МВР

ОД Благоевград

 

Конкурси

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ в Областна дирекция на МВР – Благоевград

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ в Областна дирекция на МВР – Благоевград

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед на министъра на вътрешните работи № 8121К-5794/13.04.2021 г., в качеството си на орган по назначаването, обявявам конкурс за заемане на длъжността: СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ в сектор „Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности“ към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР – Благоевград, длъжностно ниво: 10, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво – 6.

23 апр 2021

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Благоевград с МЗ №8121К-849/29.01.2021 г.

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Благоевград на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Първо районно управление – Благоевград
1.1. Сектор „Охранителна полиция“
1.1.1. Група „Териториална полиция“
- младши полицейски инспектор – 1 (една) вакантна длъжност;
1.1.2. Група „Охрана на обществения ред“
- полицай – старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност;
2. Второ районно управление – Благоевград
2.1. Сектор „Охранителна полиция“
2.1.1. Група „Териториална полиция“
- младши полицейски инспектор – 2 (две) вакантни длъжности;
2.2. Участък – Симитли
- младши полицейски инспектор – 1 (една) вакантна длъжност;
3. Районно управление – Разлог
3.1. Група „Охранителна полиция“
- полицай – старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност;
- полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 1 (една) вакантна длъжност;
4. Районно управление – Банско
4.1. Група „Охранителна полиция“
- полицай – старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност.


01 фев 2021

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в ОД на МВР – Благоевград по МЗ 8121К-152 от 11.01.2021 г.

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Благоевград

 

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Благоевград

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Благоевград на вакантна изпълнителска длъжност, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Отдел „Разследване“
1.1. Сектор „Разследване – Първо РУ – Благоевград“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ – 1 (една) вакантна длъжност.


12 яну 2021

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Благоевград по МЗ 8121К-10521 от 12.11.2020 г.

 

  конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Благоевград

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,

      ОБЯВЯВАМ:

І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Благоевград на вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

1. Отдел „Разследване“

1.1. Сектор „Разследване – Първо РУ – Благоевград“

- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ – 1 (една) вакантна длъжност;

1.2. Сектор „Разследване – РУ – Сандански“

- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ – 2 (две) вакантни длъжности.

16 ное 2020