МВР

ОД Ловеч

 

31 юли 2019

От днес РУ Тетевен е с нов началник

Със заповед на министърът на вътрешните работи гл.инспектор Светослав Иванов Съев е временно преназначен на длъжност началник III степен на Районно управление Тетевен, считано от 31.07.2019г.

Светослав Съев  е роден на 05.05.1979г. в гр.Ловеч. Висше образование е завършил в Университет за Национално и световно стопанство гр. София, с образователно квалификационна степен „Бакалавър”.
Работа в системата на МВР е започнал през пролетта на 2000год., на длъжност младши експерт в група „НТЛ” при РДВР Ловеч. Последователно през годините е заемал различни длъжности в „Охранителна полиция“ и „Криминална полиция“ в структурите на ОД МВР-Ловеч:
-  районен инспектор в „Териториална полиция” на сектор „Охранителна полиция” към РПУ Ловеч, РДВР Ловеч
-  разузнавач в група „Имуществени престъпления”, сектор „Криминална полиция”, РПУ Ловеч, РДВР Ловеч
- разузнавач в група „Престъпления против собствеността”, сектор ”Противодействие на криминалната престъпност”, отдел „Криминална полиция” при ОДМВР Ловеч
- разузнавач в „Противодействие на икономическата престъпност”, група ”Криминална полиция”, РУП Троян, ОДМВР Ловеч
-  От 25.06.2010 год. до 01.02.2016 год. Светослав Съев е началник на РУ Ловеч, а след тази дата до момента Съев е изпълнявал длъжност „полицейски инспектор“ в група „Оперативна дежурна част“  на ОДМВР Ловеч.

Многократно е награждаван от ръководството на МВР и ОД МВР-Ловеч.

 

График за срещи и прием на граждани от мобилен екип от служители на ОД МВР-Ловеч през месец август 2019 год.

 

 

На територията на община Ловеч

 • 01.08.2019г.  от 10.00ч. до 11.00ч. с.Лешница
 • 01.08.2019г. от 11.00ч. до 12.00ч. с.Абланица
 • 01.08.2019г. от 13.00ч. до 14.00ч. с.Стефаново
 • 01.08.2019г. от 14.00ч. до 15.00ч. с.Малиново
 • 29.08.2019г.  от 10.00ч. до 11.00ч. с.Къкрина
 • 29.08.2019г. от 11.00ч. до 12.00ч. с.Прелом
 • 29.08.2019г. от 13.00ч. до 14.00ч. с.Казачево
 • 29.08.2019г. от 14.00ч. до 15.00ч. с.Хлевене

На територията на община Троян:

 • 08.08.2019г.  от 10.00ч. до 11.00ч. с.Дълбок дол
 • 08.08.2019г. от 11.00ч. до 12.00ч. с.Добродан
 • 08.08.2019г. от 13.00ч. до 14.00ч. с.Дебнево
 • 08.08.2019г. от 14.00ч. до 15.00ч. с.Врабево

На територията на община Луковит и община Угърчин:

 • 15.08.2019г. от 10.00ч. до 11.00ч. в с.Беленци
 • 15.08.2019г. от 11.00ч. до 12.00ч. в с.Петревене
 • 15.08.2019г. от 13.00ч. до 14.00ч. в с.Кирчево
 • 15.08.2019г. от 14.00ч. до 15.00ч. в с.Сопот

На територията на община Тетевен и община Ябланица:

 • 22.08.2019г. от 10.00ч. до 11.00ч. в с.Голяма Брестница
 • 22.08.2019г. от 11.00ч. до 12.00ч. в с.Брестница
 • 22.08.2019г. от 13.00ч. до 14.00ч. в с.Дивчовото
 • 22.08.2019г. от 14.00ч. до 15.00ч. в с.Черни Вит

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, които обслужват съответния район. На тези ежемесечни срещи на гражданите и представителите на местната власт се дава възможност да подават сигнали за нарушения по Закона за движение по пътищата, за нарушения на обществения ред, за извършени престъпления, проблеми свързани с пожарната безопасност както и за сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

 

 

30 юли 2019

Близо 100 служители от ОД МВР-Ловеч и РД ПБЗН-Ловеч са наградени по повод 5 юли - празник на МВР и 140-та годишнина от създаването на вътрешното ведомство

 

 По повод празника на МВР-5 юли и 140-годишнина от създаването на вътрешното ведомство с «Почетен знак» на МВР III-степен от името на министърът на вътрешните работи е награден ст.инспектор Людмил Георгиев – началник на група в сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОД МВР-Ловеч. Наградата се връчва за доказан професионализъм при изпълнение на служебните задължения и постигнати високи професионални резултати.

С „Писмена похвала“ от името на ст.комисар Милен Маринов директор на ОД МВР-Ловеч са наградени зам. директор ОД МВР-Ловеч комисар Цветозар Цанков, началникът на отдел „Охранителна полиция“ комисар Светослав Шишийски, началниците на районни управления в Ловеч, Троян, Луковит, Ябланица и Угърчин, както и още 48 служители от структурите  на ОД МВР-Ловеч.

С „Писмена похвала“ от зам.директор ОД МВР-Ловеч комисар Цветозар Цанков са наградени 18 служители, а със същата награда от името на началник отдел „Охранителна полиция“ комисар Светослав Шишийски са отличени други 15 служители на ОД МВР-Ловеч.

РДПБЗН
За проявена инициативност, постигнати високи професионални резултати и съществен принос при изпълнение служебните задължения и във връзка с празника на МВР – 5 юли с “Писмена похвала” са наградени общо 20 служители:

- от зам. министъра на ВР е награден 1 служител:
младши инспектор  Мартин  Даракчиев – РС ПБЗН Троян 

- от главния секретар – 1 служител:

комисар Владимир  Кацарски– директор на РДПБЗН Ловеч

- от директор на ГДПБЗН – 3 служители,  

- от зам. директор ГД ПБЗН– 1 служител,

от директор на РДПБЗН – Ловеч – 14 служители

 

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова изпрати поздравителни адреси до старши комисар Милен Маринов - директор на ОД на МВР Ловеч и до главен  инспектор Златин Михайлов- началник РУ Ловеч, по повод професионалния празник на Министерството на вътрешните работи  - 5 юли, като в тях се посочва, че Община Ловеч работи в тясно сътрудничество с органите на МВР и това се вижда по резултатите. "Живеем в един спокоен и подреден град. В момента се изпълнява проект по енергийна ефективност на сградите на РУ и помещенията на ДА "Технически операции" - сектор Ловеч, подготвя се процедура и за саниране на друга голяма сграда"-се казва още в поздрава.
Старши комисар  Маринов получи и кристал с 3D  изображение на Ловешката крепост от името на ръководството на община Ловеч за успешната съвместна работа.

 

04 юли 2019

ЗА ОД НА МВР ЛОВЕЧ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Достъп до обществена информация

Профил на купувача