МВР

ОД Благоевград

 

Новини

В ход е Акция "Зима"

За времето от 01.11.2018г. до 30.11.2018г. стартира традиционната Акция „Зима“, чиято цел е превенция над поведението на водачите на ППС и пешеходците при зимни условия. В рамките на акцията ще се проведат три кампании:

 

-           Кампания „С безопасно пътно средство през зимата“ – насочена към водачите на ППС – велосипеди, превозни средства с животинска тяга и др., която ще се проведе в периода от 01 до 10 ноември 2018г., като 6 ноември ще бъде обявен за Ден без велосипедисти -жертви на пътя.

 

-           Кампания „Пешеходци и водачи за толерантност на пътя“ – насочена към пешеходците и поведението на водачите спрямо пешеходците, която ще се проведе в периода от 11 до 20 ноември 2018г., като 13 ноември ще бъде обявен за Ден без пешеходци – жертви на пътя.

 

-           Кампания „Безопасно шофиране през зимата“ – насочена към водачите на всички превозни средства, техническа изправност на автомобилите и поведението спрямо пешеходците, която ще се проведе в периода от 21 до 30 ноември 2018г., като 20 ноември ще бъде обявен за Ден без водачи и пътници в МПС – жертви на пътя.

 

За трите кампании на акцията са планирани специализирани полицейски операции със съответната насоченост. Съвместно с местните власти ще се извършват проверки за наличие на регистрация, изправността на светлинната и светлоотразителна сигнализация на ППС с животинска тяга и на малогабаритната селскостопанска техника. При проверките ще се следи за спазване на въведените ограничения за движение на велосипедисти, ПС с животинска тяга и селскостопанска техника, като при установяване на движещите се ППС без необходимото оборудване, както и при установяване на велосипедисти, неизползващи светлоотразителна жилетка извън населените места през тъмната част на денонощието и при намалена видимост ще се взима съответното отношение. Ще се извършва активен контрол за спазване на правилата за безопасно пресичане от страна на пешеходците, както и за даване на предимство на пешеходците на пешеходните пътеки. Специално внимание ще се обръща на пешеходците в тъмната част на денонощието, движещи се неправилно особено извън населените места. Ще бъде осъществяван превантивен контрол и над пешеходци, показващи явно намерение да пресекат неправилно, като при констатирани нарушения полицейските органи ще взимат отношение на място. По време на акция „Зима“ ще се извърши оглед за състоянието на пътните настилки, сигнализацията с пътни знаци и пътна маркировка и осветеността на участъците от уличната мрежа с повишена опасност за ПТП. При необходимост ще бъдат изготвени предписания до стопаните на пътя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗИМАТА Е БЕЗОПАСНА, КОГАТО СИ ГОТОВ ЗА НЕЯ!

 

За изправността

 

            Провери изправността на спирачната система (чл. 139, ал. 1, т. 1 от ЗДвП)

            Провери и поддържай чисти, видими, регулирани и в изправност фаровете, стоповете, габаритите, мигачите (чл. 100, ал. 4, т. 2 от ЗДвП)

            Провери оборудването на 3- или 4-колесното МПС за обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка (чл. 139, ал. 2, т. 1 – 4 от ЗДвП)

Принудителни административни мерки:

Когато пътното превозно средство е технически неизправно, то временно се спира от движение до отстраняване на неизправността (чл. 171, т. 2, б. „а“ от ЗДвП)

При управление на технически неизправно ППС глобата е:

50 лв. – при констатирани незначителни неизправности

200 лв. – при констатирани значителни неизправности

500 лв. – при констатирани опасни неизправности (Чл. 179, ал. 6 от ЗДвП, нова, ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)

 

За гумите

            Смени гумите със зимни или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм (отнася се за периода 15 ноември – 1 март) (чл. 139, ал. 1, т. 4 от ЗДвП)

Не се движи с пътно превозно средство, чиито гуми имат разкъсвания

            Глобата е 50 лв. (чл. 183, ал. 4, т. 5 от ЗДвП)

 

            Гумите с шипове са забранени (чл. 9, ал. 1 от ЗДвП)

            Вериги за сняг се използват само когато пътните условия изискват това (чл. 9, ал. 1 от ЗДвП)

Глобата е 20 лв. (чл. 185 от ЗДвП)

 

За поддръжката

            Напълни резервоарчето с незамръзваща течност за чистачки

            Провери изправността на чистачките и подмени перата. Предстоят мъгли, слани, дъжд и сняг

            Смени водата с антифриз

            Провери работи ли парното

 

За сигурността

            Постави в багажника вериги за сняг, въже за теглене

            Не подценявай образувалите се локви – под тях се крие дупка или аквапланинг

            При попадане в аквапланинг не използвай спирачка, а отнеми от газта и задръж здраво волана, не променяй посоката на движение

 

За съобразителността

            Винаги се осведомявай за прогнозата за времето и за ремонти по маршрута си на движение

            Излез от вкъщи десетина минути по-рано, за да подготвиш автомобила си за път

            За планиран дълъг път зареди гориво, телефона, храна и вода, вземи топли дрехи 

07 ное 2018

РДПБЗН - Благоевград обявява втори търг с явно наддаване за продажба на употребявана извънщатна транспортна техника и машини

 

 

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ  И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”  - БЛАГОЕВГРАД

 

Със заповед №8121з-1365/29.10.2018 г. на министъра на вътрешните работи е обявен втори търг с явно наддаване за продажба на употребявана извънщатна транспортна техника и машини както следва:

Вид на техниката

Марка

Модел

Шаси №

ДВГ №

Рег. №

Година на производство

Първона

чална тръжна цена за втори търг с включен ДДС

Адрес на съхранение

Лек автомобил

Опел

Вектра

W0L000036V1037264

X18XE142D5948

E6045KK

1996

350

гр. Благоевград, ул. „Полк. Кл Чамишки” № 3

Моторна помпа

TS

8/8/

 

837561

 

1983

500

гр. Петрич, ул. „Христо Ботев” № 3

Моторна помпа

TS

8/8/

 

870

 

1984

300

гр. Благоевград, ул. „Полк. Кл Чамишки” № 3

Моторна помпа

TS

8/8/

 

474

 

1984

300

Моторна помпа

TS

8/8/

 

1378

 

1984

300

Моторна помпа

TS

8/8/

 

675

 

1984

500

Моторна помпа

MAG

1

 

2340

 

1983

300

Осветителен прибор

Диамонд

 

 

097271 Д

 

1984

200

Диморефу

льор

VTA

60

 

11902-49

 

1980

225

Техниката ще бъде изложена за оглед 7 работни дни за времето от 15.11.2018 г. до 23.11.2018 г. от 10:00 до 12:00 ч. на адресите посочени в таблицата. Определената стъпка за наддаване е 5% от тръжната цена. Участниците следва да заплатят в дните за оглед 10% от тръжната цена на вещта, за която кандидатстват до 12:00 ч. на 26.11.2018 г. в касата на РДПБЗН- Благоевград. Търгът ще се проведе с явно наддаване на 27.11.2018 г. от 09:00 ч. в РДПБЗН Благоевград, ул. „Вл. Черноземски” №3. Разходите за получаването, прехвърлянето и нотариална заверка на договорите за покупно- продажба са за сметка на купувача.

07 ное 2018

В ОДМВР-Благоевград се проведе пресконференция във връзка с криминогенната обстановка в областта и постигнатите резултати

 

 

На 31.10.2018г. от 11:00 часа в ОДМВР-Благоевград бе проведена пресконференция, свързана с дейността на дирекцията, на която основна тема бе криминогенната обстановка на територията на област Благоевград и постигнатите резултати. 

От директора старши комисар Николай Хаджиев и зам. директора комисар Димитър Кръстев бе предоставена статистика, според която регистрираните престъпления от началото на 2018г. до момента е 2 766 бр., като за същия период на 2017година те са 3 203 броя. Спрямо постигнатите резултати в тази насока по процент разкриваемост  се оформя следната класация на районните управления, обслужващи областта, а именно: на първо място РУ-Банско, на второ – 02 РУ-Благоевград, на трето – РУ-Петрич, на четвърто – РУ-Разлог, на пето – РУ-Гоце Делчев, на шесто – РУ-Сандански и на седмо – 01 РУ-Благоевград. Бе отбелязано, че и седемте районни управления имат повишение в процента разкриваемост спрямо миналата година. Като цяло процента разкриваемост на ОДМВР-Благоевград е над средния за страната.  На представителите на медиите беше предоставена информация за работата по линия на противодействие на производството, съхранението и разпространението на наркотични вещества, като за тази година при съвместни действия със служители на ГДГП са иззети над 100 тона канабис.  Изтъкнато беше и засиленото полицейско присъствие в района на училищата. Засегната беше темата за телефонните измами, които  от началото на годината на територията, обслужвана от ОДМВР-Благоевград са 50, а за последния месец техния брой е 7. Изтъкнати бяха и своевременните и бързи действия за разкриване на извършителя на тежко криминално деяние /убийство/, извършено в с.Вълкосел. От старши комисар Хаджиев бе отправен апел към медиите за съдействие при информирането на населението за това как да реагират в случай, че станат обект на телефонни измамници и бяха изтъкнати предприетите превнативни мерки в тази насока, включващи  инициативи за лични срещи на полицейските служители с възрастното население в пенсионерските клубове и отпечатването на 50 000 брошури с разяснения как да се действа в случай на опити за телефонни изамами, които бяха раздадени на възрастни хора на местата за получаване на пенсии.

Отчетено бе, че броят регистрираните кражби намалява, но се регистрира малко увеличение на броя на грабежите. Старши комисар Николай Хаджиев почерта, че се планира провеждането на съвместни операции със служители на Дирекция Жандармерия, при което ще се провеждат операции в населените места, където няма полицейско присъствие и в районите с концентрация на извършени правонарушения. Планира се и осъществяването на  срещи със самотно живеещи хора. Той изтъкна също, че във връзка с предстоящия зимен сезон в гр.Банско ще се предприемат редица превантивни мерки с цел осигуряването на добър обществен ред в периода на студентските празници и провеждането на Световната купа по ски алпийски дисциплини. В района на гр.Банско се планира увеличение на контролно пропускателните пунктове с цел да бъде обхванат по-голям периметър, поради увеличаването на броя туристи.

Във връзка с дейността на служителите от сектор Икономическа полиция при ОДМВР-Благоевград, от комисар Димитър  Кръстев бе предоставена информация за работата на служителите по линия на противодействие на съхранението и разпространението на акцизни стоки, както и по линия на икономическите престъпления, като за 2017г. са обработени 1 300 преписки.

Относно работата в сектор „Пътна полиция“ бе съобщено, че към момента няма данни за опашки от чакащи хора с изключение на летния сезон.  Споделена бе идеята за монтиране на система с номера от машина с цел по-доброто обслужване на гражданите.

Старши комисар Николай Хаджиев призова гражданите за своевременно и незабавно сигнализиране на органите на реда за забелязани от тях нередни и противоправни действия.

 

31 окт 2018

С пожелание да се ползват със здраве и в полза на обществото старши комисар Николай Хаджиев връчи ключовете на 19 нови служебни автомобила

 След отслужен водосвет директорът на ОДМВР-Благоевград  ст. комисар Николай Хаджиев връчи ключовете на 19 нови служебни автомобила.  Те са доставени в изпълнение на проект по Фонд „Вътрешна сигурност“ на ЕС „Подкрепа за справянето с миграционния натиск по българските външни граници“.  Освен за охрана на граничните райони новата високопроходима техника ще бъде използвана и в малките населени места за охрана на обществения ред и противодействие на конвенционалната престъпност. Те са оборудвани с най-новата и съвременна техника за осъществяване на полицейските дейности, включваща ТЕТРА станции за радиовръзка, камери за видеонаблюдение, системи за идентификация на номерата на МПС, средства за обезпечаване на местопроизшествия, заградителни мероприятия, всякакъв вид видео наборна техника за обезпечаване на полицейската дейност, таблети и 4G връзка.

  Разпределението по Районни управления в област Благоевград  е 3 автомобила – за РУ Сандански, 3 – за РУ Петрич, 3 – за 01 РУ-Благоевград, 3- за 02 РУ-Благоевград, 2 – за РУ-Гоце Делчев, 2 – за РУ-Банско, 2 – за РУ-Разлог и 1 - за сектор „Охранителна полиция“ при ОДМВР-Благоевград.

 Старши комисар Николай Хаджиев изрази задоволството си от обновяването на автопарка на дирекцията и подчерта, че автомобилите ще бъдат в полза, както на дейността на полицейските служители така и на обществото. 


10 окт 2018

Провеждане на пожаро-тактическо учение за гасене на горски пожар на територията на Национален парк „Пирин“ в община Банско

На 18.10.2018 г. на територията на Национален парк „Пирин“ в община Банско ще се проведе пожаро-тактическо учение със сили и средства на всички структурни звена на РДПБЗН – Благоевград и другите съставни части на  ЕСС от област Благоевград – Национален парк „Пирин“, доброволци от доброволното формирование към община Банско, РУ Банско при ОДМВР – Благоеврад и ФСМП – Банско, на тема „Ограничаване и ликвидиране на последствията от възникнал горски пожар на територията на oбщина Банско, област Благоевград”.

        Основна цел на учението ще бъде да се провери степента на подготовка на участниците по утвърждаване на знанията и придобиване на нови такива по организиране и ръководство на силите и средствата, проверка на възможностите на противопожарната техника, както и подобряване на взаимодействието с частите на Единната спасителна система и щаба за изпълнение на плана на РДПБЗН - Благоевград за действие при извънредни ситуации.

Не на последно място ще бъде направена проверка на работата на щаба за спазване на изготвени от работна група при РДПБЗН – Благоевград „Правила за организация и ред за работа на оперативния щаб при ликвидирането на горски пожари“.

05 окт 2018