МВР

ОД Благоевград

 

Структура

 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - БЛАГОЕВГРАД

 

 

1. ДИРЕКТОР І СТЕПЕН

1.1. ОТДЕЛ "КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ"

1.1.1. СЕКТОР "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КРИМИНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ"

1.1.1.1. ГРУПА "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ"

1.1.1.2. ГРУПА "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ОПАСНОСТ"               

1.1.2. СЕКТОР "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ"

1.1.2.1. ГРУПА "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В СФЕРАТА НА ИКОНОМИКАТА"

1.1.2.2. ГРУПА "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ВЪВ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАТА СИСТЕМА"     

1.1.3. СЕКТОР "НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ"

1.1.4.  ГРУПА "ОПЕРАТИВЕН АНАЛИЗ И ПОЛИЦЕЙСКА СТАТИСТИКА"


1.2. ОТДЕЛ "ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ"

1.2.1. СЕКТОР "ОХРАНА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ТЕРИТОРИАЛНА ПОЛИЦИЯ"

1.2.1.1. ГРУПА "ТЕРИТОРИАЛНА ПОЛИЦИЯ"

1.2.1.2. "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОЛИЦЕЙСКИ СИЛИ"

1.2.1.3. "КОНВОЙ"

1.2.1.4. "ВЪТРЕШНИ ПОСТОВЕ - СКЛАДОВА БАЗА УССД

1.2.2. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"

1.2.2.1. ГРУПА "РЕГИСТРАЦИЯ И ОТЧЕТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА,  СОБСТВЕНИЦИТЕ ИМ И ВОДАЧИ"                       

1.2.2.2. ГРУПА "ОТЧЕТ НА ПТП, АНД И ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ"

1.2.2.3. ГРУПА "ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО, ПЪТЕН КОНТРОЛ И ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ"             

1.2.2.3.1 "АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ"

1.2.2.4. ГРУПА "КОНТРОЛ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ ПО ГЛАВНИ ПЪТИЩА И  АВТОМАГИСТРАЛИ"                           


1.3. ОТДЕЛ "РАЗСЛЕДВАНЕ"

 
1.4.  ГРУПА "МИГРАЦИЯ"1.5. ГРУПА "ОПЕРАТИВНА ДЕЖУРНА ЧАСТ"


1.6. СЕКТОР "БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ"1.7. ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВЕН"

1.7.1. СЕКТОР "КООРДИНАЦИЯ, АДМИНИСТРАТИВНО И ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"

1.7.2. СЕКТОР "ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"                 1.8.  ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - БЛАГОЕВГРАД

1.8.1. СЕКТОР "КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ"

1.8.2. СЕКТОР "ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ"

1.8.2.1. ГРУПА "ТЕРИТОРИАЛНА ПОЛИЦИЯ"

1.8.2.2. ГРУПА "ОХРАНА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД"

1.8.3. "ОПЕРАТИВНА ДЕЖУРНА ЧАСТ"

1.8.4. "АДМИНИСТРАЦИЯ - РУ"1.9. ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - БЛАГОЕВГРАД

1.9.1СЕКТОР "КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ"

1.9.2. СЕКТОР "ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ"

1.9.2.1. ГРУПА "ТЕРИТОРИАЛНА ПОЛИЦИЯ"

1.9.2.2. ГРУПА "ОХРАНА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД"

1.9.3. УЧАСТЪК - СИМИТЛИ

1.9.4. "ОПЕРАТИВНА ДЕЖУРНА ЧАСТ" 

1.9.5. "АДМИНИСТРАЦИЯ - РУ"1.10РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

1.10.1. ГРУПА "КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ"

1.10.2. ГРУПА "ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ"

1.10.3. УЧАСТЪК - САТОВЧА

1.10.4.УЧАСТЪК - ХАДЖИДИМОВО

1.10.5. УЧАСТЪК - ГЪРМЕН

1.10.6. "ОПЕРАТИВНА ДЕЖУРНА ЧАСТ"

1.10.7. "АДМИНИСТРАЦИЯ - РУ"
1.11. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - САНДАНСКИ

1.11.1. ГРУПА "КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ"

1.11.2. ГРУПА "ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ"

1.11.3. УЧАСТЪК - КРЕСНА

1.11.4. УЧАСТЪК - КАТУНЦИ

1.11.5. "ОПЕРАТИВНА ДЕЖУРНА ЧАСТ"

1.11.6. "АДМИНИСТРАЦИЯ - РУ"
1.12. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ПЕТРИЧ

1.12.1. ГРУПА "КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ"

1.12.2. ГРУПА "ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ"

1.12.3. УЧАСТЪК - ИЗТОК

1.12.4. "ОПЕРАТИВНА ДЕЖУРНА ЧАСТ"

1.12.5. "АДМИНИСТРАЦИЯ - РУ"
1.13.  РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - РАЗЛОГ

1.13.1. ГРУПА "КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ"

1.13.2. ГРУПА "ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ"

1.13.3. УЧАСТЪК - ЯКОРУДА

1.13.4. УЧАСТЪК - БЕЛИЦА

1.13.5. "ОПЕРАТИВНА ДЕЖУРНА ЧАСТ"

1.13.6. "АДМИНИСТРАЦИЯ - РУ"
1.14. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - БАНСКО

1.14.1. ГРУПА "КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ"

1.14.2. ГРУПА "ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ"

1.14.3. УЧАСТЪК -ДОБРИНИЩЕ

1.14.4. "ОПЕРАТИВНА ДЕЖУРНА ЧАСТ"

1.14.5. "АДМИНИСТРАЦИЯ - РУ"