МВР

ОД Ловеч

 

РУ Ловеч

Центърът за административно обслужване на гражданите  по линия на служба "Контрол на общоопасните средства "се намира в гр.Ловеч, бул. „България“ №7.  В близост до сградата на районното управление се намира автобусна спирка „ОББ“, която се обслужва от автобуси № 1, № 2 и № 4 на градска линия  и спирка „Областта“, до която пътува автобус № 3.

Карта на местонахождението

В близост до центъра има възможност за безплатно паркиране отдясно на бул. „България“ , в посока Ловеч-Троян и обособен, платен общински паркинг.

Местата за плащане на предоставяните услуги чрез ПОС терминал са обозначени. 


Няма ясно изразени пикови часове за посещаемост в РУ Ловеч.


Телефон за контакти КОС: 068/668 435

-  мл. експерт Ивелин Мирчев  мл. ПИ “КОС”

 - мл.експерт Мирослав Пъндев мл. ПИ “КОС”

 

Приемно време: от понеделник до петък от 08.30ч.  до  17.30ч.