МВР

ОД Благоевград

 

РСПБЗН - Петрич

РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” гр. ПЕТРИЧ

Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Христо Ботев” № 3
телефон: 0745 22 016
имейл: [email protected]

н-к Петрич
 

 НАЧАЛНИК на РСПБЗН – ПЕТРИЧ – гл. инсп. Стоян Вангелов Тилев

 

Приемен ден: Всеки Понеделник от 10:00 ч. до 12:00 ч. в сградата на РСПБЗН – Петрич.
 
 

 

Характеристика на обслужвания район:

 

РСПБЗН - Петрич осигурява пожарната безопасност и защита на населението на територия от 650км2, с приблизително население от 67 454 жители (гр. Петрич - 37 000). Района на действие включва община Петрич с 57 населени места и 48 кметства.

Релефът на територията на общината е предимно хълмист и планински – площта на горите на територията на охранявания район е 32 221,7 хектара и 307 км.  горски пътища.

През пътната инфраструктура на Община Петрич преминава голям трафик на пътници – повечето от които чужденци, има и голям трафик на товари за Република Гърция и Македония.

На територията на общината се намират ГКПП – Кулата и ГКПП – Златарево. В районите им са ситуирани митнически терминал и складови бази.

Силно развита е леката промишленост – шивашка, обувна, дървообработваща, месопреработваща и консервна.
 

 

Обслужвани участъци:

 

1.ТЕРИТОРИАЛЕН УЧАСТЪК № 1 с отговорник на инсп. Атанас Лазаров Апостолов - инсп. ДПК и ПД в РСПБЗН - Петрич, състоящ се от частта от територията, обектите и строежите, разположени на изток от главен път 108,  ул.“Цар Борис III“, ул.“К. Н. Парапанов“, ул.“Полковник Дрангов“, ул.“Цар Борис III“, ул.“Княз Борис I“ и  ул.“Екзарх Йосиф“, гр. Петрич и селата: Ръждак, Митиново, Дрангово, Тополница, Генерал Тодоров, Ново Кономлади, Капатово, Кромидово, Марикостиново, Марино поле, Чучулигово, Долно Спанчово, Кулата и Рупите. Служителят по т. 1 извършва проверки съгласно чл. 15. т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от Наредба № 81213-882/25.11.2014 г. Участва в извършването на комплексни проверки на обекти по чл. 16. ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 8121з- 882/25.11.2014 г. в териториален участък № 1.

              2.ТЕРИТОРИАЛЕН УЧАСТЪК № 2 с отговорник инсп. Стефан Иванов Шамкалов- инсп. ДПК и ПД в РСПБЗН - Петрич, състоящ се от частта от територията, обектите, строежите разположени на запад от главен път 108,  ул.“Цар Борис III“, ул.“К. Н. Парапанов“, ул.“Полковник Дрангов“, ул.“Цар Борис III“, ул.“Княз Борис I“ и  ул.“Екзарх Йосиф“, гр. Петрич и селата Рибник, Старчево, Михнево, Кърналово, Кавракирово, Първомай, Беласица, Коларово, Самуилово, Камена, Яворница, Ключ, Скрът, Габрене, Струмешница, Долна Крушица, Боровичене, Кладенци, Вишлене, Долене, Гега, Горчево, Зойчене, Чурилово, Кукуряхцево, Баскалци, Волно, Право бърдо, Долна Рибница, Мендово, Чуричене, Гюргево, Тонско Дабе, Драгуш, Яково, Дреново и Богородица. Служителят по т. 2 извършва проверки съгласно чл. 15 т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от Наредба № 8121з-882/25.11.2014 г„ както и комплексните проверки на обекти по чл. 16. ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 81213-882/25.11.2014 г. в териториален участък № 2.