МВР

ОД Ловеч

 

Статистически данни

Статистически данни за състоянието на престъпността за периода от 01.01.2020 год. до 31.12.2020 год. в ОД МВР-Ловеч

Статистически данни за състоянието на престъпността за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019г. в ОД МВР-Ловеч

Статистически данни за състоянието на престъпността за периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018 г. в ОД МВР-Ловеч

Статистически данни за състоянието на престъпността за периода 01.01.2017г. - 31.12.2017 г. в ОД МВР-Ловеч

Статистически данни за състоянието на престъпността в периода от 01.01.2017 год. до 30.06.2017 год. на ОД МВР-Ловеч
 

Статистически данни за състоянието на престъпността за периода 01.01.2016г-30.06.2016г. в ОД МВР-Ловеч

Статистически данни за състоянието на престъпността за периода 01.01.2016г-31.12.2016г. в ОД МВР-Ловеч

Статистически данни за състоянието на престъпността за периода 01.07.2015г-31.12.2015г. в ОД МВР-Ловеч

Статистически данни за състоянието на престъпността за периода 01.01.2015г-30.06.2015г. в ОД МВР-Ловеч

Статистически данни за състоянието на престъпността за периода 01.01.2014 г. - 31.08.2014 г.

Статистически данни за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.

Статистически данни за състоянието на престъпността за периода от 01.01.2014 год. до 31.12.2014 год. в ОД МВР-Ловеч