МВР

ОД Благоевград

 

Конкурси

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Благоевград

     На основание член 156, алинея 1, алинея 5 и алинея 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в МВР за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
Областна дирекция на МВР - Благоевград
1. Районно управление - Гоце Делчев 
Група „Охранителна полиция“
- полицай - старши полицай - 5 (пет) вакантни длъжности.
2. Районно управление - Сандански 
Група „Охранителна полиция“
полицай - старши полицай - 5 (пет) вакантни длъжности.
3. Районно управление - Разлог 
Група „Охранителна полиция“
полицай - старши полицай - 3 (три) вакантни длъжности.
4. Районно управление - Банско 
Група „Охранителна полиция“
полицай - старши полицай - 1 (една) вакантна длъжност.

Заповед № 8121К-7673/25.10.2017 г.

Протокол за допускане и недопускане на кандидати

Протокол за резултатите от етап „Изследване на физическата годност“

Резултати от етап "Психологично изследване" - 1 част

Резултати от етап "Психологично изследване" - 2 част

Класиране и крайно класиране

27 окт 2017