МВР

ОД Благоевград

 

Протокол за избор на фирми за извършване на годишни технически прегледи и смяна на летни със зимни гуми на ППС, числящи се на щат в ОДМВР - БлагоевградПротокол от проведено заседание на комисията за избор на фирма за закупуване на комуникационно оборудване за помещение за съхранение и експлоатация на доказателствен анализатор в ОДМВР Благоевград
Запитване за оферта за комуникационно оборудване, рег.№ 244р-22219/24.10.2019 г.
Пазарна консултация за извършване на годишни технически прегледи за обезпечаване техническата изправност на служебните пътни превознаи средства от щата на ОДМВР - Благоевград, рег. № 244р-21224/15.10.2019 г.
Приложение 1 - оферта
Приложение 2 - ценово предложениеПазарна консултация за извършване на монтаж, демонтаж и баланс на гуми на служебните пътни превозни средства от щата на ОДМВР – Благоевград, рег. № 244р-21223/15.10.2019 г.
Приложение 1 - офeрта
Приложение 2 - ценово предложениеЗапитване за оферта, рег. №244р-15139/31.07.2019 г.Проект по част ОВ на обект "Стол - ОДМВР-Благоевград"