключително важен за общината, особено по отношение на шофирането по големите булеварди, където дисциплината при шофиране не е добра. Една от мерките за подобряване на контрола е закупуването на допълнителни камери от общината, които ще бъдат предоставени на СДВР и Пътна полиция и това е само част от предстоящите мерки за подобряване на сигурността па столичните пътища, каза кметът Фандъкова.

Директорът на СДВР ст. комисар Ивайло Иванов поясни идеята на настоящия проект – използване не само камерите на СДВР и СО в един общ модел, но към него да бъдат присъединени и средствата за видеонаблюдение на аерогарата, на други институции, за да има възможност за по-надежда превенция, но най-вече – за бърза и адекватна реакция. След председателството системата ще бъде надградена и за други цели, основно – за превенция на пътя.

 

15 дек 2017

Два специализирани автомобила получи Дирекция „Миграция“

Дарението е от Министерството на правосъдието и сигурността на Кралство Нидерландия

Кратката церемония по предаването на безвъзмездното дарение се състоя днес на територията на  Специален дом за временно настаняване на чужденци - София. Директорът на дирекция „Миграция“ – МВР ст. комисар Николай Николов прие ключовете от двата специализирани автомобила „ Volkswagen“ от Ерик де Борст, генерален директор в Агенция „Институции за лишаване от свобода“. Той бе придружен от  Марко ван Гендерен и г-н Судеш Сукраж – представители на дирекция „Международни въпроси“ към Министерството на правосъдието и сигурността на Кралство Нидерландия.

Специализираните автомобили, предназначени за транспорт  на нелегално пребиваващи в България и подлежащи на връщане, ще подпомогнат Дирекция „Миграция“ в обезпечаването и изпълнението на техните задачи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

15 дек 2017

ГДБОП неутрализира организирана престъпна група за производство на пико и фалшиви банкноти

Операцията е проведена под ръководството на Специализираната прокуратура

Досъдебното производство по описа на Специализираната прокуратура е започнало в началота  на май т.г., след няколкомесечно разследване, проведено от служители на ГДБОП. Операцията, проведена на 11 декември под надзора на Специализираната прокуратура, е реализирана основно на територията на областите на Стара Загора и Габрово. Установени са петима участници в организирана престъпна група, занимавала се с производство  и разпространение на пико, основно в Стара Загора и Казанлък. Шести участник до момента се укрива и е обявен за общодържавно издирване.

Според събраните данни лидерът на групата е бил основният производител на дрогата, а съучастниците му изпълнявали ролята на дилъри в региона. Нарколабораторията е била оборудвана в къща в с. Долно Сахране, обитавана от един от участниците. Там са намерени и иззети произведени на място синтетични наркотици, част от които в процес на изсушаване, прекурсори, оборудване, както и около 300 г марихуана. На мястото са открити и 16 плаки с изображения на долари с номинал 50 и 100 долара, 193 листа с отпечатани на тях по 3 неистински банкноти от по 100 евро, както и фалшива банкнота от 500 евро.

В хода на проведените действия е установено, че лидерът на групата е подготвял и печатница за производство на неистински банкноти. За целта е оборудвал в наглед пустееща сграда в Габрово с висококачествени машини и материали. Една от печатните машини била „Хайделберг“, с капацитет  да произвежда почти всичко, включително документи за самоличност и банкноти.  При извършените процесуално-следствени действия са иззети още: машина за офсетов печат; метални матрици с изображения на елементи от банкноти долари и евро; бои; хартия; различни химикали за производството. Със същата машина въпросният мъж е бил заловен и осъден за отпечатване на фалшификати през 2010 г и осъден на 3 г. и половина ефективно. При претърсване на къща на друг участник в групата в гр. Крън са открити пушка тип помпа „Маверик“ с боеприпаси, униформена полицейска риза със знаци „Полиция“, алуминиева мелница за марихуана, пълна със зелена маса, електронни везни и др. Първоначалните данни сочат, че групата се е занимавала с производство на синтетични наркотици и е подготвяла отпечатването на неистински доларови и еврови банкноти от началото на 2017 г.

С постановления на прокурор от Специализирана прокуратура на петимата обвинени е наложено прокурорско задържане до 72 часа. По нейно искане  на 14 декември 2017 г. Специализираният наказателен съд наложи на всеки от задържаните мярка за неотклонение „задържане под стража“.15 дек 2017

Криминалисти от ГДНП, ОДМВР-Велико Търново и СДВР разкриха телефонна измама

С прокурорско постановление извършителите са задържани за срок до 72 часа

 

Трима мъже и жена са задържани за телефонна измама на столичанка, извършена на 14 декември. Операцията е проведена от служители на Главната дирекция „Национална полиция“, ОДМВР-Велико Търново и СДВР.

Извършителите  - тримата мъже – П. П. /23 г./, Ж. А. /23 г./ и К. В. /24 г./ са задържани в гр. Павликени, област Велико Търново. Жената – М. Ц. /74 г./, куриер, е задържана в София, близо до дома на измамената,  с инкриминираната сума от 600 лева. В момента на задържането, и у четиримата криминалистите са окрили мобилни телефони и СИМ-карти, които имат отношение към престъпната им дейност. П. П. и Ж. А., са известни на органите на реда и осъждани, а К. В. е с регистрация в полицията.

Материалите са докладвани на Софийската районна прокуратура. На тримата мъже са наложени мерки за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

15 дек 2017

Информационен бюлетин

Информационен бюлетин - 15 декември 2017

Хасково. Четирима мними полицаи са задържани след сигнал в РУ - Свиленград. Малко след полунощ днес, турски водач съобщил, че мъже в зелени полицейски униформи спрели управлявания от него товарен автомобил на разклона за автомагистрала „Марица“ край Любимец и му поискали пари. Дал им 5 евро и си заминали. След сигнала оперативна група веднага тръгнала към посоченото място. Междувременно, друг турски водач съобщил от района на  ГКПП - Капитан Андреево за същата случка, но уточнил, че не е спрял, тъй като автомобилът, с който били „полицаите“, не бил служебен. Минути по-късно, криминалисти от участъка в Любимец установили и задържали четирима жители на Любимец, на възраст от 19 до 24-години. След като признали за деянието, са задържани за срок до 24 часа по образуваното досъдебно производство по чл. 274а от НК. 

 

Криминалисти от хасковското управление задържаха мъж, продавал фалшиви стоки. 40-годишният жител на Горна Оряховица бил подредил за продажба в центъра на Хасково неистински парфюми от различни марки. Стоката му - 10 артикула, обозначени с лого на запазени търговски марки без разрешение на правопритежателя, е иззета с протокол.

 

Пловдив. Специализирана полицейска операция, насочена срещу нерегламентираното съхранение и разпространение на акцизни стоки без бандерол, бе проведена вчера от служители на ОДМВР – Пловдив. Иззети са над 25800 къса цигари и близо 290 килограма нарязан тютюн. Образувани са три бързи производства и 5 предварителни проверки за престъпления по чл. 234, ал.1 от НК. Значително количество от контрабандните папироси – 14540 къса, били открити в магазин за перилни препарати в Карлово, стопанисван от 63-годишна жена. Още 9735 къса, 65 килограма нарязан тютюн и два електрически уреда за пълнене на цигарени гилзи са конфискувани от търговски обект и прилежащи жилищни помещения в квартал “Столипиново” в областния град. Като заподозрени за незаконната дейност в ареста на Шесто РУ са задържани две пловдивчанки, на 33 и 74 години.  Същата мярка за неотклонение е взета в РУ–Труд спрямо 20-годишен младеж, който в частен имот в с.Войсил съхранявал 221 килограма наситнена тютюнева листна маса. В хода на спецакцията проверки са извършени и в павилион за продажба на вестници на територията на Второ РУ в Пловдив, както и на адреси в град Хисаря и селата Калояново, Крушево и Дълбок извор. На улица в с.Първенец пък била засечена 30-годишна жена, която носела саморъчно свити цигари и тютюн.

 

Бургас. Контрабанден алкохол иззеха служители на бургаското Пето РУ. Вчера, полицаи извършили проверка на гараж към блок в к-с „Лазур“, ползван от 80-годишен бургазлия. В помещението открили близо 115 л ракия, разпределени в 33 пластмасови бутилки с вместимост от по 0.5 и 10 литра. Алкохолът, без акцизен бандерол, е иззет от служители на Агенция „Митници“ – Бургас. Работата по случая продължава.

 

Млад мъж е задържан в ареста за опит за подкуп. Снощи, около 23.00 часа, на пътя Бургас – Созопол, в района на кръстовището за село Атия, служители на РУ – Созопол извършили проверка на лек автомобил „БМВ“ със сливенска регистрация. С намерение да осуети съставянето на актове за установени нарушения на Закона за българските лични документи и Закона за МВР, водачът - Х.К. /20 г./ от Сливен, подхвърлил в служебния полицейски автомобил банкнота от 20 лева. Задържан е с мярка за срок до 24 часа с полицейска заповед, започнато е бързо производство.

 

 

ОДМВР-София. Двама души са задържани за хулигански прояви на публично място. Около 20.10 часа на 13 декември служители на РУ-Ихтиман задържали 20- годишния Д.А. от същия град за проява на дребно хулиганство. В явно нетрезво състояние той заплашвал и ударил продавач в хранителен магазин. На извършителя е съставен акт по реда на Указа за борба с дребното хулиганство и на 14 декември с решение на Районен съд- Ихтиман е признат за виновен, като му е наложена административна санкция в размер на 250 лева.

 

На 14 декември около 1.15 часа в полицейския арест попаднал и Н.Б./44г./ от Ботевград. Криминално проявеният и осъждан мъж отправял ругатни и обиди на публично място, в това число и към полицейски служители. На извършителя е съставен акт за  дребно хулиганство, признат е за виновен от с решение на Ботевградския районен съд му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лева.

 

Жена от с. Априлово е задържана в РУ-Елин Пелин за нанесена телесна повреда. Вчера преди обед служителка в супермаркет в Елин Пелин сигнализирала в полицията, че докато била на работа, клиентка я ударила по главата с бутилка. Полицейските служители реагирали незабавно и бързо разкрили и задържали извършителката. Срещу 57- годишната С.А. от с. Априлово е започнато бързо производство за извършено престъпление по чл. 131, ал.1, т.12 от НК. Работата по пълното документиране на случая продължава.

 

Благоевград. В ареста попадна мъж, превозвал контрабанден тютюн. Към 6.40 часа вчера, в село Блатска, община Хаджидимово, полицейски служители от РУ - Гоце Делчев проверили лек автомобил „Мерцедес“, управляван от С.П. /28 г./ от село Садово. В превозното средство открили около 15 кг нарязан тютюн, без бандерол. С.П. е задържан с полицейска мярка до 24 часа. За случая е уведомена Районна прокуратура - Гоце Делчев.

 

Плевен. Вчера, в 5.50 часа, полицаи от РУ - Левски се отзовали на сигнал от медицинска сестра във вътрешно отделение на болницата в града. Тя съобщила, че мъж е счупил стъкло на входна врата на отделението. Изпратеният на място автопатрулен екип установил 27-годишен местен мъж.Той бил задържан с полицейска мярка до 24 часа. При извършения му личен обиск в джоб на якето му била открита цигара, по думите му - с марихуана.  Назначени са експертизи. Уведомен е прокурор от Районна прокуратура – Левски, образувани са досъдебни производства по чл. 216, ал. 1 и по чл. 354 а, ал. 3, т. 1 от НК. Работа по случая продължава разследващ полицай.

 

Оперативно-издирвателни действия предприеха служители на РУ – Гулянци във връзка с инцидент в село Крета. Около 8.40 на 13 декември в полицията постъпил сигнал за скандал и сбиване в централната част на населеното място, при което пострадал 62-годишен местен жител. Потърпевшият е настанен за лечение в плевенска болница. В резултат на разследването са установени другите участници в свадата, нанесли му наранявания - 35-годишен и 14-годишен от същото село. С постановление на наблюдаващия делото прокурор са задържани за срок до 72 часа в ОЗ - Следствени арести - Плевен. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 1 и 12 от НК. Работната на разследващите продължава.

 

Пазарджик. Полицаи разкриха трима тийнейджъри, извършили кражба на домашни любимци. В полицейското управление на областния град била депозирана жалба от 45-годишна жена, която съобщила, че от дома й липсват куче от породата немска овчарка и 30 декоративни гълъба. С разследване на случая се заели служители от полицейския участък в квартал „Изток“, които не след дълго попаднали в дирите на извършителите - трима 16-годишни младежи, жители на същия квартал. Кучето и част от гълъбите били открити и върнати на собственичката им. По случая се води полицейско производство, а с тийнейджърите работи инспектор от „Детска педагогическа стая“.

 

Ямбол. За часове служители от РУ – Стралджа разкриха кражба на пари от частен дом. Вчера полицаи реагирали незабавно на сигнал, че от дома на 61-годишен мъж в село Недялско са били откраднати 480 лева. В резултат на проведените бързи издирвателни действия е установен и задържан извършителят - 21-годишен местен жител. Работата по случая продължава в рамките на образуваното бързо производство.

 

Стара Загора. Служители на РУ – Казанлък разкриха извършители на взломна кражба. Оперативно-издирвателните действия са предприети в рамките на досъдебно производство по чл. 195, ал. 1, т. 3 от НК, след постъпил в полицията сигнал за откраднати от жилище в село Дъбово три телевизора, лаптоп и газов котлон. В резултат на разследването са установени извършителите на посегателството – двама местни жители на 40 и на 21 години. С постановление на прокурор от Районна прокуратура -Казанлък на по-младия е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок от 72 часа.

 

Полицаи установиха трима виновни за увреждане на насаждения от лавандула. В старозагорското Първо РУ било образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК във връзка с постъпил сигнал, че в периода 7-9 декември, в землището на село Дълбоки, около 20 декара лавандула са били увредени и частично унищожени. От проведените оперативно-издирвателни действия са установени извършителите на престъплението - двама младежи на 25 г. и непълнолетно момче, и тримата от село Хаджидимитрово, общ.Казанлък. В обитаваните от тях жилища са намерени седем чувала с резници от лавандула. Задържани са с полицейска мярка за срок до 24 часа.

 

Видин. 860 пиротехнически изделия са иззели вчера белоградчишки полицаи. Към 11.30 часа униформените проверили хранителен магазин в село Медовница. В обекта установили четири вида пиротехника, артикулите били с инструкция на български език, но без надлежно издадено разрешение за съхранение и търговия. Продавачката доброволно предала предлаганите за продажба изделия. Работата по случая продължава, в РУ - Белоградчик е образувано досъдебно производство по чл. 337, ал. 1 от Наказателния кодекс.

 

 

 

 

 

 

         

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ПОСЕТИХТЕ САЙТА

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ЦИТИРАТЕ КОРЕКТНО ИНФОРМАЦИИТЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА!

 

 

 

15 дек 2017

Информационен бюлетин - 14 декември 2017

София. Служители на Шесто РУ установиха извършител на кражба. На 11 ноември столичанка подала сигнал в полицията, че установила липсата на дамската си чанта и плик с дрехи, които била оставила в клетка за съхранение на вещи в магазин за хранителни стоки на площад „Ручей“. От проведените оперативно- издирвателни действия бил установен и задържан извършителят на деянието- Р.Я./61г./, от София. Стойността на откраднатите чужди вещи е възстановена на собственичката. Мъжът е задържан с полицейска мярка за 24 часа. Преписката по случая е изпратена в Софийската районна прокуратура с мнение за прилагане на разпоредбите на чл.218 б от НК.

 

Пловдив. В резултат на професионални действия асеновградски криминалисти разкриха група младежи, извършили серия взломни кражби от кафе автомати. Първоначалното разследване стартирало по три досъдебни производства от края на миналия месец за разбити и обрани монетници на вендинг машини в Асеновград. На 12 и 13 декември подобни посегателства били извършени и в селата Червен и Долнослав, а междувременно от хладилна витрина на магазин в село Тополово били откраднати безалкохолни напитки и бира. Общата стойност на щетите от всички кражби възлиза на около 4000 лева. В хода на работата полицейските служители влезли в дирите на четирима млади асеновградчани -  21-годишен и трима 19-годишни. Допълнително са събрани доказателства, че в единия от случаите съпричастност има и 19-годишен жител на Стара Загора. След доклад на материалите в Районна прокуратура – Асеновград, на петимата извършители са повдигнати обвинения, взета им е 72-часова мярка за задържане. 

 

Криминално проявен пловдивчанин е в ареста за поредна кражба. Мярката за неотклонение е взета спрямо 18-годишен познайник на полицията, заловен при съвместни действия от служители на Шесто РУ и колегите им от Четвърто РУ. Разследването е проведено по сигнал от 4 декември за задигнати над 60 лотарийни билети на обща стойност около 155 лева от магазин на бул. “Цариградско шосе” в областния град. При задържането му, от извършителя са иззети откраднатите билети. По случая е образувано досъдебно производство в Шесто РУ, предстои материалите да бъдат докладвани в районната прокуратура.

 

Млада жена била заловена с наркотици при полицейска проверка в квартал “Столипиново” в Пловдив. Във вторник, на ул. “Калина” екип на Шесто РУ установил, че 22-годишна жителка на чирпанско село притежава три пакетчета хероин с общо тегло 0,36 грама. Извършителката е отведена за едно денонощие в районното управление. Образувано е бързо производство.

 

Плевен. Вчера към 18.30 часа в жк. "Сторгозия"служители на Второ РУ - Плевен спрели за проверка 28-годишен от село Гривица. Мъжът изхвърлил на земята полиетиленов самозалепващ се плик, съдържащ суха зелена тревиста маса, която по негови данни е марихуана. Пликът е иззет с протокол за оглед на местопроизшествие. От последвалите действия е установено, че той съжителства с 24-годишна плевенчанка. При извършената проверка в съвместното им жилище в Плевен, тя доброволно предала два полиетиленови плика с близо 25 г марихуана. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.354 „а“ от НК. Уведомен е прокурор в РП-Плевен. Двамата са задържани за срок до 24 часа. По случая продължава работа разследващ полицай.

 

Голямо количество марихуана и цигари без бандерол са иззети в резултат на предприета полицейска операция вчера за времето от 10.00 часа до 15.00 часа. В инспекцията са участвали и служители на Митница – Свищов. От три къщи в село Българене, собственост и обитавани от 62-годишна, са намерени общо 23 360 къса контрабандни тютюневи изделия. Иззети са и 24 литра алкохол, разпределени в пластмасови туби, за когото собственичката не е представила документ за платен акциз, удостоверяващ произхода й. На един от адресите били окачени за сушене и близо 2 кг съцветия марихуана. Жената е била задържана в рамките на 24 часа. По случая е уведомен дежурен районен прокурор при РП – Левски. Вещите, обект на престъпление, са иззети и се намират на съхранение в РУ - Левски. Работа по случая продължава разследващ полицай.

 

Видин. 80 г амфетамин, 5 г сух канабис и две таблетки екстази са иззели видински полицаи. Двама местни жители са задържани в полицейския арест за срок до 24 часа. Малко след полунощ, на главната улица в село Симеоново, униформени спрели за проверка лек автомобил „Фолксваген Голф” с видинска регистрация. Колата шофирал Б.Б./33г./, с него пътувала и 26-годишната В.М. От автомобила криминалисти иззели 75 грама бяло вещество на бучки, реагирало на амфетамин при полевия  наркотест, 5 грама зелена листна маса - индикирала на канабис, и две розови хачета, реагиращи на екстази, а у жената разследващите открили още 5 грама амфетамин. При последвали процесуално–следствени действия в имот, обитаван от 33-годишния, били открити 0,14 грама канабис и 136 къса цигари без бандерол. Работата на разследващите продължава. В РУ-Видин са образувани две досъдебни производства по чл.354а, ал.3 от НК.

 

Кюстендил. 8.73 г хероин е открит при проведени действия от служители на областната дирекция. Вчера, под циментов блок на ул. „Ропотамо“ в града,  те намерили 4 опаковки с прахообразно кафяво вещество, реагиращо на хероин при направения полеви наркотест. Последвали процесуално-следствени действия и в къща в квартала, където попаднали на пакет, също реагиращ на хероин. Общото тегло на наркотичното вещество е 8.73 грама. Срещу 52 – годишната собственичка на къщата е образувано досъдебно производство, уведомен е дежурен прокурор.

 

Шумен. В хода на проведени действия за противодействие на престъпления с наркотични вещества служители на РУ - Нови пазар спрели за проверка лек автомобил „Сеат“, с шуменска регистрация, управляван от 27-годишния И.М. от град Нови пазар. В колата полицаите открили 11 пакетчета с бяло прахообразно вещество, с тегло 11 грама, като според обясненията на водача веществото е амфетамин. Образувано е досъдебно производство по чл. 354А от НК. Работата по случая продължава.

 

Благоевград. 55 – годишен мъж е задържан с полицейска мярка за 24 часа за притежание на акцизни стоки. Вчера служители на РУ-Разлог в Якоруда спрели за проверка лек автомобил „Опел Вектра“, управляван от З.М./55г./ от с.Мосомище. При инспекцията в колата униформените установили че тя е натоварена с кутии цигари без бандерол. Общото количество на отнетите контрабандни тютюневи изделия възлиза на около 40 000 къса .Уведомена е Районната прокуратура в Разлог, работата по случая продължава.

 

Варна. В хода на спецакция за установяване и документиране на престъпления, свързани с разпространението на акцизни стоки без бандерол, бил спрян лек автомобил „Фолксваген“, управляван от П.П./51 г./. В колата полицаите открили три мастърбокса с цигари, без акцизен бандерол. Общото иззето количество цигари е 30 000 къса на приблизителна стойност от 10 000 лева. Образувано е досъдебно производство.За случая е уведомен прокурор от Районна прокуратура – Варна. Работата по доказване и документиране на извършеното престъпление продължава.

 

Перник. Голямо количество контрабанден тютюн са иззели и пернишки полицаи. Акцията е проведена вчера. Служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при областната дирекция предприели претърсване на къща в пернишкия кв. „Рудничар“. Там открили два чувала, пълни с близо 20 кг тютюн. По-късно била проверена и къща в кв. „Стара Тева“, обитавана от 46-годишния И.С. От там са иззети около 16 килограма ситно нарязан тютюн, две бали с тютюн на листа, електронна везна и метална конструкция, приспособена за рязане на тютюн. Образувано е досъдебно производство по чл. 234, ал. 1 от НК, работата по случая продължава.

 

Кърджали. 45-годишен хасковлия – осъден, с влязла в сила присъда, е преведен в ОС „Изпълнение на наказанията“ в Кърджали вчера с определение на Окръжния съд в Пловдив. Мъжът беше задържан от полицаи на РУ - Кърджали, след като при проверка се е легитимирал с фалшива лична карта, издадена на друго лице. При направена допълнителна справка станало ясно, че притежателят на чуждия документ е обявен за общодържавно издирване, тъй като има влязла в сила присъда „лишаване от свобода“.

 

         

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ПОСЕТИХТЕ САЙТА

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ЦИТИРАТЕ КОРЕКТНО ИНФОРМАЦИИТЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА!

14 дек 2017

Информационен бюлетин - 13 декмеври 2017

София. Трима автори на взломна кражба са задържани непосредствено след извършването й. На 6 декември около обяд в полицията е получен сигнал за извършена кражба от жилище в ж.к. „Дружба“. В резултат на предприетите незабавни заградителни и оперативно-издирвателни действия служители от сектор „Грабежи“ при СДВР задържали извършителите на различни места в столицата: Б.Г./44г./ бил задържан на кръстовището на булевардите  „Сливница“ и „Христо Ботев“ в управлявания от него лек автомобил „Субару“, Г.Т./41г./ - на пресечката на булевардите „Константин Величков“ и „Тодор Александров“ в шофирания от него „Митцубиши“, а С.Б./42г./ - в ж.к. „Люлин“,  пред блока, в който живее. Тримата са задържани в Осмо РУ с полицейска мярка до 24 часа. При последвалите процесуално-следствени действия в рамките на образуваното досъдебно производство, в автомобилите и на адресите на задържаните полицаите намерили и иззели множество вещи, съотносими към престъпната им дейност - инструменти за взломяване и отключване на заключващи механизми, ръкавици, шапки, включително вещи, обявени като откраднати от  жилището в ж.к. „Дружба“ -   парогенератор, мобилен телефон, игрална конзола и дискове с игри към нея, ръчен часовник, и пари.  След доклад на събраните материали в Софийска районна прокуратура, Б.Г., Г.Т. и С.Б. са привлечени като обвиняеми по чл. 195 от НК и са им наложени мерки за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

Видин. Видинчанинът Ц.К./36г./ - криминално проявен и осъждан, е задържан снощи в полицейския арест за грабеж. Към 21.30 часа местна жителка сигнализирала на тел.112 за задържан от съседи непознат мъж, извършило кражба от лек автомобил в близост до жилищен блок в ж.к. ”Гео Милев”. Пристигналите на мястото полицейски служители установили самоличността му, там били и трима от живеещите в блока. Изяснено е, че двама съпрузи забелязали непознат в собствения им автомобил, паркиран пред блока. Мъжът приближил колата, непознатият хукнал да бяга, като опитал да се отскубне, извадил и размахвал нож, намерен в колата. Около автомобила били установени и други вещи на собственика на автомобила. 36-годишният е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа за престъпление по чл.199, ал.1, т.4 от НК. Работата по случая продължава, в РУ-Видин е образувано досъдебно производство.

450 пиротехнически изделия са иззели вчера белоградчишки полицаи. Около 11 часа в с.Горни Лом униформените проверили продавач на сергия - 58-годишен мъж от Лом. Той доброволно предал предлаганите от него за продажба пиротехнически изделия с инструкция на български език, но без издадено по реда разрешение. По случая в РУ-Белоградчик е образувано досъдебно производство.

Разград. Акцизни стоки без бандерол са открити при специализирана полицейска операция за противодействие на контрабандата. Служителите на ОДМВР-Разград  предприели проверки на територията на областния град и селата Просторно и Раковски. В имота на 43-годишен мъж в Просторно са намерени и иззети 227 л високоградусов безакцизен алкохол и 200 г фабрично нарязан тютюн. В Раковски, в автомобил „Лада Нива“ без регистрационни табели, собственост на 32-годишен мъж от Разград, са открити 3 кг фабрично нарязан тютюн без акциз. Води се разследване за престъпление по чл.234 от НК.

Благоевград. В Първо РУ-Благоевград вчера е получен сигнал за произведени изстрели рано сутринта, към 5.15 часа, от къща в с.Рилци, обитавана от С.Х./32г./ от областния град. При инцидента няма пострадали. С.Х. е  задържан до 24 часа. В хода на работата по случая са извършени проверки в къщата в с.Рилци и в ползвано от мъжа жилище в Благоевград. Полицаите са иззели бойни и патрони за ловна пушка, за които не са предоставени необходимите документи, оръжието е законно притежавано. По случая е образувано досъдебно производство.

Пазарджик. Криминалисти от РУ-Велинград и ОДМВР-Пазарджик разследват грабеж от бюро за парични преводи във Велинград. Тази сутрин около 9.30 часа е подаден сигнал чрез паник-бутон от охранителната система на обекта. Пристигналите на мястото служители на полицейското управление установили, че неизвестен мъж е заплашил с пистолет 39-годишната служителка на офиса, успял да грабне наличните от оборота  пари на бюрото й и избягал. На мястото е извършен оглед и са предприети действия за издирване и задържане на грабителя. По случая работи екип от криминалисти, разследващ полицай и експерти от РУ-Велинград и ОДМВР. 

ОДМВР-София. Извършител на кражба попадна в ареста след светкавична реакция на костинбродските полицаи. На 12 декември в РУ-Костинброд бил подаден сигнал за извършена кражба на седем алуминиеви платна от строително скеле на жилищна сграда в града. Полицейските служители реагирали незабавно и не след дълго открили откраднатите платна в пункт за изкупуване на вторични суровини. В резултат на предприетите от тях бързи оперативно-издирвателни действия авторът на престъпното посегателство също бил разкрит и задържан в полицейски арест. Материалите по случая са изпратени в районната прокуратура с мнение за прилагане разпоредбите на чл. 218Б срещу 65- годишния криминално проявен извършител.

 

37 досъдебни производства за незаконно присъединяване към електроразпределителната мрежа са образувани от началото на годината.

Делата срещу 7 извършители вече са внесени в съда; разследването по останалите продължава. В резултат на целенасочените действия на служителите от 12-те районни управления в структурата на ОДМВР-София за противодействие на неправомерното присъединяване към електроразпределителната мрежа, от началото на 2017г. са образувани 37 досъдебни производства за извършени престъпления по чл. 234В от НК. Проверките по тях са извършени съвместно с представители на електроразпределителното дружество. По пет от делата, както и по други две, образувани през 2016г., процесуално-следствените действия са приключени, извършителите са привлечени в качеството на обвиняеми и делата са изпратени в съответните районни прокуратури с мнение за предаване на съд. Най-много досъдебни производства - 13, са образувани в РУ-Елин Пелин. Осем са досъдебните производства, образувани в РУ-Ихтиман. В РУ- Самоков са образувани четири, в РУ-Сливница-три, по две досъдебни производства са образувани в РУ-Костенец, РУ- Ботевград и РУ-Пирдоп. В РУ-Костинброд, РУ- Своге и РУ-Правец е образувано по едно досъдебно производство. С настъпването на зимния отоплителен сезон и очакваната тенденция към зачестяване на злоупотребите за сметка на изрядните потребители на електрическа енергия, усилията на полицейските служители са насочени приоритетно към пресичането и разкриването на този род икономически престъпления на територията, обслужвана от ОДМВР- София.

 

 

 

 

 

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ПОСЕТИХТЕ САЙТА

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ЦИТИРАТЕ КОРЕКТНО ИНФОРМАЦИИТЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА!

 

 

13 дек 2017

Информационен бюлетин - 12 декември 2017

ОДМВР-София. Извършител на тежко криминално деяние е задържан и обвинен след незабавни действия на криминалистите от областната дирекция. Разследването стартирало на 10 декември, когато минути след 16 часа в ОДМВР-София бил подаден сигнал от Центъра за спешна медицинска помощ за мъж от Драгоман, приет с огнестрелна рана зад лявото ухо и настанен за лечение без опасност за живота. В резултат на предприетите  незабавни оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия, криминалисти и разследващи от областната дирекция, съвместно с колегите им от РУ- Сливница задържали 56-годишен мъж от Драгоман, заподозрян като извършител. По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена Софийска окръжна прокуратура. На 11 декември извършителят е привлечен като обвиняем по чл. 116, ал.1, т.6, вр. чл. 18 от НК. С постановление на наблюдаващия прокурор му е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

 

Габрово.  В края на миналата седмица на територията на Габрово и Севлиево е проведена специализирана полицейска операция за противодействие на престъпленията, свързани с наркотични вещества. В с. Петко Славейков полицейски служители извършили претърсване в жилище, обитавано от двама мъже /на 34 и на 30 години/. В едно от помещенията са намерени 20 полиетиленови пликчета със суха растителна маса /общо  2.839 кг/, която при полевия наркотест реагирала на марихуана, и найлонов чувал с още 2.015 кг марихуана. Наркотиците са иззети. Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. В Габрово, в района на бул. „Могильов“, криминалистите задържали 25-годишна жена и 36-годишен мъж. У жената са намерени 2 плика с кристалообразно вещество - амфетамин. У мъжа са открити плик с амфетамин и свивка с марихуана. Веществата са иззети. Двамата са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

 

Благоевград. При проверка вчера в жилище в Сандански, обитавано от Ф.А./39г./ от града, полицейските служители на РУ-Сандански намерили и иззели чанта с 925 г суха, тревиста маса и електронна везна. При полевия тест тревата реагирала на канабис. Ф.А. е задържан със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

 

Близо 300 кг нелегален тютюн са иззети при проверка вчера сутринта. Около 8:40 час, в района на с.Господинци, община Гоце Делчев, полицейски служители на РУ-Гоце Делчев спрели лек автомобил „Сеат Толедо“, управляван от Ю.П./27г./ от с.Абланица, община Хаджидимово. При инспекцията в автомобила униформените открили и иззели чувал, натъпкан с  нарязан тютюн, без бандеролен. Ю.П. е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Уведомена РП-Гоце Делчев. Работата по случая продължава.

 

Хасково. 30-годишен жител на радневското с.Любеново е задържан за съхранение на наркотик. Вчера криминалисти от РУ-Тополовград извършили проверка в квартирата му в с.Хлябово. В една от стаите те намерили торба с 200г суха зелена листна маса, реагирала при наркотеста на канабис. По същото време криминалисти от полицейското управление в Димитровград проверили на булевард „Хр.Ботев“ в града 17-годишен младеж и открили в дрехите му  топче /4,07 г/ канабис. Образувани са бързи производства.

 

Велико Търново. Наркотични вещества и везна са иззели служители на РУ – Велико Търново . Вчера те предприели проверка в жилище в областния град, обитавано от 17-годишно момче от с. Малчика. В хода й са открити 50 г марихуана и електронна везна. По случая е започнато досъдебно производство.

 

Перник. 27-годишен е задържан за притежаване на наркотични вещества. Акцията е проведена вчера от служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР–Перник. Спецполицаите претърсили жилище, обитавано от 27-годишния М.Е. от областния град. Намерени и иззети са около 9 г суха кафеникава листна маса, която при направения полеви тест е реагирала на марихуана. М.Е. е задържан за 24 часа с полицейска мярка. Познат е на полицията с наркотици. Започнато е досъдебно производство и работата продължава съвместно с Районна прокуратура – Перник.

 

Кърджали. За фалшива бомбена заплаха на тел.112 37-годишен е задържан вчера в РУ-Кърджали за срок до 24 часа. Мъжът позвънил на Единния европейски номер около 3 часа на 11 декември и съобщил, че на пазара в областния център е поставено взривно устройство. При проверките е установено, че сигналът е фалшив. Авторът на съобщението е установен в хода на организираните издирвателни действия. Работата по случая продължава сектор Криминална полиция“ в РУ-Кърджали.

 

София. Служители на Девето РУ задържаха рецидивист, извършил кражби от апартаменти в жк „Люлин“. Работа по разследване на престъпната дейност на столичанина К.Н./26г./ започнала през лятото на миналата година,  когато в полицията постъпили сигнали от жители на ж.к.“Люлин“: на 30 юли софиянец съобщил в Девето РУ, че през деня е счупен прозорец на жилището му в ж.к.“Люлин 6“ и са откраднати битови вещи и парична сума; около месец след това жителка на „Люлин 7“ се оплакала, че входната врата на апартамента й е разбита, липсвали вещи и пари. В резултат на предприетите оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия в рамките на образуваното досъдебно производство, криминалистите установили и задържали столичанина К.Н./26г./, многократно осъждан за кражби. Част от откраднатите чужди вещи били намерени и иззети. След доклад на събраните материали в Софийска районна прокуратура, К.Н. е привлечен като обвиняем по чл.196 от НК, в последствие съдът го е осъдил за изтърпи наказание „лишаване от свобода“.

 

Пловдив. 40-годишна жена от Асеновград е задържана за извършена от нея кражба. По първоначални данни, вчера тя преминала след касовата зона в магазин в града без да заплати стока за над 160 лева. Извършителката е отведена за срок до 24 часа в районното управление. По случая е образувана предварителна проверка по чл. 194 от НК. Уведомена прокуратурата.

 

Пазарджик. Тийнейджър, извършил кражба, е установен от служители на полицейското управление във Велинград. В края на ноември неизвестен разбил стъклото от входната врата на хранителен магазин в Ракитово, чийто собственик се простил със сумата от 150 лева и няколко кутии с цигари. При проведеното разследване на криминалистите от курортния град и местния полицейски участък станало ясно, че автор на кражбата е 14-годишен младеж от Аксаково. По случая се води полицейско производство.

 

 

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ПОСЕТИХТЕ САЙТА

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ЦИТИРАТЕ КОРЕКТНО ИНФОРМАЦИИТЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА!

 

 

12 дек 2017

МВР в медиите

Акценти

Листовка, предназначена за транзитно преминаващите през страната ни чуждестранни водачи, се връчва на граничните ни пунктове при влизане в страна

Изготвената брошурата е част от провежданата превентавни дейност на „Пътна полиция“ и цели водачите да са информиран за правилата на движение у нас и въведените санкции при нарушения на ЗДвП

 

Днес стартира поредна превантивна кампания, свързана със спазването на Закона за движение по пътищата. В рамките й, на български, турски, немски и английски език е подготвена листовка, която е насочена най-вече за транзитно преминаващите през страната ни чуждестранни водачи. В нея са описани новите промени в Закона за движение по пътищата, както и глобите за водачите, които не ги спазват. Изведени са и редица указания за закупуване на винетни стикери, за шофиране с включени светлини, за използване на предпазни колани, както и за спазване на всички временни забрани и указания и разпорежданията на МВР. От днес започва раздаването на листовките по най-натоварените гранично-пропускателни пунктове в страната – ГКПП-Калотина, Кулата, Маказа, Дунав мост, поясни Росен Рапчев - гл.инспектор в сектор „Контрол на пътното движение“. Листовката има изключително превантивен  ефект, тъй като летните месеци за изключително натоварени. Тези листовки имат за цел  да информират  особено преминаващите чужди граждани какви мерки и санкции следва да понесат при нарушаване на новите разпоредби в  закона. Основно ги информираме за задължителните разпоредби за движение със залепен винетен стикер, също така с включени постоянни светлини, сложени предпазни колани,  че спирането в аварийната лента на магистралите трябва да става само и единствено при аварирали автомобили и най-новите санкции при шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества и предоставяне на автомобила на водач, който не е правоспособен, обясни Рапчев. Той припомни, че според новите изменения в закона, за подобен вид нарушения санкциите са изключително строги - прекратяване на регистрацията и временно спиране от  движение на колата. В този смисъл е много важно гражданите на чужди държави, които пресичат територията на България, да бъдат информирани. Той уточни, че автомобил, чиито номера се налага да бъдат свалени, не може да се предвижва по територията на България. Единственият начин санкциониран  автомобил  да напусне наша територия е да се качи на репатрак или друго превозно средство. Такива случаи вече имаме и собствениците на тези коли ги оставят  на платени паркинги в страната, посочи още Рапчев. По думите му най-честите нарушения, които чужди граждани правят на наша територия е навлизане след въведена временна забрана за организация за движение по пътищата. Това са забраните за движение на тежкотоварни автомобили по магистралите, каквито има в момента на Витиня. Доста от чуждите товарни автомобили не се съобразяват  с  поставените забрани и заради това търпят тези сериозни санкции. Това е целта на тези листовки - още на самия вход  на страната тези хора да бъдат запознати със законовите промени. 

Създадена е организация и листовките се раздават още при паспортния контрол, като в документа на водача се поставя и изготвената брошура.  На ГКПП –Калотина са оставени 100 000 листовки, уточни началникът на граничния пункт Светослав Костадинов. Той обясни, че бройката е толкова голяма, защото само през неделния ден през пункта са преминали около 40 000 души. През летния туристически сезон - месеците юли, август и септември, през  граничния пункт преминават изключително голям  брой лица и  автомобили. В тази връзка сме взели всички необходими мерки за осигуряване на достатъчно персонал  от  служители и автоматизирани работни места, на които да се извършват сигурни и ефикасни гранични проверки, обясни Костадинов. Той припомни, че граничният пункт е външна граница и контролът  е изключително важен  за всички граждани тук и във вътрешността на страната. По думите му предприетите организационни мерки са достатъчни, за да може преминаващите да не чакат  дълго време.  В момента работят  6  трасета за леки коли, 1 за товарни и 1 за автобуси. Има още три трасета, които ще бъдат отворени, ако се получи струпване на автомобили.

 

 

15 авг 2017

Кампании

Национална благотворителна кампания за подпомагане на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР

Средствата се набират целогодишно чрез изпращане на sms на номер 1866 за абонатите на Mtel, Telenor и Vivacom или чрез гласово обаждане на 090051866 за абонатите на Vivacom. Цената на краткото съобщение е 1 лв. (без ДДС), а на гласовото обаждане - 0.99 лв. (без ДДС). Средства могат да се прeвеждат и по единната банкова сметка с IBAN: BG71 BNBG 9661 3000 1462 01, BIC: BNBG BGSD, Българска Народна Банка, Централно управление.
Натрупаните суми се разпределят между семействата на пострадали и загинали по време на изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР.

Справка за постъпили суми от мобилни оператори за първото тримесечие на 2016 г., за дарения в полза на децата на загиналите и инвалидизирани служители на МВР

Мобилен оператор сума получена за период 01.01.2017г. - 31.03.2017г. сума получена за период 01.04.2017г. - 30.06.2017г. сума получена за период
01.07.2017г. -  30.09.2017г. 
1.БТК ЕАД   6 200,33 лв.  7 640,50 лв.  148,95 лв.
2.Мобилтел ЕАД 10 875,00 лв.  1 816,00 лв.  152,00 лв.
3.Теленор България ЕАД 12 172,00 лв.       67,00 лв.    74,00 лв.
     

 

Информация за събрани суми по единната сметка на МВР, в полза на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните си задължения служители от системата на МВР , чрез удържане на суми от месечното възнаграждение на служителите

2017 г.

Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември

2016 г.

Февруари
Март 
Април 
Май 
Юни 
Юли 
Август 
Септември 
Октомври 
Ноември 
Декември 

 

12 дек 2017

МВР подкрепи децата на загинали и пострадали служители за началото на новата учебна година

 

Със заповед на министър Валентин Радев деца на загинали и пострадали при изпълнение на служебните си задължения служители на МВР получиха финансова подкрепа за първия учебен ден. 107 деца бяха подпомогнати с по 500 лева от средствата, набрани в рамките на Националната благотворителна кампания.

 

Отправяме искрена благодарност към всички дарители, които подкрепят каузата на МВР. Тяхната ангажираност е безценна помощ в стремежа да изградим атмосфера на приятелство и отзивчивост за децата на наши колеги.

Своята съпричастност към благотворителната кампания засвидетелства и младо семейство от София. Младоженците преведоха средства по сметката за дарения, набрани по време на сватбеното им тържество. Вместо цветя, те помолили гостите да заделят тази сума за децата на загинали и пострадали при изпълнение на служебния дълг полицаи и пожарникари.

Наскоро, пожарникар от Варна и съпругата му направиха същия жест и, след молба към гостите на сватбата си да помогнат на кампанията, набраха средства за децата на служители на МВР, загубили живота си или пострадали по време на служба.

 

 

През 2017 г. се навършват 14 години от старта на Националната благотворителна кампания в подкрепа на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР. Традиционно тя се провежда под патронажа на министъра на вътрешните работи.

Средства се набират целогодишно чрез кратки номера, специално открити от телекомуникационните компании за целите на благотворителната кампания на МВР, и по банков път. От февруари 2016 г. в полза на децата се набират средства и чрез удържане на суми от месечното възнаграждение на служителите, които са попълнили съответната декларация за това. Всеки месец на сайта на МВР се публикува финансов отчет за постъпленията.

 

27 сеп 2017

Кампания „Не бъди финансово муле!“

Информационната превантивна кампания е инициирана от Европейския център по киберпрестъпност на Европол

Повече от 90% от транзакциите към банкови сметки на „финансови мулета“ са свързани с киберпрестъпления. Незаконно придобитите парични средства често идват от извършени кибератаки като: фишинг, онлайн измами при пазаруване/електронна търговия, измами при плащане с карта, компрометиране на бизнес електронна поща и други. Т. нар. съвременен феномен „финансови мулета“ е необходим на кибепрестъпниците, за да останат анонимни при прехвърляне на откраднатите финансови средства.

Какво означава „финансово муле“?
Физическо или юридическо лице, което, в поръчение на трети лица, прехвърля незаконно придобити финансови средства между различни финансови акаунти, в различни държави.
„Финансовите мулета“ са предварително набрани от киберпрестъпниците с цел превеждане на откраднати пари. За участието им се обещават комисионни, дават им се пари в брой, с които да регистрират банкови сметки в различни валути.
Дори „финансовите мулета“ да не са замесени пряко в престъпленията, с които нелегално се генерират парични средства (киберпрестъпност, при разплащане и онлайн измами, наркотици, трафика на хора и т.н.), техните действия са незаконни: с прехвърлянето на финансовите средства финансовите мулета извършват „изпиране на пари“ /чл. 253 от Наказателния кодекс на Република България/, които са нелегално придобити.
Ако бъде установено, че извършвате дейност като „финансово муле“, дори да е било в следствие на заблуда, може да бъдете осъден на лишаване от свобода, глоба или обществено полезен труд. Създавате си също лоша банкова репутация, което ще се отрази при кандидатстване за кредит и други взаимоотношения с банковите институции.

Как се набират „финансови мулета“?
Набират става по два основни начина:
1. чрез директен контакт – случайно или целенасочено запознанство, последвано от предложение за печалба на лесни пари;
2. чрез публикуване фалшиви обяви за работа в Интернет.

С развитието на новите технологии и тенденции, организираните престъпни групи разработват нови системи за извършване на престъпления:
- чрез обяви за работа, които на пръв поглед изглеждат законни (напр . "парични преводи");
- чрез онлайн публикации;
- чрез директен подход – личен контакт или чрез имейл;
- чрез социални мрежи (публикации в затворени групи);
- чрез съобщения, изпратени чрез незабавни приложения за съобщения (напр .: Whatsapp, Viber)

Кои лица най-често стават „финансови мулета“?
Търсещи допълнителна работа, безработни, студенти, хора в затруднено финансово положение, туристи. Предимно мъже на възраст 18-45 години.

За какво да внимаваме?
Може да познаете, че се опитват да ви привлекат за „финансово муле“ по следните особености:
Ако комуникацията между вас и лицето, което отправя предложението, протича по електронна поща, писането често включва лоша структура на изреченията с граматически и правописни грешки. Имейл адресът, свързан с офертата, използва уеб-базирани услуги (Gmail, Yahoo!, Windows Live Hotmail и т.н.), вместо да е с домейн, собственост на компанията, която отправя предложението.
Обяви и реклами от името на чуждестранната компания, която търси да наеме на работа "местни / национални представители" или "агенти", с които да работи за определен период от време, с цел избягване на такси и др.
Работните задължения включват основно прехвърляне на финансови средства или стоки;
Конкретните задължения за работно място не са описани;
Работната позиция не изисква притежаване на специално образование или предишен опит;
Всички взаимодействия и транзакции ще се извършват онлайн. Офертата обещава високи приходи с малко ангажименти и усилия;
Основното правило за започване на работата е да се използва вашата банкова сметка, за да се прехвърлят паричните средства.

Как да се предпазим?
Ако една история звучи прекалено хубаво, за да е истина, то вероятно не е!
Бъдете много внимателни при получаване на нежелани имейли или при случайни контакти в социалните мрежи с лица, обещаващи печалба на лесни пари.
Уверете се, че всяка компания, която ви отправя предложение за работа е реално съществуваща.
Бъдете особено предпазливи при предложения за работа от хора или дружества от чужбина, тъй като ще бъде по-трудно за вас да разберете дали те са реални.
Никога не предоставяйте банковата си сметка или други лични данни на непознати лица.

Какво да правя?
Ако сте получили имейли от този тип, не реагирайте на тях и не кликвайте върху линковете в съобщенията.
Ако след като прочетете тази брошура се съмнявате, че сте станали финансово муле, веднага спрете прехвърлянето на парите, като уведомите банката си и след това се свържете с полицията.

05 апр 2017