МВР

ОД Благоевград

 

Новини

На пресконференция в ОДМВР-Благоевград пред местни представители на медиите бе представен старши комисар Дойчин Дойчинов – директор на ОДМВР-Благоевград и бе дадена информация за криминогенната обстановка в областта и постигнатите резултати

На 20.06.2019г. от 10:30 часа в ОДМВР-Благоевград старши комисар Дойчин Дойчинов – директор на ОДМВР-Благоевград лично предостави на местните представители на медиите информация за професионалната си кариера и оповести основните приоритети в работата си, а именно: борбата с битовата престъпност, престъпленията свързани с производството, съхранението и разпространението на наркотични вещества и престъпленията свързани с акцизни стоки.

От заместник директора комисар Димитър Кръстев бе предоставена статистика, според която регистрираните престъпления от началото на 2019г. до настоящия момент  са 1 408 бр., като се наблюдава тенденция към намаляване за същия период на 2018 година. За периода от 01 юни 2019г. до момента регистрираните престъпления са 110 бр., като тенденцията към намаляване за същия период през 2018г. се запазва.

Комисар Кръстев съобщи, че приоритет на ОДМВР-Благоевград в краткосрочен план е охраната на музикалния фестивал „Франкофоли“, като традиционно се очаква посещение на голям брой гости в града и основната задача на полицейските служители е опазването на обществения ред и недопускане на  извършване на престъпления преди, по време и след провеждане на мероприятието. Той подчерта също, че в дългосрочен план съвместните специализирани полицейски операции със служители на жандармерията ще продължат. Осигуряване на пътната безопасност и намаляване на пътния травматизъм е друга основна задача, като особено в почивните дни, когато потока от автомобили към Р.Гърция е голям полицейското присъствие ще е засилено. Комисар Кръстев отчете, че от началото на годината до сега на територията на област Благоевград са станали 122 ПТП със седем загинали и 162-ма ранени, като за същия период през 2018г. пътнотранспортните произшествия са 127 броя.

20 юни 2019

Засилен пътен контрол стартира от днес

Акцията е предприета във връзка с настъпилите през последните дни тежки пътни инциденти

 

Специализирана операция на пътна полиция започва от днес. Ще бъде засилен контролът върху скоростта, неправоспособността на шофьорите, ползването на обезопасителните колани и детските обезопасителни системи, отнемането на предимство на пешеходци на пешеходни пътеки. Особено внимание ще се обръща на водачите на двуколесни превозни средства - на тяхната правоспособност, видимостта и състоянието на регистрационните табели на моторните превозни средства, използването на защитните каски.

Полицейските екипи ще бъдат локализирани по участъци с въведена временна организация на пътя, както и по местата със засилен трафик.

Същевременно продължава и предприетата за летния сезон операция на пътна полиция. В рамките й ще се осъществява и засилен контрол на транзитно преминаващите през страната моторни превозни средства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 юни 2019

Удължено работно време на звената „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Благоевград

Във връзка с очакван увеличен прием на заявления за издаване  и подмяна на български лични документи звената на „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Благоевград ще работят със следното работно време:

За периода от 01.07.2019г. до 30.08.2019г.

Сектор  „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Благоевград  ще работи  от 08:00 часа до 18:00 часа без прекъсване.

За периода от 08.07.2019г. до 30.08.2019г.

Сектор „Български документи за самоличност“ в 02 РУ ще работи от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 18:00 часа.

Сектор „Български документи за самоличност“ в  РУ- Гоце Делчев ще работи от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 18:00 часа.

Сектор „Български документи за самоличност“ в  РУ –Разлог ще работи от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 18:00 часа.

Сектор „Български документи за самоличност“ в  РУ – Петрич ще работи от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 18:00 часа.

Сектор „Български документи за самоличност“ в  РУ – Сандански ще работи от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 18:00 часа.

Български граждани с постоянен адрес на територията на цялата област Благоевград могат да подават заявления за издаване на български лични документи във всяко РУ на МВР  към ОДМВР-Благоевград.

Чрез портала за електронни административни услуги: https://e-uslugi.mvr.bg всеки български гражданин може да подаде заявление за издаване на лична карта и паспорт по електронен път. Услугата се изпълнява като обикновена със срок на изпълнение до 30 дни от заплащане на дължимата такса.

 

 

 

 

 

 

 

17 юни 2019

България и Гърция стартират европейски проект за съвместна координация и преодоляване рисковете от наводнения в трансграничния район

Проектът, чиято стойност е за близо 4,5 млн. евро се финансира по втората приоритетна ос на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020

На пресконфепенция днес в Благоевград бяха представени параметрите на проект „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване рисковете от наводнения в трансграничния район“. Той ще се изпълнява от пет български и две гръцки организации, като водещ партньор е ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“. В рамките на предвидените дейности участие ще вземат Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" – Пловдив, Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" – Благоевград, Национален институт по метеорология и хидрология, Областна администрация Благоевград, Специален секретариат за водите, Министерство на околната среда и енергетиката – РГърция и Децентрализирана администрация на Македония-Тракия. Проектът ще обхванат областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково в България и Солун, Серес, Драма, Кавала, Ксанти, Родопи и Еврос в Гърция.

 

По време на срещата бе уточнено, че проектната идеята е разработена с цел разрешаване на общи проблеми в трансграничния регион, чрез мобилизиране на усилията, познанията и капацитета на институциите от двете страни на границата. Българските и гръцките експерти отчетоха, че този район е силно уязвим от измененията на климата и негативните последици от това, като значително е увеличен рискът от наводнения. Основен акцент по проекта е поставен върху трансграничните реки – Струма, Места, Арда и Марица. Според направените до момента анализи потенциално засегнатото при мащабно наводнени население в трансграничната зона е 175 000 души.

 

Проектът, чиято стойност е 4 482 557, 86 евро, предвижда да бъдат разработени стратегии за превенция и реакция при наводнения, мерки за пилотно тестване на стратегиите, както и изготвяне на пътни карти, съдържащи отговорностите, взаимоотношенията и начинът на комуникация между отговорните институции. Предвидена е доставка на оборудване за обучение и действия при наводнения – два командно-щабни автомобила с висока проходимост, четири високо-проходим автомобил, тип „Ратрак“, специализирано оборудване и въжени спасителни системи, надуваеми диги и превозни средства. Ще бъде закупен софтуерън продукт за осъществяване на симулация на действия по превенция, готовност, реакция и възстановяване в случай на наводнения. Седемте партньорски организации ще разработят инструменти за събиране на първична информация, анализи и оценки, необходими за мониторинг на климатичните данни и създаване на съответните цифрови модели. Предвидено е и разработване на система за ранно предупреждение. 

 

В рамките на следващите три години ще бъде изграден и оборудван съвместен център за обучение на територията на област Благоевград, както и тренировъчен полигон за подготовка и действия при наводнения, който ще бъде ситуиран в подходящ участък по поречието на река Струма. На полигона ще се създаде възможност за обучение в обстановка, близка до реалната, като се симулират различни изкуствени препятствия, потопени обекти, залети от вода територии и други.

 

Предвидените дейности по проекта се очаква да приключат през 2022 година.

13 юни 2019

Пресконференция по европейски проект „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район – Floodguard“

 

На 12 юни, 10 часа, в сградата на община Благоевград /пл. „Георги Измирлиев“ №1/, зала 5

 

Благоевград ще бъде домакин на пресконференция, посветена на започването на съвместен българо-гръцки проект -  „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район – Floodguard“. Проектът е финансиран по втората приоритетна ос на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020. Бюджетът му възлиза на стойност 4 482 557, 86 евро, а продължителността на осъществяваните дейности е три години и ще приключат през 2022 година.

 

В проект Floodguard участват седем организации, като ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ е водещ бенефициент. Останалите партньорски организации са Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" – Пловдив, Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" – Благоевград, Национален институт по метеорология и хидрология, Областна администрация Благоевград, Специален секретариат за водите на Министерство на околната среда и енергетиката – Гърция и Децентрализирана администрация на Македония-Тракия.

11 юни 2019

В зала „Скаптопара“ бе проведено заключително мероприятие по Национална програма „Работа на полицията в училищата“

         

В зала „Скаптопара“ бе проведено заключително мероприятие по Национална програма „Работа на полицията в училищата“, като гости на събитието бяха: г-жа Гергана Кирилова –н-к сектор „Лаборатория-Благоевград“ към Института по психология на МВР, г-жа Валентина Спасова – член на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни –Благоевград, г- жа Галена Манова-Узунова - член на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни –Благоевград, г-н Радослав Скендеров – младши експерт „Младежки спорт и култура“, г-н Валери Миков – управител „Спортни имоти“ , г-н Ивайло Златанов – началник на Регионално управление на образованието – Благоевград и г-н Александър Балев – директор на Дирекция социално подпомагане – Благоевград.

Днешното състезание под надслов „Ваканция здравей! Да играем безопасно“ е заключително мероприятие по Националната програма „Работа на полицията в училищата“. Тази програма се осъществява от 2 000-та година и е част от превантивната дейност на полицейските служители по отношение на престъпленията извършвани от и срещу деца. Участие в състезанието взеха ученици от пети клас на десет училища в Благоевград, като под формата на викторина те демонстрираха наученото по програмата , а именно как да играят безопасно и как да реагират правилно в рискови ситуации. Участниците попълваха тестове с въпроси, свързани с описание на извършител на престъпление, как да управляват безопасно велосипед, безопасно поведение в интернет, а също така и демонстрираха познания на правилата за движение и пътните знаци.  От полицаи от Специализирани полицейски сили в сектор „Охрана на обществения ред и териториална полиция“ в отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР-Благоевград бе направена демонстрация на задържане на извършител на грабеж.

Всички участници получиха равностойни награди осигурени от МКБППМН-Благоевград, а на присъстващите бяха раздадени флаери със съвети за безопасна ваканция.

 

06 юни 2019