МВР

ОД Благоевград

 

Конкурси

Обява, рег. № 244р-3438/2019 г., процедура за избор на кандидати за заемане на 6 длъжности, ЛРТП (лице, работещо по трудово правоотношение)

І. ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ

Длъжности за лица, работещи по трудово правоотношение, отпуснати по допълнителен щат на ОДМВР – Благоевград за срок до 31.12.2019 г.

- УПРАВИТЕЛ, СТОЛ в сектор „Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности“ на отдел „Административен“ при ОДМВР – Благоевград – 1 вакантна длъжност;

- КАЛКУЛАНТ, той и касиер в сектор „Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности“ на отдел „Административен“ при ОДМВР – Благоевград – 1 вакантна длъжност;

- ГЛАВЕН ГОТВАЧ в сектор „Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности“ на отдел „Административен“ при ОДМВР – Благоевград – 1 вакантна длъжност;

- ГОТВАЧ в сектор „Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности“ на отдел „Административен“ при ОДМВР – Благоевград – 2 вакантни длъжности;

- РАБОТНИК, КУХНЯ в сектор „Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности“ на отдел „Административен“ при ОДМВР – Благоевград – 1 вакантна длъжност;

12 фев 2019