МВР

ОД Ловеч

 

РДПЗБН - ЛОВЕЧ РСПБЗН - ЛОВЕЧ РСПБЗН- ТРОЯН РСПБЗН - ТЕТЕВЕН РСПБЗН - ЛУКОВИТ РСПБЗН ЯБЛАНИЦА
административен пощенски адрес 5500 Ловеч ул. „Съйко Съев” № 31
 
5500 Ловеч ул. „Александър Кусев” № 20
 
5600 Троян ул. „Г. С. Раковски” № 1 5700 Тетевен ул. „Иван Вазов” № 89 5770 Луковит ул. „Йордан Йовков” № 11 5750 Ябланица ул. „Георги Бенковски” № 13
адрес на електронна поща [email protected][email protected]
 
[email protected]
 
[email protected]
 
[email protected]
 
[email protected]
 
работно време на звеното за административно обслужване понеделник – петък
8:30- 17:30
понеделник – петък
8:30- 17:30
понеделник – петък
8:30- 17:30
понеделник – петък
8:30- 17:30
понеделник – петък
8:30- 17:30
понеделник – петък
8:30- 17:30
телефони за връзка 068 / 604 323 068 / 668 239
068 668 374
068 / 668 642
068 668 641
068 / 668 644
068 / 668 643
068 /668 646
068 /668 645
068 / 668 648
068 668 647