МВР

ОД Благоевград

 

 Главен инспектор Илия Тупаров
ВПД началник РУ-Петрич

Приемно време за граждани:
Понеделник 14.00 ч. – 16.00 ч.

РУ Петрич
ул. "Александър Стамболийски" №21

Района, който обслужва РУ Петрич обхваща територията на община Петрич, състояща се от гр. Петрич и 65 села като по-големите от тях са: с. Първомай, с. Коларово, с. Кърналово, с. Марикостиново, с. Кулата.

телефони:
0745/62166, 0745/60609

[email protected]

Полицейски инспектори