МВР

ОД Благоевград

 

02 авг 2018

Удължено работно време БДС ОДМВР-Благоевград

Звено „Български документи за самоличност” при ОДМВР-Благоевград ще работи с променено работно време


Във връзка с увеличения прием на заявления за издаване и подмяна на български лични документи и с цел улесняване на гражданите при тяхното административно обслужване от 06.08.2018г. до 31.08.2018г. включително, звено „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Благоевград ще работи със следното работно време:

 

Сектор „БДС“ в ОДМВР-Благоевград

от понеделник до петък от 08:00ч. до 18:00 ч. без прекъсване

 

02 РУ-Благоевград 

от понеделник до петък от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00ч. до 18:00ч.

 

РУ-Гоце Делчев

от понеделник до петък от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00ч. до 18:00ч.

 

РУ-Петрич

от понеделник до петък от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00ч. до 18:00 ч.

РУ-Сандански

от понеделник до петък от 08:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 18:00ч.

РУ-Банско

от понеделник до петък от 08:30 до 12:00ч. и от 13:00 до 17:30 ч.

РУ-Разлог

от понеделник до петък от 08:30ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:00ч.

 

 

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЖАРО-ТАКТИЧЕСКО УЧЕНИЕ ЗА ГАСЕНЕ НА ГОРСКИ ПОЖАР


На 18.07.2018 г. в землището на с. Стара Кресна, община Кресна ще се проведе пожаро-тактическо учение със сили и средства на всички структурни звена на РДПБЗН – Благоевград и другите съставни части на  ЕСС от област Благоевград - ДГС "Кресна", доброволци от доброволното формирование към община Кресна, РУ Сандански при ОДМВР - Благоеврад, както и ФСМП – Кресна, на тема „Ограничаване и ликвидиране на последствията от възникнал горски пожар на територията на oбщина Кресна, област Благоевград”.

        Основна цел на учението ще бъде да се провери степента на подготовка на ръководителите на участъци, на ръководителя на място (РМ) и ръководителя на оперативния щаб, както и на длъжностните лица от оперативния щаб (ОЩ) на РДПБЗН – Благоевград, по организиране и ръководство на силите и средствата, да се проверят възможностите на противопожарната техника, както и да се подобри взаимодействието с частите на Единната спасителна система и щаба за изпълнение на плана на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Благоевград за действие при извънредни ситуации бедствия, пожари и кризи.

13 юли 2018

5 ЮЛИ-ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА МВР

 

 

 

По повод Професионалния празник на МВР – 5 юли от старши комисар Николай Хаджиев – директор на ОДМВР-Благоевград и гости на тържеството бяха поднесени цветя на паметната плоча в двора на ОД на МВР-Благоевград. По случай празника поздравителни адреси бяха получени от д-р Атанас Камбитов – кмет на гр.Благоевград, г-жа Катя Бельова – председател на Окръжен съд Благоевград, проф. д-р Борислав Юруков – ректор на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Благоевград и г-н Александър Мацурев – народен представител.

 

На тържествено събрание, за постигнати трайни резултати, безукорно поведение, проявена инициативност и професионализъм при изпълнение на служебните си задължения със заповед на  министъра на вътрешните работи с отличие „ПОЧЕТЕН ЗНАК на МВР – III степен бе награден комисар Димитър Кръстев – заместник директор I степен, той и началник на отдел „Криминална полиция“ ОДМВР-Благоевград.

За професионално изпълнение на важни служебни задачи, както и постигнати трайни професионални резултати със заповед на министъра на вътрешните работи с ПРЕДМЕТНА НАГРАДА – ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ бе награден инспектор Иван Гераков – отдел „Криминална полиция“ ОДМВР-Благоевград.

За образцово изпълнение на служебните задължения със заповед на министъра на вътрешните работи на МВР с „ГРАМОТА“ бе награден Петър Иванов – началник отдел „Административен“ при ОДМВР-Благоевград.

 За постигнати високи резултати в служебната дейност, конкретен и съществен принос при изпълнение на служебните си задължения със заповед на министъра на вътрешните работи с „КОЛЕКТИВНА ПАРИЧНА НАГРАДА“ бяха наградени: инспектор Латинка Бицова, инспектор Василка Костова и инспектор Илия Тупаров.

За постигнати високи професионални резултати и съществен принос при изпълнение на служебните задължения със заповед на главния секретар на МВР с отличие «ПИСМЕНА ПОХВАЛА» бяха наградени следните служители: инспектор Цветелина Петкова, старши инспектор Александър Симидчиев,младши експерт Георги Попов, младши експерт Петър Думанов и  инспектор Стоян Пирнарев.

За постигнати високи професионални резултати и съществен принос при изпълнение на служебните задължения със заповед на директора на ОДМВР-Благоевград с отличие «ПИСМЕНА ПОХВАЛА» бяха наградени следните служители: гл. инспектор Петър Зашев, гл. инспектор Красимир Уруджолов, гл. инспектор Иван Попов, инспектор Светослав Митев, мл. експерт Димитър Николов, мл. експерт Александър Ангелов, инспектор Йордан Йорданов, инспектор Мирослав Даскалов, инспектор Снежанка Камжилова, инспектор Венета Димитрова, инспектор Тодор Вълчев, инспектор Иванка Георгиева, инспектор Костадин Митрев, инспектор Александър Златков, инспектор Атанас Атанасов, инспектор Виктория Баханова, инспектор Николай Чопев, инспектор Георги Калоянов, инспектор Благовест Цветанов, инспектор Костадин Капинаров, мл. експерт Антон Крумов, мл. експерт Иван Белички, мл. експерт Илиян Райчев, , инспектор Кирил Марчев, инспектор Летиф Парушев, мл. експерт Станислав Милев, мл. инспектор Николай Грозданов, мл. инспектор Митко Благоев, мл. инспектор Николай Калайджийски, мл. инспектор Радослав Благоев, мл. инспектор Росен Иванов, мл. инспектор Спаско Чобанов, мл. инспектор Иван Велев, мл. инспектор Лъчезар Попниколов, мл. инспектор Петър Касев, инспектор Иван Иванов, инспектор Зия Даргутев, мл. експерт Иван Марянов, мл.експерт Костадин Костадинов, мл. експерт Цветелин Георгиев, мл. инспектор Емил Михайлов, инспектор Костадин Караджов, инспектор Александър Мигдалов, инспектор Ана Кутлева, инспектор Румяна Яжекова, инспектор Мария Манушева, мл. инспектор Димитър Катранджиев, мл. инспектор Георги Темелков, мл. експерт Алексей Бицин, мл. експерт Атанас Дункин, мл. експерт Тодор Пармаков, мл. експерт Красимир Полежанов, мл. инспектор Христо Кавръков, мл. инспектор Мехмед Мехмед, мл. инспектор Шевкет Анев, мл. експерт Салих Мустафа, мл. експерт Георги Пахов, мл. експерт Стоян Манолев, инспектор Катя Чакърова, мл. експерт Николай Шопов, мл. инспектор Ангел Илиев, мл. инспектор Иван Кадев, мл. инспектор Христо Златарев, Мария Анастасова, Мария Златева,Албена Кавлачка, Магдалена Доклева, Христина Митова, Мария Янева, Свежа Стамболийска, Лорита Георгиева-Трифонова, Нивяна Халачева, Саша Митова, Илиана Ваканджерска и Марияна Градевска- Лумбева.

„Призванието да служим на обществото, да осигуряваме обществения ред и разкриваемостта на престъпленията е морална кауза и чест за всеки един от нас“ - се обърна към полицейските служители старши комисар Николай Хаджиев. Той поздрави служителите, като им пожела да бъдат живи и здрави и с чест и гордост да изпълняват служебните си задължения.

 

04 юли 2018

Акция на полицията „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“

Във връзка с приключването на учебната година и с цел ограничаване на пътнотранспортните произшествия, при които загиват или биват ранени деца, а също така предпоставката през летния период да се увеличи използването на велосипеди, управлявани от подрастващи, както и повишаване на риска от пътни инциденти с участието на пешеходци в различни възрасти, в това число и деца, оставени без родителски надзор през светлата част на денонощието, също и с цел ограничаване броя на пътните инциденти с деца и последиците с тежки травми или с фатален край, за времето от 01.06. до 31.08.2018г. ще се проведе традиционната „Акция на полицията „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!

 

Правила за ВСЕКИдневен прием

За лятната ваканция „Пътна полиция” дава препоръки за ежедневен прием от деца – пешеходци, велосипедисти, шофьори на моторни превозни средства и пътници

ЗА ПЕШЕХОДЦИ

ВСЕКИдневно:

1.      Използвай тротоарите

2.      Минавай през подлезите и надлезите

3.      Ходи срещу колите и най-вляво по банкета, ако няма тротоар

4.      Преминавай на зелено

5.      Пресичай на пешеходна пътека и се оглеждай в двете посоки

6.      Пресичай улицата бързо

7.      Не гледай в телефона или таблета, когато пресичаш

8.      Преминавай с група хора или с възрастен, ако си несигурен

ЗА ВЕЛОСИПЕДИСТИ

ВСЕКИдневно:

1.      Оглеждай се и използвай ръцете си, за да покажеш дали ще тръгваш, завиваш, заобикаляш или спираш

2.      Карай колелото по тротоара, ако не си навършил 12 години

3.      Карай колелото най-вдясно на пътя, по посока на движението, ако си навършил 12 години

4.      Карай колело с работещи спирачки, светлини и звънец и оборудвано със светлоотразители

5.      Използвай светлоотразителна жилетка. Тя е задължителна, когато е тъмно, когато няма добра видимост и ако си извън селото или града

6.      Дръж ръцете си на кормилото, а краката на педалите на колелото

7.      Карай колелото пред или зад приятеля си, не до него

8.      Използвай велоалеята, ако има такава

ЗА ШОФЬОРИ

ВСЕКИдневно:

1.      Шофирай само ако си правоспособен (ако имаш свидетелство за управление на моторно превозно средство)

2.      Шофирай трезвен

3.      Носи свидетелството си за управление на моторно превозно средство и документите на превозното средство, което управляваш

4.      Управлявай моторно превозно средство, което е регистрирано, преминало е годишен технически преглед, за което е сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и има платена винетна такса (при управление извън населените места)

5.      Използвай обезопасителен колан/ защитна каска

6.      Приканвай пътниците да използват обезопасителни колани/ защитни каски

7.      Спазвай Закона за движението по пътищата, не превишавай скоростта и осигурявай предимство на пешеходците

8.      Съобразявай поведението си с пътните и с атмосферните условия

ЗА ПЪТНИЦИ

ВСЕКИдневно:

1.      Пътувай при правоспособен водач (който има свидетелство за управление на моторно превозно средство)

2.      Пътувай при трезвен водач

3.      Поставяй си обезопасителен колан/ защитна каска

4.      Не пречи на шофьора, не го разсейвай с поведението си – не говори високо, не пускай силно музиката

5.      Сядай на задната седалка, ако не си навършил 12 години

6.      Не подавай главата, ръцете или краката си през прозореца/люка

7.      Качвай се и слизай отдясно, от страната на тротоара

8.      Пази околната среда. Не изхвърляй нищо през прозореца

 

2018 г.

Главна дирекция „Национална полиция“ Отдел „Пътна полиция“

От 01.01.2018 г. до настоящия момент на територията на област Благоевград са регистрирани общо 117 бр. пътно транспортни произшествия / ПТП/ с 11 убити и 147 ранени граждани, като при тях са пострадали/ранени/  13 деца до 14 годишна възраст и 6 ранени в младежка възраст от 15 до 17 години.

За периода на лятната ваканция  на 2017 г. /01 юни до 31 август/ на територията на ОД на МВР- Благоевград са регистрирани  91 тежки ПТП със 7 убити и 121  ранени, от тях с деца и юноши  за същия период са станали, както следва:

Деца и юноши за

Времето от 01.06.2017 г. - 31.08.2017 г.

Убити

Ранени

до 14 год.

1/+1/

13/-5/

от 14 до 18 год.

1/-1/

8/-6/

Общо

2/б.и./

21/-11/

Процент от тежки ПТП

 

 Сравнението е на база същия период на 2016 г.

            Характерни тежки ПТП с участието на деца и юноши:

             Характерни са инцидентите с пострадали пешеходци  в т.ч. и деца, когато водач на МПС извършвайки маневра “движение назад”,  не се убеди, че пътя зад превозното средство е свободен и блъсне престояващия или преминаващ отзад пешеходец. Също така не са малко и случаите когато водачите поради движение с несъобразена или превишена скорост, не могат да реагират при внезапно появилото се дете /поради игра или неправилно пресичане/ като пешеходец или водач на велосипед,  на пътното платно.

            Най -често децата и юношите загиват и получават травми, като пътници в автомобили и на двуколесни ППС, управлявани от възрастни и младежи.

Основните причини за травматизма с деца и юноши са:

- движение с превишена и несъобразена скорост  от водачите на МПС/главно в населените места/;

- не спазване на предимство на пешеходец;

- не достатъчен или липсващ родителски контрол над играещи навън малки деца;

- не ползване на  обезопасителни седалки с колани при возене на малки деца в автомобила;

- не използване на светлоотразители и светлоотразителни жилетки, недостатъчно ползване на дрехи и обувки с такива елементи  от децата и юношите.

            - управление на двуколесни МПС и леки автомобили от неправоспособни.  


28 юни 2018

ЗА ОД НА МВР БЛАГОЕВГРАД

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Профил на купувача