МВР

ОД Благоевград

 

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград

ЗВЕНО ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Благоевград, ул. „Владо Черноземски“ №3

Работно време: понеделник-петък   08.30 ч. – 17.30 ч.

Телефони за връзка: 073/867 576; 073/867 206;

email: [email protected]

 

Районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението“

Административен адрес и електронна поща

Телефони

за връзка

РСПБЗН-БАНСКО

гр.Банско, ул. „България“ №7

[email protected]

0749 88430

РСПБЗН-БЛАГОЕВГРАД

гр. Благоевград, ул. „Полк.Кирил Чамишки“ №3 Работно времепонеделник-петък 08.30 ч. – 17.30 ч

[email protected]

073867284

РСПБЗН-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

гр.Гоце Делчев, ул. „Отец Паисий“ № 2

Работно времепонеделник-петък

08.30 ч. – 17.30

[email protected]

0751 60112

РСПБЗН-ПЕТРИЧ

гр.Петрич, ул. „Христо Ботев“ №3

[email protected]

0745 22016

РСПБЗН-РАЗЛОГ

гр.Разлог,ул. „Александър Стамболийски“№2

[email protected]

0747 80363

РСПБЗН-САНДАНСКИ

гр.Сандански ул. „Първи май“ №2

fire-sandanski @mvr.bg

0746 22016