МВР

ОД Ловеч

 

S lice kum horata

Група "Миграция" при ОД МВР-Ловеч

Центърът за административно обслужване на гражданите се намира в гр.Ловеч, ул. „Стефан Караджа“ №2. На разстояние от около 200 метра  от него се намира автобусна спирка „ОББ“. До нея може да стигнете с автобуси № 1, № 2 и № 4 от градския транспорт.

В близост до центъра има възможност за безплатен паркинг.

Натоварените часове за посещения са от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.30ч.

Карта на местонахождението

 

Дейност, адрес, телефони и работно врема на група „Миграция” при ОДМВР Ловеч.

Харта на клиента

Издаване на български лични документи

Събиране на семейство

Издаване на документи на граждани на ЕС и на членовете на техните семейства

Разрешения за пребиваване

Банкова сметка за заплащане на такси/Account of Regional Directorate of Ministry of Interior, Lovech

Начини на плащане БГ/ENG

Информация за БРЕКЗИТ

Information about BREXIT

Административни услуги

Administrative servise - ENG

Адресна регистрация на чужденец

Заверка на покана декларация

Издаване на удостоверителни документи

Обявяване на документи за самоличност за невалидни 

Заявление за постоянно пребиваване на граждани на ЕС и членове на техните семейства в Република България

Заявление за продължително пребиваване на граждани на ЕС и членове на техните семейства в Република България

Деккларация по чл.20а от Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз

Заявление за предоставяне на пребиваване в Република България по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на ЕС, които не са български граждани

Заявления за граждани на Великобритания

Заявление за предоставяне на право за дългосрочно пребиваване на чужденец в Република България

Заявление за предоставяне на право за постоянно пребиваване на чужденец в Република България

Заявление за предоставяне на право за пребиваване на чужденец в Република България

Заявление за предоставяне на право за продължително пребиваване на чужденец в Република България

 

 

Други административни услуги:

 Подаването (снемане на биометричните данни) и получаването на разрешение за пребиваване на чужденец, както  и удостоверение за пребиваване на гражданин на ЕС, може да бъде извършено на адрес от служители на група "Миграция", ако лицето е трудноподвижно. За целта е необходимо предварително подаване на молба, с документ удостоверяващ  невъзможността на лицето да се придвижи до сградата на група „Миграция” при ОД МВР-Ловеч, находяща се на адрес: гр.Ловеч, ул. "Стефан Караджа"2.