МВР

ОД Благоевград

 

РСПБЗН - Разлог

РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” гр. Разлог

Административен адрес: гр. Разлог, ул. „Александър Стамболийски” № 2

телефон: 0747  80 363

имейл: [email protected]

 

 

 

НАЧАЛНИК РСПБЗН – Разлог -  Гл. инспектор инж. Костадин Атанасов Добрев.

Гл. инспектор Костадин Атанасов Добрев е роден на 10.06.1971 г. в гр.Разлог. Военната служба е отбил като пожарникар в поделение 72 220 - гр.София. Служител на МВР е от 29.05.1991 г. Службата си започва като Командир на маневрена група в 04 рота 1- батальон на под. 72 220 на СПО при СДВР - София (съгласно заповед № 1997/29.05.1991 г.), след което последователно заема длъжностите:
- Командир на екип в първи оперативен сектор София – 04 оперативна група за пожарогасене (заповед № 2166/03.10.1995 г.);
- Старши пожарникар в РСПО (заповед № 26/15.03.1996 г.);
- Началник дежурна смяна (заповед № 68/17.07.1997 г.).
Висшето си образувание завършва в гр.София в Академия на МВР през 1999 г. със специалност „Пожарна безопасност”.
На 09.12.2003 г. става Инструктор І ст. РСПАБ – Разлог при РДВР Благоевград (заповед № К-4376/09.12.2003 г.). Със заповед рег. № К – 2160/18.09.2006 г. на инсп. Костадин Добрев е присъдена категория Г – инспектор ІІІ степен. Със заповед № К-1977/21.02.2012 г.  гл. инсп. Костадин Добрев е присъдена кат. В, като същият е назначен на длъжността началник на РСПБЗН -Разлог.
 

 

 Приемен ден: Всеки вторник от 13:30 ч. до 17:30 ч. в сградата на РСПБЗН – Разлог.
 

Характеристика на обслужвания район:
Района, обслужван от РСПБЗН Разлог се състои от три общини - Разлог, Якоруда и Белица и 24 населени места. Обща площ – 1 086 кв.км., население – около 45 000 души. В територията обслужвана от РСПБЗН - Разлог се включва голяма част от Национален парк „Пирин” (4508.5 ха) и Национален парк „Рила” (5035.6 ха). Национален парк „Пирин” е включен в конвенцията на Юнеско за запазване на световните природни и културни паметници. Територията на парка в границите на обслужваната територия включва резервата „Байови дупки -Джинджерица”, най-големия биосферен резерват в България (2873 ха) с много исторически забележителности. Населението в района е заето в сферата на туризма и услугите. Основна дейност е дървопреработващата промишленост - над 80% от площта на района на действие е заета от гори. На територията, обслужвана от РСПБЗН – Разлог има създадени 4 бр. Държавни лесничейства – Разлог, Якоруда, Белица и Елешница.
 
 
 

Обслужвани участъци:
 

1. Териториален участък № 1 с отговорник инсп. Велко Иванов Тинчев – инспектор V степен ДПК и ПД в  РСПБЗН - Разлог състоящ се от обектите северно от ул. “Хр. Ботев” и ул. “Екзарх Йосиф” гр. Разлог, мест. “Голак” и населените места с. Бачево, с. Годлево, с. Д. Драглище, с. Г. Драглище и с. Добърско с прилежащите им територии.
 

2. Териториален участък № 2 с отговорник инсп. Александър Георгиев Вецов – инспектор V степен ДПК и ПД в  РСПБЗН - Разлог, състоящ се от обектите южно от ул.”Христо Ботев” и “Екзарх Йосиф” гр. Разлог, “Пиринхарт” АД, гр. Разлог, прилежащите територии на гр. Разлог, м.”Бетоловото”, м. “Предела”, м.”Катарино”, с. Елешница и с. Баня с прилежащите им територии с изключение на обектите от специализиран участък 1.
 

3. Териториален участък № 3 с отговорник ст. инсп. Селвим Джамал Крондев – Началник УПБЗН – Якоруда състоящ се от обектите на територията на общ. Белица и Якоруда.
 

4. Специализиран участък № 1 с отговорник мл. инсп. Кирил Радославов Калушков  - мл. инспектор  “ДПК и ПД” в  РСПБЗН – Разлог, състоящ се от обектите на територията на с. Елешница.