МВР

ОД Ловеч

 

Миграция

 

 

·    Дейност, адрес, телефони и работно врема на група „Миграция” при ОДМВР Ловеч.

·    Харта на клиента

·    Разрешения за пребиваване

·    Издаване на български лични документи

 

 

Други административни услуги:

 За подаване (да се снемат биометричните данни) и получаване на разрешение за пребиваване на чужденец  и удостоверение за пребиваване на гражданин на ЕС в група "Миграция" при ОДМВР Ловеч, може да стане на адрес, ако лицето е трудноподвижно при подаване на предварително молба с удостоверяващ документ за невъзможността за предвижването на лицето до група „Миграция”.

 

Бланки ПОКАНА-ДЕКЛАРАЦИЯ

Инструкция за попълване и подаване на покана-декларация

Декларация за собственост

Удостоверение за доходи

За частно посещение на чужденец в Република България

От физическо или юридическо лице, извършващо дейност по Търговския закон

От юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за пътуване на чужденец в Република България

От представителство на чуждестранно юридическо лице, регистрирано по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите, за бизнес пътуване на чужденец в Република България