МВР

ОД Благоевград

 

Новини

Звената „Български документи за самоличност“ ще работят и в деня на изборите за членове на Европейския парламент

 

 

Служителите ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас

 

Служителите на звената „Български документи за самоличност“  в СДВР и ОДМВР в страната ще работят на 26 май 2019 г. от 08.30 до 19.30 часа. В седмицата преди датата, когато ще се проведат изборите за членове на Европейския парламент от Република България Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

1.В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;

2.При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 23 май 2019 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

 

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

 

   1.  Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР и РУ при СДВР/ОДМВР за дните от 21 май 2019 г. до 25 май 2019 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 26 май 2019 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч.;

     2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта;

 

     3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

 

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

 

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЕДИНСТВЕНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 26 МАЙ 2019 Г.

16 май 2019

Инспектор Петьо Петков от сектор „Наркотици“ при СДВР изнесе лекции на тема „Наркотици“ пред ученици от Благоевград

 

Във връзка с Националната програма „Работа на полицията в училищата“ и с цел превенция на тема „Наркотици“ инспектор Петьо Петков от сектор „Наркотици“ при СДВР бе гост на три училища в Благоевград. Пред ученици от IX, X И XI клас на НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“,  7 СОУ „Кузман Шапкарев“ и ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“  и в присъствието на Бистра Хросинкова – инспектор в 01 РУ-Благоевград, д-р Теменужка Любенова – председател на Общински съвет по наркотичните вещества в Благоевград, г-жа  Ваня Трайкова – секретар на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Благоевград, от инспектор Петков бяха изнесени лекции и презентации свързани с наркотиците и последствията от тяхната употреба. По време на лекциите, които преминаха в непринудена комуникация с учениците беше предоставена подробна информация  за най-новите наркотични вещества, като амфетамини, метаамфетамини, различни видове екстази,  и други.  Децата бяха впечатлени, че има над 1 630 вида марихуана и че само през изминалата година са регистрирани около 300 вида нови наркотични вещества от всички групи. С видео материали инспектор Петков демонстрира последиците от употребата на наркотиците и тяхното въздействие върху човешката физика и психика, както и последиците върху социалния живот и бъдещето на младите хора. Беше засегната темата за употребата на енергийни напитки, наргилета, анаболи и стероиди и негативните последици от тях. Инспектор Петков запозна децата подробно кои са стадиите при наркоманите и как се разпознават, а също така и къде може да се потърси адекватна помощ при нужда.

 

 

17 май 2019

На пресконференция в ОДМВР-Благоевград бе дадена информация за криминогенната обстановка в областта и постигнатите резултати, както и за предприетите охранителните мерки през предстоящите Абитуриентски празници и избори за Европейски парламент

На 17.05.2019г. от 10:00 часа в ОДМВР-Благоевград бе проведена пресконференция, свързана с дейността на дирекцията, на която основна тема бе криминогенната обстановка на територията на област Благоевград и постигнатите резултати, а също и предприетите охранителните мерки през предстоящите Абитуриентски празници и  избори за Европейски парламент. 

От директора старши комисар Николай Хаджиев бе предоставена статистика, според която регистрираните престъпления от началото на 2019г. до края на месец април са 1 013 бр., като за същия период на 2018 година те са 1 260 броя. За месец април 2019г. регистрираните престъпления са 196 бр., като за месец април 2018г. те са били 304 бр. Спрямо постигнатите резултати в тази насока по процент разкриваемост  се оформя следната класация на районните управления, обслужващи областта, а именно: на първо място 02 РУ-Благоевград, на второ – РУ-Петрич, на трето –РУ-Сандански, на четвърто – 02 РУ-Благоевград, на пето – РУ-Гоце Делчев, на шесто – РУ-Разлог и на седмо –РУ-Банско.  За месец април 2019 г. регистрираните престъпления против собствеността са 70 бр.,  против личността - 7 бр., кражби – 56 бр., джебчийски кражби – няма, грабежи – 1 бр., които е разкрит, взломни кражби – 2 бр., кражби от магазини и офиси – 12 бр., посегателства спрямо МПС – няма, престъпления свързани с наркотици – 16 бр., умишлени убийства – няма.

Старши комисар Хаджиев съобщи, че основен приоритет на ОДМВР-Благоевград е битовата престъпност, като от началото на годината има тенденция за намаляване на регистрираните престъпления по тази линия. Той подчерта също, че съвместните специализирани полицейски операции със служители на жандармерията продължават.

Във връзка с предстоящите Абитуриентски празници старши комисар Хаджиев оповести, че от ОДМВР-Благоевград са предприети всички необходими мерки за недопускане на инциденти и груби нарушения на обществения ред. Ще бъде засилен контролът по линия на безопасността на движението по пътищата и призова празнуващите за отговорно и добросъвестно отношение, като спазват ЗДвП и не шофират след употреба на алкохол и упойващи вещества.

Във връзка с изборите за Европейски парламент старши комисар Хаджиев оповести, че от ОДМВР-Благоевград е създадена необходимата организация за обезпечаване на сигурността на гражданите и обществения ред, охраната на изборните книжа и тяхното транспортиране, а също и охраната на избирателните секции.

 

17 май 2019

Областно състезание по пожароприложен спорт ще се проведе на 08.05.2019 г.

На 08.05.2019 г. на двора на РСПБЗН – Благоевград (ул. „Полк. Кирил Чамишки” № 3) и на стадиона в с. Българчево ще се проведе областно състезание по пожароприложен спорт. В надпреварата ще участват отборите на РСПБЗН – Благоевград, Сандански, Петрич, Банско, Гоце Делчев, Разлог и сектор СОД. Състезанието ще се проведе в следните дисциплини:
 
1. 100 – метрова пътека с препятствия ;
 
2. Изкачване с щурмова стълба;
 
3. Пожарна щафета 4 х 100 м с препятствия;
 
4. Бойно разгръщане от мотопомпа.
 
            Състезанието ще бъде открито в 09:15 ч. в двора на РСПБЗН – Благоевград с дисциплината „Изкачване с щурмова стълба”, след което другите дисциплини ще се проведат на стадиона в с. Българчево. Осигурени са купи, медали, награден фонд и грамоти за първите три места от индивидуалното и отборно класиране.

03 май 2019