МВР

ОД Ловеч

 

РУ Луковит

Центърът за административно обслужване на гражданите по линия на "Контрол на общоопасните средства" се намира в гр.Луковит, ул. „Момчилец“№16. На около 200м. от сградата на РУ Луковит има възможност за безплатно паркиране, с около 30 места предназначени за превозни средства.

Карта на местонахождението

 

Местата за плащане чрез ПОС терминал са обозначени. 

Натоварените часове на посещения са от 08.30ч. до 12.00ч. 

 

Телефон за контакти КОС: 0697/688 943 

-  мл. експерт Тихомир Димитров мл. ПИ “КОС”

 

Приемно време: от понеделник до петък от 08.30ч.  до  17.30ч.