МВР

Пресцентър

 

17 декември 2021

Национална благотворителна кампания за подпомагане на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР

Средствата се набират целогодишно чрез изпращане на sms на номер 1866 за абонатите на А1, Telenor и Vivacom или чрез гласово обаждане на 090051866 за абонатите на Vivacom. Цената на краткото съобщение е 1 лв. (без ДДС), а на гласовото обаждане - 0.99 лв. (без ДДС). Средства могат да се прeвеждат и по единната банкова сметка с IBAN: BG71 BNBG 9661 3000 1462 01, BIC: BNBG BGSD, Българска Народна Банка, Централно управление.
Натрупаните суми се разпределят между семействата на пострадали и загинали по време на изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР.

Справка за постъпили суми от мобилни оператори за първото тримесечие  на 2021 г., за дарения в полза на децата на загиналите и инвалидизирани служители на МВР

Мобилен оператор сума получена за период 01.01.2021 г.- 31.03.2021 г. сума получена за период 01.04.2021 г.- 30.06.2021 г.  сума получена за период 01.07.2021 г.- 30.09.2021 г.  сума получена за период 01.10.2021 г.- 31.12.2021 г.  
1.БТК ЕАД   548,76 лв.  331,78 лв.  349,88 лв  134,85 лв
2.А1-Мобилтел ЕАД   703,00 лв.  222,00 лв.  757,00 лв  244,00 лв
3.Теленор България ЕАД   586,00 лв.  102,00 лв.  116,00 лв  77,00 лв
Общо:  1837,76 лв.  655,78 лв.  1 222,88  455,85 лв

 
Архив 2017-2019 г.
Архив 2020 г.

Информация за събрани суми по единната сметка на МВР, в полза на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните си задължения служители от системата на МВР , чрез удържане на суми от месечното възнаграждение на служителите

2021 г.

Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември


2020 г.

Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември

2019 г.

Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември

2018 г.

Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември

2017 г.

Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември

2016 г.

Февруари
Март 
Април 
Май 
Юни 
Юли 
Август 
Септември 
Октомври 
Ноември 
Декември 

 

Прикачени документи МВР 1866 - банер (300x250)   (zip - 126,00KB) - 17 дек 2021 15:34
МВР 1866 - банер (980x200)   (zip - 111,00KB) - 17 дек 2021 15:34
МВР 1866 - радио спот   (wav - 8,43MB) - 17 дек 2021 15:33
Изображения
Видеоматериали

 11 януари 2022 | 09:23