МВР

ОД Благоевград

 

Мерки за сигурност по време на предстоящите Великденски празници

Мерки за сигурност по време на предстоящите Великденски празници

 

От ОДМВР-Благоевград е създадена необходимата организация за обезпечаване на сигурността, безопасността и обществения ред по време на предстоящите празници и поредицата от почивни дни. От полицейските служители ще продължат регулярните проверки в питейните и увеселителни заведения. Планирани са засилени дежурства и мерки, целящи недопускане на инциденти, свързани с нарушаване на обществения ред на местата и в обектите, където ще има съсредоточаване на множество хора. Създадена е организация за полицейска охрана на храмовете по време на църковните служби, свързани с християнския празник Великден.

В празничните дни се създават условия за понижена бдителност у гражданите, от което се възползват недобронамерени лица за извършване на джебчийски кражби и други криминални деяния. При носенето на ценни вещи и пари, които биха могли да бъдат обект на посегателство е необходимо да се проявява бдителност и внимание. Не трябва да се оставят незаключени и без надзор за продължителен период от време жилища. Препоръчваме на стопаните да бъдат предпазливи при установяване на контакти с търговци, които посещават дворовете им под предлог, че изкупуват животни. Често пъти крадците представяйки се за купувачи, предварително оглеждат стопанствата, които по-късно обират. Не оставяйте непознати лица сами в имота под никакъв предлог. Имайте предвид, че молбата да ги придружите до тоалетна, да им донесете чаша вода, да им развалите пари, да им покажете животните, са най-честите  способи, които крадците използват, за да отклонят вниманието ви и да останат сами в помещението, в което държите парите си.

Ако станете жертва на престъпление, уведомете незабавно полицията чрез тел.112.

Предстоящите честванията на църковния празник “Възкресение Христово” са свързани с масово събиране на хора в църкви, манастири и параклиси. Изпълняваните церемонии са съпроводени с паленето и пренасянето на свещи, което значително повишава риска от възникване на пожари. За осигуряване на пожарната безопасност в християнските храмове в област Благоевград, служителите на „Пожарна безопасност и защита на населението" извършват проверки, като особено внимание се обръща на създадената организация за пожарна безопасност, осигуряването на условия за успешна евакуация, изправността на електрическите и отоплителни инсталации и съоръжения, изправността и наличието на уредите и съоръженията за първоначално пожарогасене, осигурените условия за успешно пожарогасене. Извършват се инструктажи по пожарна безопасност на длъжностните лица в храмовете, като се акцентира върху ограничаването на предпоставките за възникване на пожари в църковните храмове, както и на първоначалните действия при пожар и евакуацията на посетителите. 

Един от ритуалите на Християнския празник е свързан с палене и пренасяне на горящи свещи по домовете. Въпреки предприетите превантивни мерки, РДПБЗН – Благоевград съветва гражданите да внимават при паленето на свещи около храмовете и у дома. Запалените свещи да се поставят само в специално пригодени за това негорими и защитени от вятър съдове и да не се оставят в близост до горими материали и без наблюдение. Всяка запалена свещ крие опасност, особено за хората с по-дълги или обемни коси, които лесно могат да пламнат от близко запалена свещ.

След прибирането си в домовете, не оставяйте запалените свещи да горят без надзор, дори ако сте в съседна стая. Пламъкът лесно се прехвърля от един предмет на друг, а последиците, до които може да доведе пожар са изключително сериозни. Възможно е застрашаване на живота и здравето, както на Вас, така и на Вашите близки, също нанасяне на материални щети.

Не допускайте децата да си играят със свещите, а боравенето с тях да става само с родителски контрол. Имайте предвид, че възрастните, трудно подвижни хора и децата са най-честите жертви на пожари, затова не ги оставяйте сами в къщи и заключени!

При пожар или друг инцидент своевременно да се сигнализират органите за пожарна безопасност и защита на населението чрез тел. 112.

 

 

Засилен контрол на движението по пътищата по време на Великденските празници

 

Във връзка с настоящите празници и почивни дни, от полицейски служители на ОДМВР Благоевград ще се предприеме засилен контрол по главен път Е - 79 в посока Благоевград - ГКПП Кулата и път ІІ- 19 в отсечката пътен възел - Симитли - Банско - Г. Делчев. Полицейски патрули ще бъдат разположени на входно-изходните артерии, както следва:  На ПП-1 Е-79 КПП Бело поле, пътен възел Симитли,  гр. Кресна, гр. Сандански, на път ІІ-19 с. Градево, бенз. Шел Разлог, вх. гр. Банско и вх. гр. Г. Делчев. Автопатрулите ще имат за цел подпомагане и регулиране на движението при задръствания, както и осъществяване на демонстративен и превантивен контрол към участниците в движението. Ще се активизира контролът по спазване на скоростния режим с мобилните системи от оборудвани с тях автомобили на “Пътна полиция”. Ще бъде въведена временна организация на движението по участъците от републиканската пътна мрежа на МПС-та, предназначени за превоз на товари с техническа допустима максимална маса над 12 т. , вкл. състав с ремаркета и полуремаркета, селскостопанска и земеделска техника, в първия предпразничен 05.04.2018г. и последния почивен ден 09.04.2018 година. 

  

ОДМВР-Благоевград апелира  към водачите на МПС да спазват стриктно ЗДвП и указанията давани от контролните органи.

 

 

04 апр 2018

Отчет за дейността през 2017 година се проведе в ОДМВР-Благоевград ​

 

 

В присъствието на главен комисар  Младен Маринов – главен секретар на МВР, главен  комисар Светлан Кичиков–директор на ГД „Гранична полиция“, д-р Атанас Камбитов –кмет на гр.Благоевград, г-н Бисер Михайлов - областен управител на гр.Благоевград, прокурор Христо Георгиев – окръжен прокурор на Благоевград, както и представители на Районна прокуратура и Районен съд Благоевград, от старши комисар Николай Хаджиев – директор на ОДМВР-Благоевград, бе представен годишният отчет на дирекцията за изминалата 2017 година.

Старши комисар Николай Хаджиев отчете, че през изминалата  година са предприети и реализирани комплекс от мерки по изпълнение дейностите по приоритетите и програмите на МВР, които значително са подобрили работата на дирекцията по всички направления и са допринесли за постигнатите високи резултати.

Дирекцията се намира на 6-то място по брой регистрирани престъпления в сравнение с останалите ОДМВР в страната. Регистрирани са 3 698 престъпления, като по криминална линия те са 3 245 , а по икономическа - 453.

Доминираща престъпност за периода са престъпленията против собствеността – 1634, в частност кражбите – 1294. На второ място са общоопасните престъпления – 1241, в частност престъпленията по транспорта – 655. Престъпления против личността са 149 бр.

Въпреки усложнената оперативна обстановка през 2017г.  ОДМВР Благоевград постигна добри резултати в разкриваемостта на престъпленията 49,43%, като средното за страната е (45,93%). Разкрити са 344 престъпления, регистрирани в предходни периоди.

В ОДМВР Благоевград са установени 1632 лица като извършители на престъпления на територията на дирекцията. Установени са 545 лица извършители на престъпления против собствеността през разглеждания период, от които 434 са извършителите на кражби и 22 на грабежи. Общо 59 са извършителите на престъпления против личността. Установените извършители на: ПЗО са 9 лица, а на хулиганства 14 лица.

По криминална линия са разкрити 1709 бр. престъпления т.е. 52,67% на разкриваемост, което е с 5,09 пункта над средното за страната (47,58%).

Въпреки усложнената оперативна обстановка през отчетния период, ОДМВР Благоевград постигна добри резултати в разкриваемостта на криминалните престъпленията.

Повишаване на ефективността при контрола и организацията на движението по пътищата е един от основните приоритети на дирекцията. По отношение на пътния травматизъм се наблюдава намаление на тежките ПТП с 20,88%. Регистрирани са с 76 броя по-малко тежки ПТП. Загинали са 26 души (-13), а с 82 по-малко са ранените участници в движението. Престъпленията против транспорта заемат най-голям дял от общоопасните. Те не са същински криминални престъпления, но имат изключително значение за превенцията на пътя. Разкриваемостта е изключително висока 85,04%. Наблюдава се намаление в регистрираните такива.

През следващата година усилията ще бъдат насочени към подобряване на разкриваемостта по всички линии на дейност.

Динамиката на обстановката и бързопроменящата се среда на сигурност предполагаха максимална концентрация и ангажираност на целия състав на дирекцията, адекватни управленски решения и постоянство в изпълнението на професионалните задължения за постигане на основните задачи, залегнали в Приоритетите на МВР 2017 година, а именно:

  • Повишаване ефективността на дейностите по превенция и разкриваемостта на т. нар “битова престъпност”, престъпленията против личността и собствеността на гражданите с акцент върху малките населени места и рисковите групи, и по отношение на икономическите престъпления с акцент контрабанда, измами, злоупотреби с ДДС, престъпления с акцизни стоки и други ощетяващи държавния бюджет, които се характеризират с висока степен на латентност;
  • Намаляване на пътния травматизъм и повишаване на ефективността при контрола и организацията на движението по пътищата;
  • Подобряване ефективността и качеството в дейността по разследването;
  • Добро взаимодействие с ГДНП и ефективно сътрудничество с гражданското общество, органите на местната власт и стриктното изпълнение на приоритетите и програмите на МВР.

Главен комисар Младен Маринов поздрави служителите на ОДМВР-Благоевград с постигнатите резултати като подчерта, че високото качество на работа е проличала и в реализациите по линия на противодействие на наркоразпространението, сводничеството и лихварството проведени на територията, обслужвана от дирекцията. Представителите на местната власт също изразиха задоволство от постигнатото при съвместната работа. Д-р Атанас Камбитов – кмет на гр.Благоевград изтъкна, че градът е спокоен и сигурен благодарение на отговорната работа на полицейските служители. Областният управител г-н Бисер Михайлов използва момента да благодари за добрата комуникация и координация по време на бушуващия пожар в Кресненското дефиле, в резултат на което не бе допуснато да има човешки жертви.

 

 

 

 

06 мар 2018

ЗА ОД НА МВР БЛАГОЕВГРАД

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Профил на купувача