МВР

ОД Ловеч

 

Банкови сметки на ОД МВР Ловеч

 

ОД МВР-Ловеч

ул. "Стефан Караджа" №2

 

БУЛСТАТ 129009824 ,

BIC КОД: UNCRBGSF

 

СМЕТКА ТРАНЗИТНА: BG64UNCR96603185266710 - за държавни такси и глоби, наеми, охрана на спортни и друг вид мероприятия, такса за участие в търг и др. вид приходи

 

СМЕТКА НАБИРАТЕЛНА: BG33UNCR96603385266718 - за чужди средства: гаранции по досъдебни производства, депозити за участия в търгове и др.