МВР

Пресцентър

 

24 апр 2018

Стартира проект „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”. Бенефициент е Институтът по психология – МВР.

Проектът „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“ има за цел да допринесе за повишаването на компетентността и уменията на служителите в МВР, осигуряването на професионално и експертно управление в държавната администрация чрез придобиване на специфични знания и квалификация. Обучението е насочено към защита сигурността на обществото и гарантиране правата и свободите на гражданите и по-добро познаване на процесите на радикализация – нейната същност и фактори, които я определят.

Целевата група на проекта са униформени служители на МВР, служители на Института по психология – МВР и дирекции „Инспекторат”, „Вътрешна сигурност” и „Човешки ресурси”.

Проектът предвижда проучване на психологични концепции и методики върху агресията, създаване на изследователски инструментариум и провеждане на специализирано интерактивно обучение на униформени служители на МВР. В рамките на тази дейност ще бъдат изследвани 660 служители на МВР, с цел оценка на агресивността като социален феномен, от гледна точка на нейното възприемане и справяне в напрегнати и конфликтни ситуации. На база резултатите от изследването ще бъдат разработени обучителна програма и материали, които да послужат за провеждане на обучение на 6 058 служители от цялата страна. Предвидени са и обучения на служители от специализирани структури на МВР за работа с полиграф и правно-етични и организационни аспекти на приложението на полиграфския метод. В два специализирани модула ще бъдат обучени служители на Института и служители на дирекции „Инспекторат“, „Човешки ресурси“, „Вътрешна сигурност“. Акцент в проекта е специализирано експертно изследване за ранно разпознаване на признаци на радикализация, с оглед успешно прилагане на ранна превенция, в което ще участват 950 души, представители на уязвими социални общности от различни региони на страната.

Участие в началната конференция за презентация на проекта за ефективно управление на организации в сферата на сигурността „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация” взеха заместник-министърът на вътрешните работи Стефан Балабанов, главният секретар главен  комисар МВР Младен  Маринов, ректорът на Академията на МВР доц. Неделчо Стойчев, директорът на Институтът  по психология-МВР Кристина Николаева, директори на дирекции и Симон Папазян от Оперативна програма „Добро управление“.

Заместник-министър Стефан Балабанов поздрави инициаторите на идеята и благодари за усилията на колегите от Института по психология. Той отбеляза участието на експерти от БАН, АSSESS  и изследователския център  „Тренд“ ООД в рамките на проекта и заяви, че разчита на тяхната експертиза. Според  главния секретар  на МВР главен комисар Младен Маринов от изключителна важност е възможността да се използва европейско финансиране за изследвания и даване на методология на служителите за справяне с агресивните прояви в обществото, корупцията и радикализацията. Той заяви пълно съдействие за отделяне на служители за предстоящите обучения, защото по думите му очакваният резултат ще е в помощ на професионалните ръководители и служителите да се справят с тези случаи в практиката. Главен  комисар Младен Маринов приветства идеята в проекта да бъдат включени както структури извън системата, така и бивши служители на МВР. По думите му този баланс ще даде добро отражение на работата на вътрешното министерство.

 

Министър Радев: Основната цел е да намалим жертвите на пътнотранспортни инциденти наполовина

Вътрешният министър взе участие в общественото обсъждане на новите проекти на Закон за движението по пътищата, на Закон за водачите на моторни превозни средства и на Закон за пътните превозни средства

Основната цел, която се преследва, е да се намалят жертвите на пътнотранспортни инциденти наполовина, каза преди началото на дискусията министърът на вътрешните работи Валентин Радев. Той поясни, че работата по трите проекта, единият, от които ангажира МВР, а другите два – МТИТС и МРРБ, е започнала през месец август миналата година. В работната група са участвали представители на трите министерства. В състоялото се днес обществено обсъждане на проектите участваха заместник министрите Красимир Ципов, Ангел Попов и Валентин Йовев , народни представители, експерти и журналисти.  

„Основната задача, която преследваше работната група, разделяйки сегашното законодателство на три законопроекта – за движение по пътищата, за превозните средства и за водачите на моторни превозни средства, бе да създаде една по-стабилна уредба. Ние смятаме, че трябва да се уредят изискванията към пътните превозни средства, водачите, правилата за движение по пътищата, компетентностите на контролните органи, отговорността на участниците в движението, принудителните административни мерки и наказанията спрямо нарушителите“, поясни Красимир Ципов, който е и ръководител на работната група.

Проектите могат да бъдат разгледани в интернет страницата на МВР на адрес: https://www.mvr.bg/министерството/за-министерството-на-вътрешните-работи/нормативна-уредба/проекти-на-нормативни-актове/законопроекти, както и на  страниците на МТИТС и АПИ. Експертите и неправителствените организации могат до 4 май да отправят предложения по тях на електронната поща на Дирекция „Правна“ в МВР  - [email protected].

23 апр 2018

Полицай Гергана Зашева: "Инцидент като този променя съдбите на хората"

В тази ситуация може да се озове всеки - дете, случаен гражданин, дори близък на този, който хвърля бомбичката

Пострадалата по време на футболната среща служителка на Дирекция „Жандармерия“ Гергана Зашева съобщи, че вече е по-добре. „Получих подкрепа от близките си, от колегите си, които са неотлъчно до мен. Тяхната подкрепа е незаменима за мен. Благодарение на тях се чувствам добре и се възстановявам бързо. Имам подкрепа от абсолютно всички.”

Полицай Зашева припомни, че част от задачите на служителите на Дирекция „Жандармерия“  е да охраняват всякакви мероприятия. Тя е категорична „ Инцидентът не ме пречупи. Чувствам се добре психически.  Ще се възстановя и ще продължа със служебните си задължения и с предишния си живот.“

"Инцидент като този променя съдбите на хората. В ситуация, като моята, може да се озове всеки - дете, случаен гражданин, дори близък на този, който хвърля бомбичката“ е коментарът на Зашева към феновете и изобщо към хората, които проявяват агресия по стадионите.

23 апр 2018

6.6% е делът на потребление на незаконни цигари през 4-то тримесечие на 2017 г.

Министър Валентин Радев присъства на представянето на поредното изследване на празните опаковки на цигари

6.6% е делът на потребление на незаконни цигари  през 4-то тримесечие на 2017 г. Данните бяха представени на традиционната работна среща по темата на петте компании от „Инициативата срещу незаконната търговия“* и представители на правителството и правоприлагащите органи. Резултатите бяха представени пред министър-председателя Бойко Борисов, главния прокурор Сотир Цацаров министъра на финансите Владислав Горанов, министъра на вътрешните работи Валентин Радев, главния секретар на МВР Младен Маринов, директора на Агенция „Митници“ Георги Костов и представители на структурите на държавните институции, ангажирани с противодействие на контрабандата.  

През четвърто тримесечие на 2017 г. делът цигарите без български акцизен бандерол (6.6%) е с 1.2 процентни пункта по-ниско спрямо същия период на 2016 г. (7.8%),  с 0.4 процентни пункта по-ниско спрямо второ тримесечие на 2017 г. и с повишение от 0.6 процентни пункта спрямо трето тримесечие на 2017 г.

Резултатите от изследването по градове показват, че делът на потребление на цигари, непредназначени за българския пазар, в някои от населените места намалява. Едновременно с това, нивото остава значително над средното за страната в следните градове или се повишава чувствително:

 

 

Град

Трето тримесечие 2017 г.

Четвърто тримесечие 2017 г.

Хасково

21.3%

17.3%

Стара Загора

6.5%

11.3%

Пазарджик

15.3%

14.0%

Сливен

10.7%

10.0%

Видин

8.6%

10.0%

Свиленград

8.0%

28.0%

Асеновград

4.0%

8.7%

Сандански

5.0%

10.9%

Дупница

2.0%

11.0%

Ямбол

2.0%

12.7%

 

В следните градове нивото на потребление на цигари е по-ниско от средното за страната, а в други намалява значително:

 

Град

Трето тримесечие 2017 г.

Четвърто тримесечие 2017 г.

Варна

2.8%

4.4%

Шумен

2.0%

2.7%

Велико Търново

16.0%

5.3%

Монтана

1.3%

4.0%

Добрич

8.0%

4.7%

Перник

7.2%

5.3%

 

Компаниите от тютюневата индустрия подчертаха, че с най-голям дял от цигарите, непредназначени за местния пазар, традиционно остават т.нар. „illicit whites – марки, които са създадени с цел единствено да се продават незаконно и нямат аналог на легалния пазар. За поредна година данните посочват, че този тип незаконни продукти, остават сериозен проблем, предвид бързото масово разпространение и постоянната смяна на марките, които се  предлагат на нелегалния пазар.

Компаниите, участващи в проучването, изразиха за пореден път удовлетворение от работата и усилията на държавните институции към проблема с незаконната търговия с тютюневи изделия. Най-важните фактори за тях са това, че борбата с незаконната търговия е приоритет за правителството, проявената политическа воля и интерес на най-високо ниво, както и сътрудничеството на институциите и компаниите от Инициативата за борба с незаконната търговия с цигари, която води до положителни резултати. Компаниите подчертаха и че е необходимо повишено внимание към тези марки на незаконния пазар, които традиционно са в челните места на изследването през годините.

След отчитане на постиженията, бизнесът и правителството споделиха общо виждане, че има още потенциал за ръст на законния пазар и оптимизиране на приходите от акциз и отправиха послания за запазване на предвидимостта и стабилността на пазара.

 

На срещата присъстваха и останалите представителни асоциации от сектор тютюн – Национална асоциация на тютюнопроизводителите НАТ-2010, Асоциация на тютюнопреработвателите в България АБТ и Българска асоциация на търговите на тютюневи изделия БАТТИ. Представяйки гледните точки на всяка част от веригата на доставки в тютюневия сектор, те подчертаха, че секторът е високо регулиран и апелираха към правителството да не допуска въвеждането на екстремни регулации и забрани, които създават риск от скок на незаконната търговия, загуба на приходи, закриване на работни места и пречки за лоялната конкуренцията в легалния бизнес. Представителите на сектора подчертаха, че България успешно прилага всички норми на ЕС и че въвеждането на крайни ограничения би създало големи рискове пред борбата с незаконната търговия и успешното събиране на приходите от акциз.

Премиерът г-н Бойко Борисов подчерта, че правителството ще остане безкомпромисно в борбата с контрабандата и корупцията във всички сфери. Той отбеляза, че специално внимание трябва да се отдели на градовете, в които нивата на незаконно потребление са най-високи и резултатите ясно показват кои са те, а именно разположени предимно по пътя на магистралите в южна България – Хасково, Ямбол, Свиленград и други. Премиерът посочи, че въпреки незначителното увеличение на незаконна търговия от само 0.6%, това трябва да стимулира бдителността от правоохранителните органи в конкретни населени места. По традиция премиерът посочи срокове за реакция на органите по места и отчитане на причините за по-високите нива в някои от градовете. На базата на методологията на проучването, която бе визуализирана с помощта на специално видео, Премиерът подчерта обективността на изследването и направи сравнение между резултатите в България и тези на други страни-членки на ЕС, чиито принос за европейския бюджет е значителен. Г-н Борисов се ангажира с повдигане на въпроса за нивата на контрабандата в другите ЕС страни по време на предстоящите срещи на Съвета.  По думите му, огромните средства, които поради тази причина не постъпват в бюджета на ЕС, може да са решение по отношение на бъдещия бюджет за Кохезионна политика. По отношение на дискусията относно по-силните регулации в сектор тютюн, Премиерът допълни, че страната не би подкрепила рестрикции, които ще ни вкарат в „тъмния сектор“, като потвърди, че се полагат огромни усилия от всички органи и служби, които дават отлични и устойчиви резултати в сравнение с други страни в ЕС, и препоръча да се поощрят служителите от отговорните институции по местата, където се отчита подобрение на резултатите.

Главният прокурор Сотир Цацаров отбеляза на първо място, че едно от най-положителните аспекти на представянето е визуализиацията на методологията чрез специално видео и сериозното присъствие на представители на целия тютюнев бранш, с което ясно се опровергават доста тези, които се опитват да внушават прикриване на проблемите или несериозност на използваните методи на проучването. На второ място, г-н Цацаров, подчерта, че на общо европейско ниво резултатите за повече от добри, като преди нас са само страни като Италия, а страни като Великобритания, Ирландия и Франция водят класацията по ниво на незаконна търговия. Той подчерта също, че във вътрешен аспект са налице големи диспропорции между градовете и е необходимо внимание към определени населени места чрез извършване на обстоен анализ на резултатите. По отношение на нарязания тютюн, главният прокурор призова за прилагане на сериозни мерки, които да обхванат контрола върху всеки канал на незаконно разпространение, като интернет и „от врата на врата“, които са извън всякакви легални правила и попадат в сивия сектор. Що се отнася до посланията на сектора за предотвратяване на екстремни регулации, той подчерта, че мерките винаги трябва да се извършват пропорционално и с равна мяра спрямо останалите сектори на икономиката. Г-н Цацаров отбеляза, че настоящите регулации в сектор тютюн трябва да се запазят. 

 

*“Инициативата за борба с незаконната търговия“ стартира през 2010 г. В нея участват Бритиш Американ Табако ЕООД, Булгартабак Холдинг АД, Джапан Табако Интернешънъл България ЕООД, Импириъл Табако България ЕООД и Филип Морис България ЕООД , като нейна основна цел е да подпомага правоприлагащите органи в България в борбата срещу незаконната търговия с цигари чрез обмен на данни и други дейности.

Проучването се възлага на независима изследователска агенция от 5-те тютюневи компании, които са част от „Инициативата за борба с незаконната търговия с цигари” и се осъществява ежегодно за последните 10 години по метода на анализ на празни опаковки от цигари, събирани в 20 големи града на страната с над 47% от населението в България. В допълнение, незаконното потребление се измерва и в някои по-малки градове, резултатите за които също се представят отделно за  всеки от тях. В резултат на диалога между компаниите, Министерството на финансите и Агенция Митници се планират и допълнителни съвместни инициативи, свързани с борбата с незаконната търговия с тютюневи изделия.

 

23 апр 2018

Информационен бюлетин

Информационен бюлетин - 24 април 2018

Стара Загора. Задържан е участник в телефонна измама непосредствено след извършването й. 22–годишният от Русе, участвал като куриер, е задържан към 14 часа вчера в Чирпан, след като 63–годишна жена от града, убедена, че ще съдейства на полицията за залавяне на телефонни измамници, хвърлила през терасата на жилището си около 50 г златни накити. Извършителят е задържан за срок до 24 часа в РУ-Чирпан. По случая е образувано бързо производство по чл.209, ал.1 от НК. Работата по случая продължава.

Пловдив. Голямо количество фалшиви стоки са иззети от служители на пловдивския сектор „Икономическа полиция“. Вчера, при проверка в магазин на територията на район „Южен“, било установено, че се предлагат парфюми, маратонки и чехли – имитации на 17 известни марки. Конфискувани са общо 1036 артикула, всички носещи търговски знаци, обект на изключително право, използвани без правно основание. Образувано е досъдебно производство по чл. 172 б от НК. Цялостното документиране на случая продължава под наблюдението на Районна прокуратура - Пловдив.

След активно разследване служители на Шесто РУ разкриха автори на взломни кражби от фирмени бази в Пловдив. На 10 април започнала работа по сигнал за задигнати различни уреди, инструменти и материали от шивашки цех на ул. „Прохлада“. В хода на проведените оперативни и издирвателни действия криминалистите влезли в дирите на 38-годишен жител на града. Допълнително били събрани доказателства, че от края на януари до средата на февруари, заедно с друг 36-годишен пловдивчанин, са отнели 10 алуминиеви и чугунени радиатора, 4 метални и една дървена врата, осветителни тела и около 230 метра кабели от склад на бул. „Шести септември“. Двамата мъже са с полицейски регистрации и осъждани. Спрямо тях е взета 24-часова мярка за неотклонение. Уведомена е прокуратурата.

Бургас. Служители от Районно управление в Царево установили извършителите на взломната кражба на сумата между 500 и 700 лв. на монети, отнета от кафе-автомат на ул. «Н.Й. Вапцаров» в града на 23 април. Задържаните - 21-годишният М.К. и криминално проявеният А.Г., 23-годишен, и двамата от Царево, признали за стореното. Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Царево.

Сливен. Полицията в Твърдица върна на собственика откраднати домашни животни. Извършителят е задържан. Вчера, около 11.00 часа, в дежурната част на РУ-Твърдица било прието съобщение за кражба на три телета от местността Чакалица в землището на община Твърдица. След проведени незабавни издирвателни действия полицейските служители установили и задържали извършителя - криминално проявения Н.К., на 32 години, от Твърдица. Животните са иззети и предадени на собственика. Н.К. е задържан за 24 часа. Образувано е бързо производство.

Монтана. На 23 април, след сигнал в сектор "Противодействие на икономическата престъпност" при ОДМВР-Монтана, е извършена проверка в частен имот в кв. „Огоста” в града, обитаван от 43-годишната Е.С. При извършените процесуално-следствени действия на адреса, са намерени и иззети общо 1359  кутии цигари от две марки, без български акцизен бандерол. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 234, ал. 1 от НК в ОДМВР Монтана.

Шумен. Досъдебно производство за ползване на неистински официален документ е започнато вчера. Около 15 часа на 23 април, в техническото отделение на сектор  „Пътна полиция“ за първоначална регистрация бил представен товарен автомобил Форд „Транзит“.  При извършената проверка станало ясно, че С.Д./35г./ от Шумен е представил пред полицейския служител неистинско свидетелството за регистрация на превозно средство, на което бил придаден вид, че е издаденo от Испания. За извършено престъпление по чл. 316 във връзка с чл. 308 ал. 2 от НК е започнато досъдебно производство.

 

 

 

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ПОСЕТИХТЕ САЙТА

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ЦИТИРАТЕ КОРЕКТНО ИНФОРМАЦИИТЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА!

24 апр 2018

Информационен бюлетин - 23април 2018

Плевен. На 20 април, към 14.10 часа в РУ – Долни Дъбник било съобщено за намерено тяло на мъж в град Искър. Пристигналите на място екипи на РУ-Долни Дъбник, ПУ-Искър и ОД МВР – Плевен установили самоличността на починалия – 64-годишен от Плевен, самонастанил се в къща в запустял имот. При огледа не били установени следи от насилие, но съдебно-медицинската експертиза констатирала, че смъртта е настъпила в резултат на нанесена прободна рана. Веднага стартирали оперативно-издирвателните действия, в рамките на които криминалистите установили и задържали извършителя – 64-годишен от Искър. По първоначални данни, след възникнал скандал и спречкване, мъжът е нанесъл смъртоносните удари. Повдигнато му е обвинение по чл. 115, ал. 1 от НК, постановена му е мярка "задържане под стража" за срок до 72 часа. Приведен е в следствения арест в Плевен. По случая  е образувано досъдебно производство, работата по което продължава под ръководството на окръжен прокурор.     

17 500 кутии контрабандни цигари са иззели служители на РУ-Левски в хода на предприета операция на територията на града. В землището на село Аспарухово те установили лек автомобил "Нисан", натоварен с  35 кашона с по 50 стека, общо 17 500 кутии цигари, без бандерол. Уведомен е прокурор от РП - Левски. Лекият автомобил и цигарите са иззети и са на съхранение в РУ - Левски. Започнато е досъдебно производство за престъпление по чл. 234, ал.1 от НК. Работа продължава разследващ полицай.

Пловдив. Осем души са били задържани при спецакция за противодействие на употребата на наркотици, проведена на територията на ОДМВР - Пловдив. При предприети процесуални и следствени действия полицаи от Първомай иззели близо 900 грама марихуана. По-голямата част от дрогата – 534 грама, те намерили в квартирата на 21-годишен младеж, известен за подобна незаконна дейност. Останалото количество било укрито в землището на квартал „Любеново“ от 17-годишен криминално проявен. Спрямо двамата извършители била взета 24-часова мярка за неотклонение. Междувременно в Пето РУ се озовали двама обитатели на общежитие на бул. „Санкт Петербург“ в Пловдив. При проверка униформените  установили, че 23-годишен отглеждал в стаята си три канабисови насаждения. Стрък от наркотика и близо 24 грама марихуана били конфискувани от негов 21-годишен съсед. Пак в областния град, в квартал „Столипиново“ и на бул. „Пещерско шосе“, с различни разфасовки на амфетамин и марихуана били хванати двама водачи на моторни превозни средства, на 40 и 27 години. В Сопот и в село Царацово пакетчета с подобно съдържание носели и 35-годишен мъж и 17-годишен тийнейджър. Срещу всички извършители са образувани бързи производства.

Хасково. Двама димитровградчани са задържани за съхранение на дрога. На 20 април, по обяд, криминалисти на РУ-Димитровград предприели претърсване на жилище на улица „Възраждане“, обитавано от 31-годишен мъж. В хода на процесуално-следствените действия те забелязали 24-годишен познайник да тича с торба, която захвърлил в храстите при вида на униформените. При огледа било установено, че в нея има 142,9 грама синтетичен чай и електронна везна, собственост на 31-годишния. По случая е образувано досъдебно производство.

Трима мъже са задържани за грабеж, станал през октомври миналата година. Мъжете, на възраст 58г., 43г. и 27г., са обвинени в извършването на грабеж над двама иранци, незаконно преминали държавната граница. Установено е, че в средата на месец октомври българите ги настанили в къща в с.Браница. Ден по-късно ги отвели в гориста местност край с.Богомил и ги ограбили. По данни на потърпевшите, след като им нанесли побой, им задигнали наличните 11 000 евро. Двамата любимчани са с прокурорска мярка на задържане. Те и автомобилът им, с който са използвали са разпознати от тъжителите, които в момента са настанени в РПЦ-Харманли. Образувано е досъдебно производство по чл. 198 ал.1 от НК.

София. Служители на Девето РУ задържали 31- годишен мъж за хулиганство. На 12 април около 20.30 ч. в Девето РУ бил получен сигнал, че  мъж нанася щети по паркиран в ж.к. „Люлин“ автомобил. Свидетели на случващото се му направили забележка, но мъжът се държал грубо и арогантно, обиждал  и ги  заплашвал. Пристигналия на място полицейски екип задържал Д.М./31г./, многократно осъждан за различни престъпления, който  продължил да ругае и униформените. При последвалия оглед в рамките на образуваното досъдебно производство било установено, че с подръчни средства Д.М. изпотрошил стъклата и нанесъл щети  по купето л.а. „Рено Лагуна“, паркиран пред жилищен блок в ж.к. „Люлин 7“.  След задържането на Д.М. с полицейска мярка до 24 часа, материалите по случая били докладвани в Софийска районна прокуратура.  Д.М. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 325 от НК и му е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

Шумен. Двама са задържани за кражба на метални рамки от имот на бивше военно поделение в областния град. На 21 април около 10 часа бил приет сигнал за присъствието на съмнителни лица в бившата дивизионна болница. Полицейският екип, който пристигнал на място, установил  двама мъже, които тъкмо товарели металните рамки. Изяснена е самоличността им- М.Р./48г./, криминално проявен с кражби и многократно осъждан, и Х.О./55г./. Двамата шуменци са задържани за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. За извършено престъпление по чл. 194 ал. 1 от НК е започнато досъдебно производство.

Стара Загора. На 22.04.2018 г., в 15.00 ч., във Второ РУ – Стара Загора е получен сигнал за извършена кражба на чанта от коридора в ЦСМП гр. Стара Загора. От проведените светкавични действия е установен 66-годишният извършител на деянието. Той е задържан за срок до 24 часа. Образувано е бързо производство за престъпление по чл.194, ал.1 от НК.

          

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ПОСЕТИХТЕ САЙТА

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ЦИТИРАТЕ КОРЕКТНО ИНФОРМАЦИИТЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА!

 

 

 

23 апр 2018

Информационен бюлетин - 21 април 2018Враца
. Служителите на реда във Враца задържаха двама мъже с наркотици. Специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с наркотици е проведена вчера от полицаи от ОДМВР-Враца.  В резултат на предприетите оперативно-следствени действия, на бул.“Втори юни“ в областния град, служители от ОД МВР Враца спрели и проверили лек автомобил, управляван от  И.И./34г./ от Враца, с когото пътувал и Д.Д./35г./ от с. Челопек. При извършената с техническо средство проверка на водача, уредът отчел положителен резултат за амфетамин. При личния обиск на водача, криминално проявен и осъждан по  чл.170 ал.2 и чл.195 ал.1 т.2 от НК,   полицейските служители намерили и иззели плик с 3 гр  бяло  вещество, реагирало при полевия наркотест на амфетамин. При обиск на спътника му, също криминално проявен и осъждан по  чл.354а ал.3 от НК , е открито бяло вещество (10 гр), реагирало на същото наркотично вещество - амфетамин. У него  е намерена и суха зелена листна маса канабис. При последвалите процесуално-следствени действия, в района на пл.“Христо Ботев“ във Враца, в обособен от Д.Д. тайник полицейските служители са открили още 3 гр амфетамин.  Двамата мъже са задържани в РУ Враца. За случая е уведомена Районна прокуратура.

СДВР. Преписка е образувана в столичното Трето РУ-СДВР във връзка със случай снощи в района на ж.к. Красна поляна. Към 23.30 часа в полицията постъпил сигнал за свада, последвана от сбиване между двама младежи /16-17 г./ и група от около десетина тийнейджъри.  Според постъпилата информация, след разменени реплики, единият от двамата младежи получил няколко удара по главата и тялото. Пристигналият екип на Спешна помощ го е откарал за преглед с фрактура на носа и след оказаната медицинска помощ е освободен. Служителите на Трето РУ-СДВР  работят за установяване на групата, участвала в сбиването.

Пазарджик. Трима тийнейджъри, извършили грабеж са задържани след преследване от полицейски служители. Случката се разиграла снощи малко след 22.30 часа на кръстовище в областния град. 18-годишният Д.А. от Пазарджик бил нападнат от трима непознати. Те му нанесли побой и отмъкнали мобилния му телефон заедно с връзка ключове. След получаването на сигнала, автопатрули при полицейското управление в областния град незабавно блокирали близкия периметър около местопрестъплението. В резултат на предприетите светкавични действия са задържани и установени грабителите. Оказало се, че това са трима тийнейджъри, съответно на 16 и 17 години, всичките от Пазарджик. Непълнолетните са задържани за срок от 24 часа, а с тях работят разследващ полицай и инспектор „Детска педагогическа стая“.

Извършител на кражба е установен и задържан от пазарджишки криминалисти. 64-годишният Р.Ж. от Пазарджик подал сигнал в местното управление, че е извършена кражба на телевизор от жилището му. С разследването се заели служители от сектор „Криминална полиция“ при РУ-Пазарджик. В полезрението им попаднал 20-годишният П.А. от пазарджишкото с.Братаница. Откраднатата вещ е открита и върната на собственика. По случая е образувано полицейско производство.   

21 апр 2018

Информационен бюлетин - 20 април 2018

Плевен. Служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОДМВР – Плевен и техни колеги от РУ- Кнежа откриха 627 кг незаконно придобит тютюн, в цех, прикрит в индустриалната зона на град Кнежа. Проверката в стопанската постройка била извършена вчера в хода на специализирана полицейска операция. Там криминалистите открили найлонови и зеблени чували, съдържащи нарязана жълто кафява листна маса, бали с тютюн, инсталация за запарване на тютюн - газови бутилки, маркучи и газови горелки, както и специализирана машина за рязане на тютюн. Общото установено количество е около 627 кг. В производственото хале, в момент на рязане на тютюн, са установени четирима жители на Буковлък, на възраст от 15 до 44 години, и 24-годишен плевенчанин. Нередовната стока е иззета за експертизи. Уведомен е дежурен разследващ полицай и дежурен прокурор в РП - Кнежа. По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл.234, ал.1 от НК. Работата продължава разследващ полицай.           

Стара Загора. 33 – годишен мъж от Шумен е задържан за телефонна измама. На 22 февруари в полицията бил подаден сигнал от 86-годишна жена от Стара Загора. Пред разследващите тя съобщила, че по позната схема за залавяне на телефонни измамници е предала на непознат близо 6000 лева. На 24 февруари други две жени, на 75 и 83 години, също станали жертви на измами, при които се простили с общо 7000 лв., 650 евро и 300 долара. На 16 март 72- годишна жена, отново от Стара Загора, била въведена в заблуждение и предала 4 000 лева. По четирите случая във Второ РУ – Стара Загора били образувани досъдебни производства за извършени престъпления по чл.209 от НК. В хода на разследването към този момент е установен съпричастен към извършените престъпления - 33-годишен мъж от Шумен, който по първоначални данни е изпълнявал ролята на куриер.  На мъжа е наложена 24 – часова мярка за задържане. Работата по случая продължава.

Двама мъже от Гълъбово са задържани за грабеж. На 19 април в полицията бил подаден сигнал за грабеж на 79-годишна жена от с. Априлово, общ. Гълъбово. Непознати отнели портмоне, с пари и лична карта. В РУ – Гълъбово било образувано досъдебно производство за престъпление по чл.198, ал.1 от НК. В резултат на проведените оперативно-издирвателни действия били установени извършителите на деянието - 22-годишен мъж от с. Априлово и 28-годишен мъж от Гълъбово. Работата по случая продължава.      

Кърджали. Полицаи от РУ-Кирково разкриха за часове кражба на над 1000 лв. от частен дом в село Шопци. Сигналът за изчезнал портфейл с 500 евро и 100 лв. е подаден от 21-годишния потърпевш вчера, като е посочен интервалът от 11.30 часа до 17 часа за извършеното престъпление. При организираните издирвателни действия полицейски служители от РУ-Кирково задържали 36-годишна жена, преди да отпътува с влака за Кърджали. Оказало се, че гастрольорката  влязла в къщата през незаключена врата, видяла портфейла, прибрала го и напуснала селото. Откраднатата сума е открита и иззета. Жената е задържана за срок до 24 часа. Работата по случая продължава група „Криминална полиция“ в управлението.

Трима са задържани в полицейското управление в Кърджали за хулигански действия. Свадата между тях станала на ул.“Морава“ в областния център около 20 часа снощи. При сбиването по-възрастните мъже на 46 и 66 години успели да надделеят с юмруци и ритници над 25-годишния си опонент. По първоначални данни неуредени финансови отношения са станали причина за скандала. Работата по изясняване на случая продължава сектор „Охранителна полиция“ в управлението с оглед на чл.325, ал.1 от Наказателния кодекс.

Хасково. 36-годишна местна жителка е задържана за съхранение и шофиране под въздействието на дрога. Вчера, в 12.30 часа, на булевард „Съединение“ в областния град, криминалисти спрели за проверка жената с управлявания от нея лек автомобил „Рено“. При обиск в дрехите й е открито пликче с 9 г бяло прахообразно вещество, реагиращо при полевия наркотест на метамфетамин. Последвал и тест на жената с дрегер за дрога, който отчел положителна проба за употреба на амфетамин и метаамфетамин. Тя е отказала кръвна проба. Криминалистите предприели и претърсване на жилището й на улица „Оборище“, откъдето иззели още 33 грама метамфетамин на прах, електронна везна, както и вещества и оборудване за производство на наркотик. По случая е образувано досъдебно производство, работата по което продължава под наблюдението на прокуратурата.

 

 

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ПОСЕТИХТЕ САЙТА

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ЦИТИРАТЕ КОРЕКТНО ИНФОРМАЦИИТЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА!

20 апр 2018

МВР в медиите

Акценти

Листовка, предназначена за транзитно преминаващите през страната ни чуждестранни водачи, се връчва на граничните ни пунктове при влизане в страна

Изготвената брошурата е част от провежданата превентавни дейност на „Пътна полиция“ и цели водачите да са информиран за правилата на движение у нас и въведените санкции при нарушения на ЗДвП

 

Днес стартира поредна превантивна кампания, свързана със спазването на Закона за движение по пътищата. В рамките й, на български, турски, немски и английски език е подготвена листовка, която е насочена най-вече за транзитно преминаващите през страната ни чуждестранни водачи. В нея са описани новите промени в Закона за движение по пътищата, както и глобите за водачите, които не ги спазват. Изведени са и редица указания за закупуване на винетни стикери, за шофиране с включени светлини, за използване на предпазни колани, както и за спазване на всички временни забрани и указания и разпорежданията на МВР. От днес започва раздаването на листовките по най-натоварените гранично-пропускателни пунктове в страната – ГКПП-Калотина, Кулата, Маказа, Дунав мост, поясни Росен Рапчев - гл.инспектор в сектор „Контрол на пътното движение“. Листовката има изключително превантивен  ефект, тъй като летните месеци за изключително натоварени. Тези листовки имат за цел  да информират  особено преминаващите чужди граждани какви мерки и санкции следва да понесат при нарушаване на новите разпоредби в  закона. Основно ги информираме за задължителните разпоредби за движение със залепен винетен стикер, също така с включени постоянни светлини, сложени предпазни колани,  че спирането в аварийната лента на магистралите трябва да става само и единствено при аварирали автомобили и най-новите санкции при шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества и предоставяне на автомобила на водач, който не е правоспособен, обясни Рапчев. Той припомни, че според новите изменения в закона, за подобен вид нарушения санкциите са изключително строги - прекратяване на регистрацията и временно спиране от  движение на колата. В този смисъл е много важно гражданите на чужди държави, които пресичат територията на България, да бъдат информирани. Той уточни, че автомобил, чиито номера се налага да бъдат свалени, не може да се предвижва по територията на България. Единственият начин санкциониран  автомобил  да напусне наша територия е да се качи на репатрак или друго превозно средство. Такива случаи вече имаме и собствениците на тези коли ги оставят  на платени паркинги в страната, посочи още Рапчев. По думите му най-честите нарушения, които чужди граждани правят на наша територия е навлизане след въведена временна забрана за организация за движение по пътищата. Това са забраните за движение на тежкотоварни автомобили по магистралите, каквито има в момента на Витиня. Доста от чуждите товарни автомобили не се съобразяват  с  поставените забрани и заради това търпят тези сериозни санкции. Това е целта на тези листовки - още на самия вход  на страната тези хора да бъдат запознати със законовите промени. 

Създадена е организация и листовките се раздават още при паспортния контрол, като в документа на водача се поставя и изготвената брошура.  На ГКПП –Калотина са оставени 100 000 листовки, уточни началникът на граничния пункт Светослав Костадинов. Той обясни, че бройката е толкова голяма, защото само през неделния ден през пункта са преминали около 40 000 души. През летния туристически сезон - месеците юли, август и септември, през  граничния пункт преминават изключително голям  брой лица и  автомобили. В тази връзка сме взели всички необходими мерки за осигуряване на достатъчно персонал  от  служители и автоматизирани работни места, на които да се извършват сигурни и ефикасни гранични проверки, обясни Костадинов. Той припомни, че граничният пункт е външна граница и контролът  е изключително важен  за всички граждани тук и във вътрешността на страната. По думите му предприетите организационни мерки са достатъчни, за да може преминаващите да не чакат  дълго време.  В момента работят  6  трасета за леки коли, 1 за товарни и 1 за автобуси. Има още три трасета, които ще бъдат отворени, ако се получи струпване на автомобили.

 

 

15 авг 2017

Кампании

Национална благотворителна кампания за подпомагане на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР

Средствата се набират целогодишно чрез изпращане на sms на номер 1866 за абонатите на Mtel, Telenor и Vivacom или чрез гласово обаждане на 090051866 за абонатите на Vivacom. Цената на краткото съобщение е 1 лв. (без ДДС), а на гласовото обаждане - 0.99 лв. (без ДДС). Средства могат да се прeвеждат и по единната банкова сметка с IBAN: BG71 BNBG 9661 3000 1462 01, BIC: BNBG BGSD, Българска Народна Банка, Централно управление.
Натрупаните суми се разпределят между семействата на пострадали и загинали по време на изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР.

Справка за постъпили суми от мобилни оператори за първото тримесечие на 2016 г., за дарения в полза на децата на загиналите и инвалидизирани служители на МВР

Мобилен оператор сума получена за период 01.01.2017г.- 31.03.2017г. сума получена за период 01.04.2017г.- 30.06.2017г. сума получена за период 01.07.2017г.- 30.09.2017г.  сума получена за период 01.10.2017г.- 29.12.2017г.   сума получена за период 01.01.2018 г.-27.03.2018 г.
1.БТК ЕАД  6 200,33 лв.  7 640,50 лв.  148,95 лв.  182,90 лв.  2936,13 лв.
2.Мобилтел ЕАД 10 875,00 лв.  1 816,00 лв.  152,00 лв.  44,00 лв.  1583,00 лв.
3.Теленор България ЕАД 12 172,00 лв.       67,00 лв.    74,00 лв.  13,00 лв.  4851,00 лв.
         

 

Информация за събрани суми по единната сметка на МВР, в полза на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните си задължения служители от системата на МВР , чрез удържане на суми от месечното възнаграждение на служителите

2018 г.

Януари
Февруари
Март

2017 г.

Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември

2016 г.

Февруари
Март 
Април 
Май 
Юни 
Юли 
Август 
Септември 
Октомври 
Ноември 
Декември 

 

12 дек 2017

МВР подкрепи децата на загинали и пострадали служители за началото на новата учебна година

 

Със заповед на министър Валентин Радев деца на загинали и пострадали при изпълнение на служебните си задължения служители на МВР получиха финансова подкрепа за първия учебен ден. 107 деца бяха подпомогнати с по 500 лева от средствата, набрани в рамките на Националната благотворителна кампания.

 

Отправяме искрена благодарност към всички дарители, които подкрепят каузата на МВР. Тяхната ангажираност е безценна помощ в стремежа да изградим атмосфера на приятелство и отзивчивост за децата на наши колеги.

Своята съпричастност към благотворителната кампания засвидетелства и младо семейство от София. Младоженците преведоха средства по сметката за дарения, набрани по време на сватбеното им тържество. Вместо цветя, те помолили гостите да заделят тази сума за децата на загинали и пострадали при изпълнение на служебния дълг полицаи и пожарникари.

Наскоро, пожарникар от Варна и съпругата му направиха същия жест и, след молба към гостите на сватбата си да помогнат на кампанията, набраха средства за децата на служители на МВР, загубили живота си или пострадали по време на служба.

 

 

През 2017 г. се навършват 14 години от старта на Националната благотворителна кампания в подкрепа на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР. Традиционно тя се провежда под патронажа на министъра на вътрешните работи.

Средства се набират целогодишно чрез кратки номера, специално открити от телекомуникационните компании за целите на благотворителната кампания на МВР, и по банков път. От февруари 2016 г. в полза на децата се набират средства и чрез удържане на суми от месечното възнаграждение на служителите, които са попълнили съответната декларация за това. Всеки месец на сайта на МВР се публикува финансов отчет за постъпленията.

 

27 сеп 2017

Кампания „Не бъди финансово муле!“

Информационната превантивна кампания е инициирана от Европейския център по киберпрестъпност на Европол

Повече от 90% от транзакциите към банкови сметки на „финансови мулета“ са свързани с киберпрестъпления. Незаконно придобитите парични средства често идват от извършени кибератаки като: фишинг, онлайн измами при пазаруване/електронна търговия, измами при плащане с карта, компрометиране на бизнес електронна поща и други. Т. нар. съвременен феномен „финансови мулета“ е необходим на кибепрестъпниците, за да останат анонимни при прехвърляне на откраднатите финансови средства.

Какво означава „финансово муле“?
Физическо или юридическо лице, което, в поръчение на трети лица, прехвърля незаконно придобити финансови средства между различни финансови акаунти, в различни държави.
„Финансовите мулета“ са предварително набрани от киберпрестъпниците с цел превеждане на откраднати пари. За участието им се обещават комисионни, дават им се пари в брой, с които да регистрират банкови сметки в различни валути.
Дори „финансовите мулета“ да не са замесени пряко в престъпленията, с които нелегално се генерират парични средства (киберпрестъпност, при разплащане и онлайн измами, наркотици, трафика на хора и т.н.), техните действия са незаконни: с прехвърлянето на финансовите средства финансовите мулета извършват „изпиране на пари“ /чл. 253 от Наказателния кодекс на Република България/, които са нелегално придобити.
Ако бъде установено, че извършвате дейност като „финансово муле“, дори да е било в следствие на заблуда, може да бъдете осъден на лишаване от свобода, глоба или обществено полезен труд. Създавате си също лоша банкова репутация, което ще се отрази при кандидатстване за кредит и други взаимоотношения с банковите институции.

Как се набират „финансови мулета“?
Набират става по два основни начина:
1. чрез директен контакт – случайно или целенасочено запознанство, последвано от предложение за печалба на лесни пари;
2. чрез публикуване фалшиви обяви за работа в Интернет.

С развитието на новите технологии и тенденции, организираните престъпни групи разработват нови системи за извършване на престъпления:
- чрез обяви за работа, които на пръв поглед изглеждат законни (напр . "парични преводи");
- чрез онлайн публикации;
- чрез директен подход – личен контакт или чрез имейл;
- чрез социални мрежи (публикации в затворени групи);
- чрез съобщения, изпратени чрез незабавни приложения за съобщения (напр .: Whatsapp, Viber)

Кои лица най-често стават „финансови мулета“?
Търсещи допълнителна работа, безработни, студенти, хора в затруднено финансово положение, туристи. Предимно мъже на възраст 18-45 години.

За какво да внимаваме?
Може да познаете, че се опитват да ви привлекат за „финансово муле“ по следните особености:
Ако комуникацията между вас и лицето, което отправя предложението, протича по електронна поща, писането често включва лоша структура на изреченията с граматически и правописни грешки. Имейл адресът, свързан с офертата, използва уеб-базирани услуги (Gmail, Yahoo!, Windows Live Hotmail и т.н.), вместо да е с домейн, собственост на компанията, която отправя предложението.
Обяви и реклами от името на чуждестранната компания, която търси да наеме на работа "местни / национални представители" или "агенти", с които да работи за определен период от време, с цел избягване на такси и др.
Работните задължения включват основно прехвърляне на финансови средства или стоки;
Конкретните задължения за работно място не са описани;
Работната позиция не изисква притежаване на специално образование или предишен опит;
Всички взаимодействия и транзакции ще се извършват онлайн. Офертата обещава високи приходи с малко ангажименти и усилия;
Основното правило за започване на работата е да се използва вашата банкова сметка, за да се прехвърлят паричните средства.

Как да се предпазим?
Ако една история звучи прекалено хубаво, за да е истина, то вероятно не е!
Бъдете много внимателни при получаване на нежелани имейли или при случайни контакти в социалните мрежи с лица, обещаващи печалба на лесни пари.
Уверете се, че всяка компания, която ви отправя предложение за работа е реално съществуваща.
Бъдете особено предпазливи при предложения за работа от хора или дружества от чужбина, тъй като ще бъде по-трудно за вас да разберете дали те са реални.
Никога не предоставяйте банковата си сметка или други лични данни на непознати лица.

Какво да правя?
Ако сте получили имейли от този тип, не реагирайте на тях и не кликвайте върху линковете в съобщенията.
Ако след като прочетете тази брошура се съмнявате, че сте станали финансово муле, веднага спрете прехвърлянето на парите, като уведомите банката си и след това се свържете с полицията.

05 апр 2017