МВР

ОД Ловеч

 

Районно управление – Тетевен

гр.Тетевен
ул. „Христо Ботев” № 3

Дежурна част - (0678) 5 24-12;  (0678) 525-12;   (068) 668 612                     

Началник - (068) 668 602

Участък "Полиция" – с.Български Извор
площад „Демокрация” № 70