МВР

ОД Благоевград

 

Статистически данни 

Статистика за състоянието на престъпността за периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.

Статистика за състоянието на престъпността за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

Статистика за състоянието на престъпността за периода 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г.

Статистика за състоянието на престъпността за периода 01.01.2018 - 31.12.2018 г.

Статистика за състоянието на престъпността за периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.

Статистика за състоянието на престъпността за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.

Статистика за състоянието на престъпността за периода 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г.

Статистика за състоянието на престъпността за периода 01.01.2016 - 31.12.2016 г.

Статистика за състояние на престъпността за периода 01.01.2016 г. - 30.06.2016 г.

Статистика за състояние на престъпността за периода 01.07.2015 г. - 31.12.2015 г.

Статистика за състояние на престъпността за периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г.

Статистика за състояние на престъпността за периода 01.07.2014 г. - 31.12.2014 г.

Статистика за състояние на престъпността за периода 01.01.2014 г. - 31.08.2014 г.