МВР

Пресцентър

 

23 май 2018

Съвместно изявление на ЕС и САЩ след министерската среща ЕС-САЩ в областта на правосъдието и вътрешните работи

 

На 22 и 23 май 2018 г. Българското председателство на Съвета на Европейския съюз бе домакин в София на министерска среща ЕС-САЩ в областта на правосъдието и вътрешните работи. Срещата затвърди дългогодишното ползотворно сътрудничество между Съединените американски щати и Европейския съюз по въпросите на правосъдието и вътрешните работи, както и важността на общия отговор на съвместни заплахи, свързани със сигурността.

Съединените щати бяха представени от главния прокурор на САЩ, Джеф Сешънс, и от изпълняващата длъжността заместник-секретар по вътрешна сигурност, Клеър Грейди.

Европейският съюз, който бе домакин на срещата, бе представен от комисаря по миграция, вътрешни работи и гражданство Димитрис Аврамопулос, комисаря по правосъдие, потребители и равенство на половете Вера Юрова, комисаря по сигурността на Съюза Джулиан Кинг,  както и от българския министър на вътрешните работи Валентин Радев и българския министър на правосъдието Цецка Цачева, австрийския федерален министър на вътрешните работи Херберт Кикл и австрийския федерален министър за конституционни въпроси, реформите, дерегулацията и правосъдието Йозеф Мозер като настоящо и бъдещо председателства на Съвета на Европейския съюз.

Европейският съюз и Съединените щати обсъдиха общите усилия за борба с тероризма, с акцент върху ефективното споделяне на информация, превенцията на радикализацията и употребата на Интернет за целите на тероризма, както и бдителността по отношение на авиационната сигурност и химичните, биологичните, радиологичните и ядрените заплахи и взривните вещества, особено във връзка с нарастващите химически заплахи във въздушния транспорт и на обществени места. По отношение на обмена на информация за резервационните данни на пътниците, участниците в срещата подчертаха важността на този обмен и отбелязаха предстоящото развитие в отделните дискусии по тази тема във формат ЕС-Канада. Участниците постигнаха съгласие да продължат обсъждането на темата за резервационните данни на пътниците по време на следващата министерска среща ЕС-САЩ, която ще се проведе през втората половина на 2018 г. в САЩ.

Участниците обсъдиха и сътрудничеството между службите за сигурност и правоприлагащите органи в киберпространството, потвърждавайки колко е важно да бъде осигурен бърз достъп до електронни доказателства на правоприлагащите и съдебните органи, като същевременно се гарантират личната неприкосновеност и гражданските свободи. По подобен начин те подчертаха и необходимостта от запазване на сигурно, отворено и безопасно киберпространство за насърчаване на икономическото и социалното развитие и обмениха идеи как по най-добър начин да отговорят на това нарастващо предизвикателство.

Европейският съюз и Съединените щати обмениха и информация за развитието на процесите в областите на миграцията, граничното управление и съответните визови политики. Европейският съюз предостави актуална информация за миграционните тенденции в Европа и текущите инициативи за укрепване на управлението на своите външни граници. Европейският съюз и Съединените щати направиха преглед на направеното до момента от страна на ЕС и САЩ, включително от петте заинтересовани държави членки на ЕС, по отношение на постигането на законоустановените изисквания на Програмата за безвизови пътувания, за да се разгледа тяхното включване. Двете страни отчетоха и необходимостта от засилване на оперативното сътрудничество, с цел ефективна превенция и премахване на контрабандата на мигранти и трафика на хора, и обсъдиха важното значение на системите за сигурна и законна имиграция,

Накрая Съединените щати и Европейският съюз се спряха на важността от осигуряването на бърз обмен на финансова информация и подобряването на ефективността на финансовите разследвания. Европейският съюз и Съединените щати обсъдиха най-новите тенденции в тези области и споделиха добри практики, с цел засилване на общото противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Подчертавайки напредъка в тези ключови области от взаимен интерес и изтъквайки отново, че за да се отговори на глобалните заплахи пред сигурността, са необходими общи решения, Европейският съюз и Съединените щати изразиха готовност да се срещнат отново през втората половина на 2018 г. във Вашингтон, окръг Колумбия.

Приз „Закрилник на надеждата“ за главен комисар Николай Николов

 

Директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Николай Николов и кметът на София Йорданка Фандъкова получиха приза „Закрилник на надеждата“. Плакетите им бяха връчени днес от директора на болница „Надежда“ д-р Анелия Рачева. Поводът за отличието е  реакцията на столичните пожарникари и екипите на общината при потушаването на огнената стихия, разразила се на 4-и май в близост до здравното заведение. Тези плакети са израз на нашата благодарност за оказаното съдействие и проявените съпричастност и професионализъм по време на потушаването на пожара в близост до болница „Надежда“, каза по време на срещата д-р Анелия Рачева. 

 

Припомняме, че по време на пожара в стационара на МБАЛ “Надежда“ имаше 67 пациенти, 29 от които новородени бебета. Бързата реакция и добрата координация между всички институции, участващи в потушаването на пожара,  предотвратиха допълнителни инциденти и осигуриха спокойствието и сигурността на пациентите.

23 май 2018

Започва новият програмен период за финансиране по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Зам.-министър Бернер: Подписването на Споразумението е свидетелство за успеха на Министерството на вътрешните работи, постигнат през предходните години

Министерствата на вътрешните работи, на правосъдието, на културата и на образованието подписаха споразумения за програмите от новия период за подкрепа чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. Така на практика се постави началото на новия програмен период за български проекти, финансирани по двата механизма. Програмите са с общ бюджет над 113,5 млн.

От българска страна споразумението беше подписано от Иван Иванов, ръководител на Националното координационно звено за двата механизма и директор на Дирекция „Централно координационно звено“ в Министерския съвет. На подписването, което отбеляза и 10 години от началото на  Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм в България присъстваха и заместник министър-председателят Томислав Дончев и държавният секретар на Кралство Норвегия Ингвилд Стуб. Двата финансови инструмента направиха възможни почти 1000 проекта в области от ключово значение за цялото общество. Успяхме да фокусираме средствата във важни инициативи, където има недостатъчно финансиране от кохезионната политика.  Имаме възможност да използваме опита и иновативните решения на страните-донори. 230 от реализираните проекти са резултат от съвместна работа и съм уверен, че има още какво да учим, акцентира в приветствието си вицепремиерът Дончев. България е първата от 15-те държави бенефициенти, която ще подпише всичките си програми, заяви държавният секретар на Норвегия Ингвилд Стуб и отбеляза, че Финансовите механизми на Европейското икономическо пространство и Норвегия са важен и видим инструмент за намаляване на икономическите и социални различия. Те са и огромен успех, тъй като създават работни места, помагат за социалното включване и укрепване на партньорството между държавите.

Заместник-министър Милко Бернер благодари за доверието и приноса за укрепване на двустранните отношения между Кралство Норвегия и Република България чрез предоставената финансова помощ по една от приоритетните теми за България – върховенството на закона. В словото си зам.-министър Бернер отбеляза, че подписването на това споразумение е свидетелство за успеха на Министерството на вътрешните работи, постигнат през предходните години, когато размерът на помощта по Норвежкия финансов механизъм беше 8 милиона евро. В настоящия програмен период сферата на сигурността в България ще може да разчита на подкрепа от 21,5 милиона евро, което позволява значително разширяване на обхвата на финансираните дейности, допълни още той.  По линия на МВР ще бъдат финансирани проекти в следните области: „Повишаване на капацитета на държавните институции в областта на убежището и миграцията“; „Подобряване на капацитета на правоохранителните органи за предотвратяване и борба с престъпността“;  „Подобряване на ситуацията на ромското население“ и „Подобряване на капацитета на българските власти за борба с корупцията и икономическата престъпност“.

Допълнителна информация:

Исландия, Лихтенщайн и Норвегия са членове на единния европейски пазар и имат тясно сътрудничество с ЕС по силата на Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП). Финансовият механизъм на ЕИП (ФМ на ЕИП) и Норвежкият финансов механизъм (НФМ) са инструментите за принос на трите държави за европейската солидарност и сближаване, като допринасят за общата цел за намаляване на социалните и икономически различия между европейските региони. Също както и Кохезионния фонд на ЕС, тези финансови механизми предоставят подкрепа на държавите-членки, чийто брутен национален продукт на глава от населението е под 90% от средния за ЕС. Техните приоритети отразяват приоритетите на ЕС за зелена, конкурентоспособна и приобщаваща Европа. По линия на двата механизма през програмния период 2014—2021 г. се предоставят 2,8 млрд. евро за проекти, с което се увеличават инвестициите на ЕС в Централна и Южна Европа. България ще има достъп до безвъзмездно финансиране в размер на 210,1 млн евро, разпределени в десет програми в ключови сектори.

23 май 2018

Зам.- министър Балабанов поздрави академичния състав и курсантите на Академията на МВР

Повод бе тържествено отбелязване на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

„С всяка изминала година виждам пред себе си млади, мотивирани хора, които попълват редиците на МВР. Виждам преподаватели, които усвояват новите технологии, учат се от нашите партньори в Европа и със своя научен потенциал допринасят системата на МВР да се развива адекватно в 21 век“. С тези думи заместник- министърът на вътрешните работи Стефан Балабанов поздрави всички присъстващи с настъпващия светъл празник от името на министъра на вътрешните работи, на политическото и професионално ръководство на МВР.  В приветствието си той отбеляза, че днешната реалност ни изправя пред огромни предизвикателства и България, и най- вече службите за сигурност, намират в тази обстановка своето достойно място и дават своя принос всички държави в Европа да се чувстват сигурни и спокойни за бъдещето си. Той благодари сърдечно  на преподавателите за усилията, които полагат в изграждането на бъдещите служители на МВР.

„Образованието е преди всичко развитие, свобода и независимост, защото бедните духом най-лесно се поддават на манипулация, най-лесно се задоволяват с нищетата във всичките й измерения. Българската писменост и култура са в основата на създаването, изграждането и поддържането на българското самосъзнание и идентичност, а буквите са ядрото на тази идентичност“, отбеляза в своето приветствие към гостите, преподавателите и курсантите ректорът на Академията на МВР ст. комисар доц. д-р Неделчо Стойчев. Той отправи искрено пожелание към своите колеги и възпитаниците на учебното заведение все така дръзновено да усвояват знанията във всичките им измерения, да бъдат търсещи, активни и борбени в отстояването на българските ценности.

Тържествено честване на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост се проведе днес в Академията на МВР. В навечерието на празничния ден завършващите курсанти получиха и своите дипломи. Официални гости на церемонията бяха още директори на главни и административни дирекции на Министерството на вътрешните работи. Церемонията приключи с празничен концерт в изпълнение на духовия оркестър на Академията на МВР с диригент Александър Иванов.

23 май 2018

Информационен бюлетин

Информационен бюлетин - 23 май 2018

София. За броени дни служители на Четвърто РУ разкриха извършител на домова кражба. На 3 май собственикът на жилище на ул. „Драгалевска“ съобщил в Четвърто РУ, че от дома му е извършена кражба на битова техника и строителни материали. В резултат на предприетите оперативно- издирвателни действия в рамките на образуваното досъдебно производство бил установен и задържан извършителят на деянието - М.Н./49г./, от София, осъждан за кражби. След доклад на събраните материали по случая в Софийската районна прокуратура М.Н. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 196 от НК и му е наложена постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.  Част от откраднатите чужди вещи са намерени и върнати на собственика.

Пловдив. След активно разследване полицаи от Първомай разкриха автор на взломна домова кражба. В нощта срещу понеделник от частен адрес в града били задигнати над 200 грама злато, 4 маркови часовника и около 100 лева.  При проведените незабавни оперативно-издирвателни действия служителите влезли в дирите на 28-годишен местен жител, с полицейски регистрации и осъждан. Намерени и иззети са откраднатите от него вещо. С постановление на районната прокуратура на мъжа е повдигнато обвинение, взета му е мярка за задържане до 72 часа.

Бързо производство е образувано срещу 72-годишен пловдивчанин, нанесъл щети по чужд лек автомобил. По първоначални данни, около 8 часа вчера мъжът увредил гума на „Фиат“, паркиран на ул. „Борис Шивачев“ в областния град. По случая работят служители на Първо РУ.

Монтана. 64 – годишен мъж е задържан в полицията за увреждане на лек автомобил. На 10 май бил получен сигнал от 32-годишен жител на Монтана, че на управлявания от него лек автомобил "Форд Транзит" била нанесена щета - надиране по цялата лява страна и повреждане на задната лява врата. Автомобилът бил оставен, паркиран на паркинг на общинския пазар в центъра на града. По случая в районното управление е заведена преписка по чл. 216, ал. 1 от НК. В резултат на проведените оперативно – издирвателни действия криминалисти  установили и задържали извършителя – М.Ц./64 г./ от Монтана. Материалите по случая предстои да бъдат докладвани в Районната прокуратура.

Видин. Незаконно притежаван пистолет и девет патрона иззели вчера полицейски служители. Оръжието и боеприпасите били открити при проверка в частен имот в Косово, общ. Брегово. Имотът е обитаван от 71-годишен жител на селото. По случая е образувано е бързо производство.

Стара Загора. Вчера в Стара Загора, на кръстовището на улиците "Хрищян Войвода" и "Сирма Войвода", бил спрян за проверка лек автомобил "Хюндай Акцент", управляван от К. К. /68г./ от Стара Загора. В хода на проверката било установено, че регистрационните табели, които са поставени на автомобила, са с изтекъл срок на валидност. Образувано е бързо производство за извършено престъпление по чл. 345, ал.2 от НК.

 

 

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ПОСЕТИХТЕ САЙТА

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ЦИТИРАТЕ КОРЕКТНО ИНФОРМАЦИИТЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА!

 

 

 

 

23 май 2018

Информационен бюлетин - 22 май 2018

Плевен. 21,1 кг насипен тютюн, 502 къса цигари, машина за пълнене на цигари марка, електронни кантар и везна са иззети при специализирана операция на никополски полицаи за пресичане на контрабандата с акцизни стоки, проведена вчера. В хода на акцията е извършено претърсване и изземване в дома на 39-годишен в Никопол, където са открити нелегалното количество, тютюневите изделия и вещите. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 234, ал. 1 от НК. 39-годишният е задържан за срок до 24 часа по закона за МВР. Уведомен е районен прокурор. Работата продължава разследващ полицай.

Видин. Вчера, в 13.30 часа 30-годишна жена сигнализирала на тел.112, че е пострадала при скандал и сбиване в Арчар. На мястото незабавно пристигнали полицейски служители. Разследващите установили, че между М.В./22г./- жител на селото и 30-годишната видинчанка възникнало спречкване. При последвалото сбиване мъжът нанесъл с метална тръба няколко удара по главата и тялото на жената, както и удари по предното стъкло на лек автомобил „БМВ”. Пострадалата била транспортирана в ЦСМП в областния град. Медици й оказали помощ, след което била освободена за домашно лечение, без опасност за живота. Металната тръба е иззета, а извършителят на деянието – задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. Работата по случая продължава, в РУ-Видин е образувано досъдебно производство.

Кюстендил. Досъдебно производство е започнато вчера срещу 50-годишен мъж от с. Слокощица за разрушаване на културно-исторически обект. Служители на РУ-Кюстендил установили злосторника в района на джамията „Фетих Мехмед“ в града, докато опитвал да вади камъни от обекта. Уведомен е дежурен прокурор.

Благоевград. Към 11 часа вчера, района на ул.“Цар Борис III“ в Петрич, полицейски служители от районното управление в града извършили проверка на В.К. /35г./ от Петрич. У него служителите на реда намерили около 4,77 грама бяло, прахообразно вещество, реагирало на амфетамин. За случая е уведомена РП-Петрич. Образувано е досъдебно производство.

Хасково. 43-годишен димитровградчанин е задържан за кражба на МПС. Вчера в 4.10 часа в полицията в Харманли бил получен сигнал от 39-годишен мъж от с.Орешец, който обяснил, че през нощта неизвестен е задигнал  лекия му автомобил. Ползвателят признал, че оставил колата с поставен на контакта ключ. След проведени издирвателни действия, возилото е открито в канавката на изхода на селото. Извършителят е задържан за 24 часа по започнатото досъдебно производство.

След получен сигнал от Комисията по регулиране на съобщенията за смущаващо сигнала на мобилните оператори устройство, служители на РУ-Свиленград предприели проверка на жилище на ул. „Македония“ в града, обитавано от 35-годишен жител на шуменското с. Тъкач. Оттам те иззели 9 мобилни телефона, таблет, лаптоп, антена и GSM усилвател, които по първоначални данни са смущавали действието на радиоразпръсквателната и съобщителната станции на мобилните оператори. Работата по образуваното по чл.348-г от НК досъдебно производство продължава.

27-годишна димитровградчанка е задържана за съхранение на дрога и управление на МПС под въздействието й. Тази сутрин в 3.45 часа на кръстовището между улиците „Строител“ и „Юндола“ в Димитровград, тя била за проверка с леката си кола Фиат. Униформените полицаи открили в дрехите й топче с амфетамин, които иззели с протокол. Тестване с „дрегер“ отчел и наличие на амфетамин и метаамфетамин в кръвта й.

Пловдив. Бързо производство е образувано и срещу 25-годишен пазарджиклия за притежание на наркотици. В четвъртък, на ул. „Карловска“ в село Труд, мъжът бил спрян за полицейска проверка с управлявания лек автомобил „Фолксваген“. При последвалите процесуални и следствени действия служители на районното управление открили в колата над 36 грама амфетамин и електронна везна. Спрямо извършителя е взета 24-часова мярка за неотклонение.

Малко дете е било нахапано жестоко от домашно куче. Сигналът за инцидента в двор на къща в село Крумово е подаден към 17 часа вчера в Пето РУ. По първоначални данни, 2-годишно момиченце било нападнато от отглеждано от семейството му куче от едра порода. Детето е настанено в болница със сериозни наранявания. Пострадала е и майка му. На адреса е извършен оглед. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 325в, ал. 1 от НК. Уведомен е дежурен районен прокурор. 

 

 

 

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ПОСЕТИХТЕ САЙТА

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ЦИТИРАТЕ КОРЕКТНО ИНФОРМАЦИИТЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 май 2018

Информационен бюлетин - 21 май 2018

София. След кратко преследване столични полицаи задържаха 31- годишен криминално проявен мъж. По първоначална информация, тази сутрин около 1.20 часа, служители от отдел „Пътна полиция“ подали сигнал със стоп палка за спиране на лек автомобил „Тойота Селика“. Шофьорът не се подчинил и продължил, при което наранил крака на един от униформените. След  преследване по Околовръстен път, в което се включили и допълнителни полицейски екипи, в района на метростанция „Обеля“, автомобилът с двама мъже в него бил спрян. В хода на проверката е установена самоличността им-  водач- С.С. /31г./ и пътник на 17 години, двамата криминално проявени, от София. Резултатът от направения полеви тест показал, че С.С. е седнал зад волана след употреба на упойващи вещества и без свидетелство за управление на моторно превозно средство.  При вида на униформените 17- годишният младеж глътнал няколко таблетки, което наложило да бъде откаран в болнично заведение за промивка, където  е  оставен  за наблюдение. По случая е образувано досъдебно производство. Предстои доклад в прокуратурата.

Служители на Трето РУ разкриха извършителка на измама. Действията по разследването стартирали през миналата година, когато възрастен столичанин заявил в районното управление, че е станал жертва на измама. Потърпевшият разказал пред полицейските служители, че през март дал на непозната жена 200 лв. за закупуване на телевизионен приемник, но след като такъв не получил, разбрал, че се е забъркал в измамна схема и потърсил  помощ в полицията. В резултат на проведените оперативно-издирвателни действия, криминалистите влезли в дирите на извършителката -  А.К./52г./, от Столник. След доклад на събраните материали в Софийска районна прокуратура А.К. е привлечена като обвиняема за престъпление по чл.209 от НК.

Хасково. 31-годишен турски гражданин е задържан за подкуп. На 19 май около 3 часа, автопатрул от РУ-Свиленград спрял мъжа с леката му кола „Фолксваген Голф“ на улица „Сан Стефано“ в града. Водачът отказал да даде проба с дрегер. При отиване в полицейското управление за съставяне на акт във връзка с отказа и за издаване на медицински талон за изследване, турският водач предложил 150 евро на двамата полицаи, с цел да бъде пуснат. Мъжът е задържан до 24 часа по образуваното по чл.304А от НК бързо производство. Съставен му е акт и му е отнето свидетелството за правоуправление.

Цигари и тютюн без бандерол иззеха полицаи от Хасково, Тополовград, Свиленград и Димитровград. При проверки на  домове и автомобили са намерени общо 9360 къса папироси и близо 2.3 кг нарязан тютюн. Изделията са иззети с протоколи от собствениците им и са им съставени актове по Закона за акцизите и данъчните складове.

Стара вражда е изпратила двама мъже в болницата. Те се сбили вчера на булевард „Раковски“ в областния град. Сигнал за боя е подаден в управлението от спешното отделение, където те отишли за лечение. Според лекарите, 36-годишният димитровградчанин е с прободна рана с остър предмет в областта на лявата ръка, а опонентът му – 35-годишен хасковлия, е с фрактура на лява ръка. На двамата е оказана медицинска помощ, след което са освободени за домашно лечение. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

Бургас. На 18 май на автомагистрала „Тракия”, в землището на Камено, в аварийната лента полицейски служители установили паркирал лек автомобил „Опел Астра”, със сливенска регистрация. В близост до автомобила е открит и водачът му – 32 годишния Р.Р. от новозагорското село Любенова махала, който заявил, че управлявайки автомобила си в посока Бургас му свършило горивото и спрял минути по-рано. Поради неадекватното му поведение, служителите предприели проверка и в чантата му намерили и иззели четири пликчета, съдържащи бяло кристалообразно веществото с тегло около 1.5 грама и топче от суха тревна маса с тегло около 1.5 грама. Р.Р. е тестван за употреба на наркотични вещества, като апаратът отчел положителна проба за употреба на метамфетамин и амфетамин. 32- годишният мъж е задържан за срок от 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Плевен. При провеждането на специализирана полицейска операция от служители на РУ - Долни Дъбник по линия "търговска дейност и разпространение на акцизни стоки без бандерол", е извършена е проверка в село Крушовица. В имота на 27-годишен са установени и иззети 1340 къса цигари без български бандерол. Уведомен е прокурор в Районна прокуратура - Плевен. Образувана е преписка по чл.234, ал.1 от НК. Още 4400 къса контрабандни цигари от различни търговски марки са иззети около 9.50 часа същия ден при проверка в частен дом в Славяново, собственост и обитаван от 44- годишен мъж. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.234, ал.1 от НК. Работата продължава под наблюдението на районната прокуратура в Плевен.

Враца. В нощните часове на 20 май, в РУ- Мездра бил получен сигнал, че в село Старо село, непознати лица се движат с лек автомобил „Лада“, собственост на жител на същото село. Подалият сигнала гражданин ги последвал с личния си автомобил и на около 200 метра от края на селото видял ладата катастрофирала в канавката край пътя.  Изпратеният на мястото полицейски екип  установил по пътя за село Струпец  шестима непълнолетни жители от Роман. След проведени оперативно- издирвателни действия  е установено, че трима от тях са съпричастни към противозаконното отнемане на автомобила. Образувано е досъдебно производство за престъпление по чл. 346, ал. 2, т.1 НК.

Видин. Специализирана полицейска операция за противодействие на незаконната сеч била проведена на 19 май на територията на РУ-Кула. В местността „Върголия”, в землището на Грамада, униформените констатирали незаконна сеч. На мястото били установени трима души с лек автомобил „Форд”, изяснили самоличността на секача - жител на село Слана бара, на когото горски служители са съставили акт по Закона за горите и иззели отсечените от него без позволително около един кубик дърва.  Малко по-късно, в село Цар Шишманово, полицаи спрели за проверка товарен автомобил „МАН”, управляван от видинчанин. В превозното средство служителите на реда установили 12 кубика дърва без контролна горска марка и документ за законен произход на дървесината. Горските съставили констативен протокол и иззели автомобила и дървата. По случаите в РУ-Кула са заведени две преписки.

Сливен: За по-малко от 24 часа криминалисти на РУ-Сливен задържаха извършител на домова кражба. След получен сигнал за кражба на пари от частен дом в областния град били предприети незабавни действия по установяване на извършителя. Задържан е 18-годишният криминално проявен Н.Я от град Сливен. Установено е, че през нощта на 16 срещу 17 май, след като взломил прозорец, той проникнал в къщата на 52-годишен мъж, откъдето отмъкнал 250 лева и 10 евро. По случая е образувано досъдебно производство.

29-годишен мъж е задържан в РУ-Котел за притежание на наркотични вещества. На 19 май, при проверка в центъра на Котел, е установен криминално проявеният С.К на 29 години от същия град. В него са намерени и иззети 5 пликчета, съдържащи прахообразно вещество, което на полевия тест е реагирало на амфетамин и 3 плика, съдържащи канабис. По случая е образувано бързо производство. 

Кърджали. Междусъседски спор завърши с ранен и настанен в болница 69-годишен мъж. Инцидентът станал в село Брош снощи около 18.30 часа. По първоначални данни, пострадалият и негов 42-годишен съсед били в конфликтни отношения от доста време. При поредния спор по-младият нанесъл удари в главата на по-възрастния, който след преглед е бил настанен за лечение в кърджалийската болница. 42-годишният е  задържан за срок до 24 часа в РУ-Кърджали. По случая се извършва проверка от сектор „Охранителна полиция“

За по-малко от два часа криминалисти от РУ-Крумовград установиха автор на грабеж. Около 18.30 часа на 19 май 31-годишна крумовградчанка била ударена в лицето от мъж на улицата, който й отнел мобилния телефон и избягал. При организираните издирвателни действия полицаите установили  извършителя, у когото намерили и отнетата вещ. 33- годишният е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление. Образувано е бързо производство по чл.198, ал.1 от НК, работата по което продължава.

Пловдив. Домашна работилница за преработка на тютюн разкриха служители на Шесто РУ в Пловдив. В хода на специализирана операция за пресичане на контрабандата с акцизни стоки в петък те предприели процесуални и следствени действия на адрес в квартал „Столипиново“. Там били открити и иззети 155 килограма тютюн на ленти, машина за рязането му и електронна везна. 55-годишната обитателка на жилището е задържана за едно денонощие. Срещу жената е образувано бързо производство по чл. 234, ал.1 от НК. Предстои да бъде уведомена районната прокуратура.

 

Извършител на хулиганска проява бе задържан за 24 часа в полицията в Първомай. Към 16 маса в петък служителите на реда се отзовали на сигнал за нарушение на обществения ред в сградата на училище в града. На място униформените установили, че 24-годишен жител на село Дълбок извор нахлул в един от кабинетите и отправил обиди и закани за саморазправа към преподавател. По предварителни данни, повод за агресивното поведение на младия мъж бил отказ на учителя да разговарят по въпрос за доведеното му дете, докато не приключат учебните занятия. По случая е образувано бързо производство по чл. 325, ал.1 от НК.

 

 

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ПОСЕТИХТЕ САЙТА

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ЦИТИРАТЕ КОРЕКТНО ИНФОРМАЦИИТЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА!

 

 

 

 

 

 

 

 

21 май 2018

Информационен бюлетин- 18 май 2018

София. Служители от Осмо РУ задържаха мъж, разпространявал наркотици на територията на ж.к.“Дружба“. На 15 май, около 17.20 ч. пред жилищен блок в ж.к. „Дружба“, полицаите спрели за проверка 24-годишен мъж. При последвалия личен обиск у него те намерили и иззели две полиетиленови топчета, съдържащи тревиста маса и бяло прахообразно вещество. В хода на последвалото разследване криминалистите изяснили, че той е закупил дрогата от мъж, живеещ в същия блок. След незабавни заградителни действия бил задържан К.Н./36г./. При задържането му мъжът изхвърлил през терасата на жилището си картонена кутия, съдържаща полиетиленови пликчета с тревиста маса и бяло прахообразно вещество. Двамата мъже са задържани в Осмо РУ с полицейска мярка до 24 часа, а изхвърлените вещества са иззети. Резултатът от назначената експертна справка показал, че иззетите вещества са коноп с тегло 90.98 г и амфетамин с тегло 176 г. След доклад на събраните материали по образуваното досъдебно производство в Софийска градска прокуратура К.Н. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл.354 а от НК и му е наложена мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 2 000 лв.

В полицията е задържан 43- годишен столичанин за унищожаване и повреждане на чуждо имущество. В.У. бил засечен от служители на Четвърто РУ на 16 май вечерта на бул. “Гоце Делчев“, непосредствено след като изпочупил страничните огледала на три автомобила, паркирани пред жилищна кооперация. По случая било образувано бързо производство. След доклад на събраните материали в Софийска районна прокуратура мъжът е привлечен като обвиняем за престъпление по чл.216 от НК.

Столични полицаи разкриха извършител на грабеж. Действията по разследването стартирали в края на миналата година, когато 65- годишна жена заявила в Трето РУ, че пред жилищен блок в ж.к. „Красна поляна“ била нападната от непознат, който издърпал от ръцете й раница, съдържаща таблет, мобилен телефон, лични документи и дребна сума пари и избягал. В резултат на оперативно- издирвателните действия в рамките на образуваното досъдебно производство от служители на Трето РУ, съвместно с техни колеги от сектор „Грабежи“ при СДВР, било установено, че  извършител на деянието е 16- годишен столичанин, с криминални регистрации за подобни престъпления. Последвало задържането му в полицейския арест, а след доклад на събраните материали в Софийската районна прокуратура той бил привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 198 от НК. Наложена му е мярка за неотклонение „надзор на инспектор от Детска педагогическа стая“.Пазарджик.
Голямо количество забранени за притежание лекарствени средства,  аналози на високорискови наркотични вещества, са иззети от служители на РУ-Пещера. Вчера на улица в един от кварталите на родопския град криминалистите засекли 48-годишния местен жител М.К. Последвала проверка и личен обиск на мъжа, в хода на които униформените открили множество блистери с лекарствата. Иззети са общо близо 970 таблетки от двата вида лекарствени средства, чието притежание е забранено на територията на страната ни. М.К. е задържан в ареста за срок от 24 часа и срещу него е образувано бързо производство.

 

Стара Загора. 38 – годишен е задържан за кражба. Сигнал в полицията бил подаден на 4 май от 47 – годишна жена, която обяснила, че от магазин в Казанлък, неизвестен й откраднал портмонето с близо 2000 лева. По случая било образувано досъдебно производство по чл.194, ал.1 от НК. В резултат на проведените оперативно-издирвателни действия извършителят - 38-годишен мъж от с. Величково, попаднал в полицейския капан. На 17 май той е привлечен в качеството на обвиняем и с прокурорско постановление му е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок от 72 часа.

 

Ямбол. РУ - Ямбол разследва сигнал, подаден снощи около 23:20 часа от 31-годишен мъж . По негови данни в база на автобусна морга, е забелязал непознат, който носел предмети. При опит да бъде спрян, той е успял да избяга. На място е изпратен полицейски екип.  При извършения оглед са открити акумулатор и чувал с метални отпадъци. Работи се по изясняване на обстоятелствата по случая и установяването на мъжа, напуснал местопроизшествието.

 

Плевен. Вчера към 7.30 ч. във връзка с получен сигнал във Второ РУ - Плевен, служители на сектор "Криминална полиция" предприели проверка в частен дом в ж.к."Сторгозия", обитаван от 26-годишен местен жител. При извършеното претърсване на адреса са намерени и иззети: метална кутия, съдържаща около 15 г марихуана, 12 полиетиленови топчета  със суха зелена тревиста маса /общо 30г./ и 3 полиетиленови топчета с 5 г бяло прахообразно вещество, реагирало на амфетамин. Уведомен е прокурор от  Районна прокуратура – Плевен. Образувано е бързо производство. 26-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. Работа по случая продължава.

 

Велико Търново. Амфетамин и канабис са иззели и служители на областната дирекция. Вчера по обяд, на пътя София – Велико Търново, в района на разклона за с. Ледник, пътни полицаи спрели за проверка лек автомобил „Фолксваген Голф“, управляван от 37-годишната К.Я. от Варна. В хода на проверката, униформените установили, че в багажното отделение на колата, в кутии от натурален сок, били скрити пликове с прахообразно вещество, с тегло около 250 грама – реагирало на амфетамин. По случая е образувано досъдебно производство. 37 – годишната жена е задържана с полицейска мярка за 24 часа.

Наркотични вещества са били открити в затворническо общежитие в областния град. Вчера служител на общежитието е намерил в метална кофа, носена от 39-годишния Д. Х. от Велико Търново, който изтърпявал наказание „лишаван от свобода“ две пликчета, с около 2 г канабис. По случая е образувано бързо производство.

 

Монтана. Криминалисти работят по установяването на извършители на палеж на два леки автомобила в  Бойчиновци. Сигналът в полицията е подаден тази сутрин, около 2 часа. Автомобилите -  „Опел Вектра” с монтанска регистрация, собственост на 41-годишна жителка на с. Портитовци и 20-годишната й дъщеря, са били паркирани пред дома на семейството в Бойчиновци. Местопроизшествието е посетено от дежурно-оперативна група на РУ Монтана и екипи на пожарната служба.  По случая е образувано досъдебно производство.

 

 

   

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ПОСЕТИХТЕ САЙТА

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ЦИТИРАТЕ КОРЕКТНО ИНФОРМАЦИИТЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА!

18 май 2018

МВР в медиите

Акценти

Листовка, предназначена за транзитно преминаващите през страната ни чуждестранни водачи, се връчва на граничните ни пунктове при влизане в страна

Изготвената брошурата е част от провежданата превентавни дейност на „Пътна полиция“ и цели водачите да са информиран за правилата на движение у нас и въведените санкции при нарушения на ЗДвП

 

Днес стартира поредна превантивна кампания, свързана със спазването на Закона за движение по пътищата. В рамките й, на български, турски, немски и английски език е подготвена листовка, която е насочена най-вече за транзитно преминаващите през страната ни чуждестранни водачи. В нея са описани новите промени в Закона за движение по пътищата, както и глобите за водачите, които не ги спазват. Изведени са и редица указания за закупуване на винетни стикери, за шофиране с включени светлини, за използване на предпазни колани, както и за спазване на всички временни забрани и указания и разпорежданията на МВР. От днес започва раздаването на листовките по най-натоварените гранично-пропускателни пунктове в страната – ГКПП-Калотина, Кулата, Маказа, Дунав мост, поясни Росен Рапчев - гл.инспектор в сектор „Контрол на пътното движение“. Листовката има изключително превантивен  ефект, тъй като летните месеци за изключително натоварени. Тези листовки имат за цел  да информират  особено преминаващите чужди граждани какви мерки и санкции следва да понесат при нарушаване на новите разпоредби в  закона. Основно ги информираме за задължителните разпоредби за движение със залепен винетен стикер, също така с включени постоянни светлини, сложени предпазни колани,  че спирането в аварийната лента на магистралите трябва да става само и единствено при аварирали автомобили и най-новите санкции при шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества и предоставяне на автомобила на водач, който не е правоспособен, обясни Рапчев. Той припомни, че според новите изменения в закона, за подобен вид нарушения санкциите са изключително строги - прекратяване на регистрацията и временно спиране от  движение на колата. В този смисъл е много важно гражданите на чужди държави, които пресичат територията на България, да бъдат информирани. Той уточни, че автомобил, чиито номера се налага да бъдат свалени, не може да се предвижва по територията на България. Единственият начин санкциониран  автомобил  да напусне наша територия е да се качи на репатрак или друго превозно средство. Такива случаи вече имаме и собствениците на тези коли ги оставят  на платени паркинги в страната, посочи още Рапчев. По думите му най-честите нарушения, които чужди граждани правят на наша територия е навлизане след въведена временна забрана за организация за движение по пътищата. Това са забраните за движение на тежкотоварни автомобили по магистралите, каквито има в момента на Витиня. Доста от чуждите товарни автомобили не се съобразяват  с  поставените забрани и заради това търпят тези сериозни санкции. Това е целта на тези листовки - още на самия вход  на страната тези хора да бъдат запознати със законовите промени. 

Създадена е организация и листовките се раздават още при паспортния контрол, като в документа на водача се поставя и изготвената брошура.  На ГКПП –Калотина са оставени 100 000 листовки, уточни началникът на граничния пункт Светослав Костадинов. Той обясни, че бройката е толкова голяма, защото само през неделния ден през пункта са преминали около 40 000 души. През летния туристически сезон - месеците юли, август и септември, през  граничния пункт преминават изключително голям  брой лица и  автомобили. В тази връзка сме взели всички необходими мерки за осигуряване на достатъчно персонал  от  служители и автоматизирани работни места, на които да се извършват сигурни и ефикасни гранични проверки, обясни Костадинов. Той припомни, че граничният пункт е външна граница и контролът  е изключително важен  за всички граждани тук и във вътрешността на страната. По думите му предприетите организационни мерки са достатъчни, за да може преминаващите да не чакат  дълго време.  В момента работят  6  трасета за леки коли, 1 за товарни и 1 за автобуси. Има още три трасета, които ще бъдат отворени, ако се получи струпване на автомобили.

 

 

15 авг 2017

Кампании

Национална благотворителна кампания за подпомагане на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР

Средствата се набират целогодишно чрез изпращане на sms на номер 1866 за абонатите на Mtel, Telenor и Vivacom или чрез гласово обаждане на 090051866 за абонатите на Vivacom. Цената на краткото съобщение е 1 лв. (без ДДС), а на гласовото обаждане - 0.99 лв. (без ДДС). Средства могат да се прeвеждат и по единната банкова сметка с IBAN: BG71 BNBG 9661 3000 1462 01, BIC: BNBG BGSD, Българска Народна Банка, Централно управление.
Натрупаните суми се разпределят между семействата на пострадали и загинали по време на изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР.

Справка за постъпили суми от мобилни оператори за първото тримесечие на 2016 г., за дарения в полза на децата на загиналите и инвалидизирани служители на МВР

Мобилен оператор сума получена за период 01.01.2017г.- 31.03.2017г. сума получена за период 01.04.2017г.- 30.06.2017г. сума получена за период 01.07.2017г.- 30.09.2017г.  сума получена за период 01.10.2017г.- 29.12.2017г.   сума получена за период 01.01.2018 г.-27.03.2018 г.
1.БТК ЕАД  6 200,33 лв.  7 640,50 лв.  148,95 лв.  182,90 лв.  2936,13 лв.
2.Мобилтел ЕАД 10 875,00 лв.  1 816,00 лв.  152,00 лв.  44,00 лв.  1583,00 лв.
3.Теленор България ЕАД 12 172,00 лв.       67,00 лв.    74,00 лв.  13,00 лв.  4851,00 лв.
         

 

Информация за събрани суми по единната сметка на МВР, в полза на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните си задължения служители от системата на МВР , чрез удържане на суми от месечното възнаграждение на служителите

2018 г.

Януари
Февруари
Март
Април

2017 г.

Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември

2016 г.

Февруари
Март 
Април 
Май 
Юни 
Юли 
Август 
Септември 
Октомври 
Ноември 
Декември 

 

12 дек 2017

МВР подкрепи децата на загинали и пострадали служители за началото на новата учебна година

 

Със заповед на министър Валентин Радев деца на загинали и пострадали при изпълнение на служебните си задължения служители на МВР получиха финансова подкрепа за първия учебен ден. 107 деца бяха подпомогнати с по 500 лева от средствата, набрани в рамките на Националната благотворителна кампания.

 

Отправяме искрена благодарност към всички дарители, които подкрепят каузата на МВР. Тяхната ангажираност е безценна помощ в стремежа да изградим атмосфера на приятелство и отзивчивост за децата на наши колеги.

Своята съпричастност към благотворителната кампания засвидетелства и младо семейство от София. Младоженците преведоха средства по сметката за дарения, набрани по време на сватбеното им тържество. Вместо цветя, те помолили гостите да заделят тази сума за децата на загинали и пострадали при изпълнение на служебния дълг полицаи и пожарникари.

Наскоро, пожарникар от Варна и съпругата му направиха същия жест и, след молба към гостите на сватбата си да помогнат на кампанията, набраха средства за децата на служители на МВР, загубили живота си или пострадали по време на служба.

 

 

През 2017 г. се навършват 14 години от старта на Националната благотворителна кампания в подкрепа на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР. Традиционно тя се провежда под патронажа на министъра на вътрешните работи.

Средства се набират целогодишно чрез кратки номера, специално открити от телекомуникационните компании за целите на благотворителната кампания на МВР, и по банков път. От февруари 2016 г. в полза на децата се набират средства и чрез удържане на суми от месечното възнаграждение на служителите, които са попълнили съответната декларация за това. Всеки месец на сайта на МВР се публикува финансов отчет за постъпленията.

 

27 сеп 2017

Кампания „Не бъди финансово муле!“

Информационната превантивна кампания е инициирана от Европейския център по киберпрестъпност на Европол

Повече от 90% от транзакциите към банкови сметки на „финансови мулета“ са свързани с киберпрестъпления. Незаконно придобитите парични средства често идват от извършени кибератаки като: фишинг, онлайн измами при пазаруване/електронна търговия, измами при плащане с карта, компрометиране на бизнес електронна поща и други. Т. нар. съвременен феномен „финансови мулета“ е необходим на кибепрестъпниците, за да останат анонимни при прехвърляне на откраднатите финансови средства.

Какво означава „финансово муле“?
Физическо или юридическо лице, което, в поръчение на трети лица, прехвърля незаконно придобити финансови средства между различни финансови акаунти, в различни държави.
„Финансовите мулета“ са предварително набрани от киберпрестъпниците с цел превеждане на откраднати пари. За участието им се обещават комисионни, дават им се пари в брой, с които да регистрират банкови сметки в различни валути.
Дори „финансовите мулета“ да не са замесени пряко в престъпленията, с които нелегално се генерират парични средства (киберпрестъпност, при разплащане и онлайн измами, наркотици, трафика на хора и т.н.), техните действия са незаконни: с прехвърлянето на финансовите средства финансовите мулета извършват „изпиране на пари“ /чл. 253 от Наказателния кодекс на Република България/, които са нелегално придобити.
Ако бъде установено, че извършвате дейност като „финансово муле“, дори да е било в следствие на заблуда, може да бъдете осъден на лишаване от свобода, глоба или обществено полезен труд. Създавате си също лоша банкова репутация, което ще се отрази при кандидатстване за кредит и други взаимоотношения с банковите институции.

Как се набират „финансови мулета“?
Набират става по два основни начина:
1. чрез директен контакт – случайно или целенасочено запознанство, последвано от предложение за печалба на лесни пари;
2. чрез публикуване фалшиви обяви за работа в Интернет.

С развитието на новите технологии и тенденции, организираните престъпни групи разработват нови системи за извършване на престъпления:
- чрез обяви за работа, които на пръв поглед изглеждат законни (напр . "парични преводи");
- чрез онлайн публикации;
- чрез директен подход – личен контакт или чрез имейл;
- чрез социални мрежи (публикации в затворени групи);
- чрез съобщения, изпратени чрез незабавни приложения за съобщения (напр .: Whatsapp, Viber)

Кои лица най-често стават „финансови мулета“?
Търсещи допълнителна работа, безработни, студенти, хора в затруднено финансово положение, туристи. Предимно мъже на възраст 18-45 години.

За какво да внимаваме?
Може да познаете, че се опитват да ви привлекат за „финансово муле“ по следните особености:
Ако комуникацията между вас и лицето, което отправя предложението, протича по електронна поща, писането често включва лоша структура на изреченията с граматически и правописни грешки. Имейл адресът, свързан с офертата, използва уеб-базирани услуги (Gmail, Yahoo!, Windows Live Hotmail и т.н.), вместо да е с домейн, собственост на компанията, която отправя предложението.
Обяви и реклами от името на чуждестранната компания, която търси да наеме на работа "местни / национални представители" или "агенти", с които да работи за определен период от време, с цел избягване на такси и др.
Работните задължения включват основно прехвърляне на финансови средства или стоки;
Конкретните задължения за работно място не са описани;
Работната позиция не изисква притежаване на специално образование или предишен опит;
Всички взаимодействия и транзакции ще се извършват онлайн. Офертата обещава високи приходи с малко ангажименти и усилия;
Основното правило за започване на работата е да се използва вашата банкова сметка, за да се прехвърлят паричните средства.

Как да се предпазим?
Ако една история звучи прекалено хубаво, за да е истина, то вероятно не е!
Бъдете много внимателни при получаване на нежелани имейли или при случайни контакти в социалните мрежи с лица, обещаващи печалба на лесни пари.
Уверете се, че всяка компания, която ви отправя предложение за работа е реално съществуваща.
Бъдете особено предпазливи при предложения за работа от хора или дружества от чужбина, тъй като ще бъде по-трудно за вас да разберете дали те са реални.
Никога не предоставяйте банковата си сметка или други лични данни на непознати лица.

Какво да правя?
Ако сте получили имейли от този тип, не реагирайте на тях и не кликвайте върху линковете в съобщенията.
Ако след като прочетете тази брошура се съмнявате, че сте станали финансово муле, веднага спрете прехвърлянето на парите, като уведомите банката си и след това се свържете с полицията.

05 апр 2017