МВР

Пресцентър

 

Актуално

Внимание: Опасност от пожари!

Огнеборците припомнят основните правила за пожарна безопасност

 

С повишаването на дневните температури значително се увеличава и рискът от възникване и бързо разпространение на пожари в природата. За да не се допускат сериозни инциденти и за да бъде опазена селскостопанската реколта, гората и имуществото ни, е важно да бъдат спазвани правилата за пожарна безопасност.

От ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ припомнят основните правила за пожарна безопасност през летния сезон:

- недопустимо е изхвърлянето на недоизгасени кибритени клечки и угарки от цигари в горима и леснозапалима среда;

- всички моторни превозни средства, които влизат в горите или извършват селскостопанска дейност, трябва да са технически изправни, с уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри;

- преди да запалите огън – уверете се, че не е ветровито, че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за гасене;

- не оставяйте огъня без наблюдение, а накрая внимателно го изгасете;

- не допускайте паленето на огън от деца или възрастни хора, които не са в състояние да контролират горенето и гасенето при реална опасност от пожар;

- разчистването на сухи треви и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места, а не чрез изгаряне;

- забранено е унищожаването на сухи клони и отпадъци чрез изгаряне на място в горски участъци и в земеделски земи, забранено е паленето и опалването на стърнищата.

 

При пожар потърсете помощ на телефон 112.

 

На страницата на НИМХ може да проверите как ще се промени индексът за пожароопасност през следващите 48 часа.

08 авг 2018

Информация на ГДГП за трафика на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 14 часа

На българо-сръбската граница трафикът е интензивен на ГКПП Калотина на изход и вход за леки автомобили.
На българо-македонската граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.
На българо-гръцката граница трафикът е интензивен на ГКПП Кулата и ГКПП Маказа на вход и изход за леки автомобили.
На българо-турската граница на ГКПП Kапитан Андреево и ГКПП Лесово трафикът е интензивен на изход от товарни автомобили и на вход от леки автомобили.
На българо-румънската граница трафикът е интензивен на вход за леки автомобили на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

По информация на дружеството “Дунав мост Видин – Калафат ” АД, от 25 юли до 25 август 2018 г. ще бъде извършван ремонт на участък от пътя преди ГКПП Видин. За този период временно движението ще се осъществява двупосочно в едно платно.

19 авг 2018

Информация на ГДГП за трафика на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 10 часа

На българо-сръбската граница трафикът е интензивен на ГКПП Калотина на изход за леки автомобили.
На българо-македонската граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.
На българо-гръцката граница трафикът е интензивен на ГКПП Кулата и ГКПП Маказа на изход за леки автомобили.
На българо-турската граница на ГКПП Kапитан Андреево и ГКПП Лесово трафикът е интензивен на изход от товарни автомобили и на вход от леки автомобили.
На българо-румънската граница трафикът е интензивен на вход за леки автомобили на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

По информация на дружеството “Дунав мост Видин – Калафат ” АД, от 25 юли до 25 август 2018 г. ще бъде извършван ремонт на участък от пътя преди ГКПП Видин. За този период временно движението ще се осъществява двупосочно в едно платно.

19 авг 2018

Информация от ГДГП за трафика на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 10 часа

 

На българо-сръбската граница, на ГКПП Калотина трафикът е интензивен на изход от леки автомобили.

На българо-македонската граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

На българо-гръцката граница, на ГКПП Маказа трафикът е интензивен на изход. 

На българо-турската граница, на ГКПП Капитан Андреево трафикът е интензивен на изход от товарни автомобили и на вход от леки автомобили.

На българо-румънската граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

 

По информация на дружеството “Дунав мост Видин – Калафат ” АД, от 25 юли до 25 август ще бъде извършван ремонт на участък от пътя преди ГКПП Видин. За този период движението ще се осъществява двупосочно в едно платно.

17 авг 2018