МВР

ОД Ловеч

 

Районно управление -Троян

Адрес:

гр.Троян 5600

ул."Захари Стоянов" 4

Карта на местонахождението

Началник: Ивайло Найденов Славков

Приемен ден: вторник, от 10.00 до 12.00часа

e-mail: [email protected]

Телефони: /0670/ 62218  и  /0670/ 62251

РУ – Троян, осъществява дейнотта си на територия от 1 130 кв.км. разположена в централната част на Северна България. Обслужва общините Троян и Априлци, обхващащи 2 града и 24 села. Населението по постоянен адрес на двете общини е 38 385 човека, като в гр. Троян живеят около 70% от населението на общината, а в град Априлци 90%. Икономически активното население или това в трудоспособна възраст в двете общини наброява около 18 328 човека.

Територията е разделена на 4 /четири/ района обслужвани от следните служители:


Районите са както следва:

Полицейски инспектори първи район

Полицейски инспектори втори район

Полицейски инспектори трети район

Полицейски инспектори четвърти район