МВР

ОД Благоевград

 

РСПБЗН - Сандански

РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” ГР. САНДАНСКИ

Административен адрес: гр.Сандански ул.”Първи май” № 2

телефон: 0746 22 016
имейл: fire-sandanski @mvr.bg

 

 

 

НАЧАЛНИК на РСПБЗН – САНДАНСКИ – Гл. инспектор инж. Атанас Стоянов Атанасов – роден на 29.11.1963 г.

Завършва висшето си образование през 1986 г. във ВСШ “Георги Димитров”-МВР, факултет “ПО”. През 1986 г. е разпределен и започва работа в РПС-Разлог на длъжност Началник на дежурна смяна. През 1990 г. е преназначен на длъжност Началник ОПС при Завод за превързочни материали – гр.Сандански. От 1992 г. е преназначен на длъжност инспектор “ДПК” при РСПО-Сандански. През 2008 г. след спечелен конкурс заема длъжността Началник група ДПК и ПД при РСПБЗН-Сандански. През 2012 г. е преназначен на длъжност Инструктор V ст. в ДПК, П и ПД при РСПБЗН-Сандански. Считано от 29.01.2013 г. със заповед на министъра на вътрешните работи временно е назначен на длъжността началник на РСПБЗН-Сандански. Със заповед № К-7591/15.07.2013 г., считано от 17.07.2013 г. заема длъжността началник на РСПБЗН – Сандански.

Приемен ден: Всеки вторник от 14:00 ч. до 16:00 ч. в сградата на РСПБЗН – Сандански.
 

 

Характеристика на обслужвания район:

РСПБЗН – Сандански обслужва общини Сандански, Кресна и Струмяни, които са разположени на територия с площ 1698,29 км2 от които 66,7% са гори.
Населените места на територията на района са 85 бр., от които 3 града – Сандански, Кресна и Мелник и 82 села. Жителите на района са около 60 000. Отдалечеността на населените места и в двете посоки е от 51 до 53 км, а отдалечеността на границите на района достига над 70 км. РСПБЗН - Сандански граничи с Р Гърция и Р Македония като дължината на граничната линия с Р Гърция е 26.905 км, а с Р Македония – 37.409 км. Района и гр.Сандански се характеризират със своя целогодишен балнеолечебен и туристически характер, поради което през празничните и почивни дни има голяма посещаемост от почиващи и туристи от страната и чужбина. Близостта до Р Гърция и Р Македония допълнително увеличава посещаемостта на чужденци и туристи. Освен туризма и балнеологията на територията на РСПБЗН е силно развита шивашката промишленост, производството на лекарствени форми, лейкопластири и марлени производи, дървообработването и мебелното производство, производството на скално облицовъчни изделия, транспорт и др. През района минават международен път Е-79 и международната ж.п. линия София - Солун, международния газопровод за Р Гърция, трансгранични електропроводи и други.

 

Обслужвани участъци:

1. Териториален участък № 1 с отговорник инсп. Иван Гаврилов Цветанов –  инспектор V ст. ДПК и ПД в РСПБЗН-Сандански, състоящ се от обектите и строежите, разположени, както следва:
-  на територията и землището на гр. Сандански, разположени в границите северозападно и западно от река Санданска Бистрица до моста на ул.”Македония”, ул.”Македония, бул.”Свобода” пътя за ж.п. гара Сандански до въжения мост над р. Струма за с. Струма, общ. Сандански;
- в землищата и населените места от община Сандански – с.Плоски, с.Вълково, с.Кръстилци, с.Струма и с.Лебница и
- на територията на общини Струмяни и Кресна със седалище гр. Сандански.

 

2. Териториален участък № 2 с отговорник инсп. Димитър Михайлов Митрев – инспектор V ст. в ДПК и ПД в РСПБЗН-Сандански, състоящ се от обектите и строежите, разположени, както следва:
- на територията и землището на гр. Сандански, в границите североизточно, източно, югоизточно и южно от река Санданска Бистрица до моста на ул.”Македония”, ул.”Македония”, бул.”Свобода”, пътя за ж.п. гара Сандански до въжения мост над река  Струма за с. Струма общ. Сандански;
- в землищата и населените места от община Сандански – с.Лешница, с.Поленица, с.Лиляново, с.Голям Цалим, с.Малък Цалим, с.Вихрен, с.Стожа, с.Дебрене, с.Белевехчево, с.Склаве, с.Ново Делчево, с.Дамяница, с.Левуново, с.Бождово, с.Джигурово, с.Ладарево, с.Ласкарево, с.Любовка, с.Горна Сушица, с.Спатово, с.Зорница, с.Хотово, с.Лозеница, с.Виногради, гр.Мелник, с.Кърланово, с.Рожен, с.Любовище, с.Кашина, с.Сугарево, с.Долени, с.Катунци, с.Враня, с.Хърсово, с.Ново Ходжово, с.Пиперица, с.Яново, с.Петрово, с.Лехово, с.Голешево, с.Калиманци, с.Бельово, с.Храсна, с.Пирин, с.Горно Спанчево, с.Ковачево, с. Черешница и с.Златолист със седалище в град Сандански.