МВР

ОД Ловеч

 

 

 

 

 

ОДМВР ЛОВЕЧ

Български лични документи издавани на чужденци с предоставена закрила в Република България
(бежанци, чужденци с хуманитарен статут и чужденци, получили убежище)

Видове услуги

и

такси /лв./

Обикновена услуга

до 30 дни

 

(места за подаване на заявления)

Бърза услуга

до 10 работни дни

 

(места за подаване на заявления)

 

Контакти:

 

 

ОДМВР Ловеч

 

 

Карта на бежанец

30

60

Карта на чужденец с хуманитарен статут

30

60

Карта на чужденец получил убежище

40

80

Начини на плащане

на таксите:


Плащане по банков път


Плащане чрез картово разплащане
Удостоверение за пътуване зад граница на бежанец

50

100

Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут

50

100

Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище

55

110 

Банкова сметка


BIC: UNICRBGSF

АД"УНИКредит Булбанк"- клон Ловеч


IBAN:

BG64UNCR
96903185266710

Удостоверение за завръщане в Република България на чужденец