МВР

ОД Ловеч

 

 

Такси за новите български лични документи съгласно Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР по закона за държавните такси

 ЛИЧНА КАРТА Обикновена услуга до 30 дни /лв./ Бърза услуга до 3 работни дни /лв./ Експресна услуга до 8 раб. часа /лв./
Издаване на първа лична карта на лица от 14 до 16 г.

 Без такса 

 -

 -

Издаване на следваща лична карта на лица между 14 и 16 г. и за всяка карта  на лица между 16 и 18 г.

 13

 26

 65

Издаване на лична карта на лица от 18 до 58 г.(с валидност 10г.)

18

36

90

Издаване на лична карта на лица от 58 до 70 г.(безсрочна)

11

22

55

Издаване на лична карта на лица над 70г.

Без такса 

-

-

Издаване на лична карта на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто с валиден ТЕЛК

2

4

10

ПАСПОРТ 
Издаване на първи паспорт на лица до 14 г.

10

20

50

Издаване на следващ паспорт на лица до 14 г.

20

40

100

Издаване на паспорт на лица между 14 и 58 г.

40

80

200

Издаване на паспорт на лица между
58 и 70 г.

20

40

100

Издаване на паспорт на лица над 70 г.

10

20

50

Издаване на паспорт на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто с валиден ТЕЛК

3

6

15

Областна дирекция на МВР - Ловеч
UNCR BGSF УниКредит Булбанк - клон Ловеч BG64 UNCR 9660 3185 2667 10