МВР

ОД Ловеч

 

Районно управление  – Троян

гр.Троян
ул. „Захари Стоянов” № 4


Дежурна част -
тел. (0670)  6-22-18; 6-22-51
Началник  - тел. (068) 668 601

Участък “Полиция”-гр.Априлци
ул. “Драгньо Стойчев”№4