МВР

ОД Благоевград

 

Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по чл.20 ал. 3 от ЗОП