МВР

ОД Благоевград

 

Ръководство

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” – БЛАГОЕВГРАД
ИНЖ. ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПАРМАКОВ

 

 

Приемни дни:
Всеки вторник от 14.00 до 17.00 часа.
За контакти: тел. 073/ 867 576; 073/ 867 220

Административен пощенски адрес

гр. Благоевград 2700

ул. „Владо Черноземски“№3

ел. поща: [email protected]