МВР

ОД Ловеч

 
S lice kum horata

Миграция

 

 

Адресна регистрация на чужденец

Заверка на покана декларация

Издаване на удостоверителни документи

Обявяване на документи за самоличност за невалидни 

Заявление за постоянно пребиваване на граждани на ЕС и членове на техните семейства в Република България

Заявление за продължително пребиваване на граждани на ЕС и членове на техните семейства в Република България

Деккларация по чл.20а от Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз

Заявление за предоставяне на пребиваване в Република България по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на ЕС, които не са български граждани

Заявления за граждани на Великобритания

Заявление за предоставяне на право за дългосрочно пребиваване на чужденец в Република България

Заявление за предоставяне на право за постоянно пребиваване на чужденец в Република България

Заявление за предоставяне на право за пребиваване на чужденец в Република България

Заявление за предоставяне на право за продължително пребиваване на чужденец в Република

 

 

Други административни услуги:

 За подаване (да се снемат биометричните данни) и получаване на разрешение за пребиваване на чужденец  и удостоверение за пребиваване на гражданин на ЕС в група "Миграция" при ОДМВР Ловеч, може да стане на адрес, ако лицето е трудноподвижно при подаване на предварително молба с удостоверяващ документ за невъзможността за предвижването на лицето до група „Миграция”.