МВР

ОД Ловеч

 

 

Банкова сметка на ОД МВР-Ловеч за заплащане на такси:

IBAN-BG64 UNCR 9660 3185 2667 10; BIC- UNCR BGSF.

 

 

Account of Regional Directorate of Ministry of Interior, Lovech:

IBAN-BG64 UNCR 9660 3185 2667 10; BIC- UNCR BGSF.

 

Таксите дължими по Тарифа №4 и наложените глоби по издадените наказателни постановления, могат да бъдат заплатени на гишето на група "Миграция", чрез ПОС терминал.