МВР

Пресцентър

 

Актуално

Информация на ГДГП за трафика на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 12:00 ч.

На българо-сръбската граница трафикът е интензивен на вход на ГКПП Калотина за леки автомобили.

На българо-гръцката граница на ГКПП Маказа и ГКПП Кулата трафикът е интензивен за леки и товарни автомобили и в двете посоки.

На българо-румънската граница трафикът е интензивен на ГКПП Дунав мост-Русе и ГКПП Дунав мост-Видин за леки автомобили и в двете посоки. На ГКПП Дуранкулак, Кардам и Силистра трафикът е интензивен на вход за леки автомобили.

На останалите гранични контролно-пропускателни пунктове в страната трафикът е нормален.

От ГДГП напомнят: При излизане от България на ненавършили пълнолетие лица - български граждани и такива с двойно гражданство (българско и чуждо) на граничния пункт следва  да бъдат представени:

•документ за пътуване – валидни български паспорт или лична карта. За децата с двойно гражданство – български документ за пътуване и чужд документ за пътуване (при наличие на такъв).

•оригинал на нотариално заверено писмено съгласие от отсъстващия при пътуването родител. С цел намаляване времето за проверка, родителите/придружаващите лица предварително да подготвят и представят незаверено копие на документа за съгласие, което да остане на граничния пункт след преминаване.

15 юли 2019

Информация на ГДГП за трафика на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 09.00 ч.

На българо-сръбската граница трафикът е интензивен на вход на ГКПП Калотина за леки автомобили.

На българо-гръцката граница трафикът е интензивен на ГКПП Кулата на изход за леки автомобили.

На българо-турската граница трафикът е интензивен на ГКПП Капитан Андреево на изход за леки автомобили.

На българо-румънската граница трафикът е интензивен на ГКПП Дунав мост Русе ,ГКПП Дуранкулак и ГКПП Кардам на вход за леки автомобили.

На българо-македонската граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

От ГДГП напомнят: При излизане от България на ненавършили пълнолетие лица - български граждани и такива с двойно гражданство (българско и чуждо) на граничния пункт следва  да бъдат предоставени:

•документ за пътуване – валидни български паспорт или лична карта. За децата с двойно гражданство – български документ за пътуване и чужд документ за пътуване (при наличие на такъв).

•оригинал на нотариално заверено писмено съгласие от отсъстващия при пътуването родител. С цел намаляване времето за проверка, родителите/придружаващите лица предварително да подготвят и представят незаверено копие на документа за съгласие, което да остане на граничния пункт след преминаване.

14 юли 2019

Информация от ГДГП за трафика на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 19 часа

 

На българо-сръбската граница на ГКПП Калотина трафикът е  интензивен на вход и изход за леки автомобили.

На българо-македонската граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

На българо-гръцката граница на ГКПП Кулата и ГКПП Маказа трафикът е интензивен на вход и изход за леки автомобили.

На българо-турската граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

На българо-румънската граница на ГКПП Дунав мост-Видин трафикът е интензивен на изход за товарни автомобили.

 

При излизане от България на ненавършили пълнолетие лица - български граждани и такива с двойно гражданство (българско и чуждо) на граничния пункт следва  да бъдат представени:

•документ за пътуване – валидни български паспорт или лична карта. За децата с двойно гражданство – български документ за пътуване и чужд документ за пътуване (при наличие на такъв).

•оригинал на нотариално заверено писмено съгласие от отсъстващия при пътуването родител. С цел намаляване времето за проверка, родителите/придружаващите лица предварително да подготвят и представят незаверено копие на документа за съгласие, което да остане на граничния пункт след преминаване.

12 юли 2019