МВР

ОД Благоевград

 

Конкурси

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Благоевград на вакантни младши изпълнителски длъжности - заповед № 8121К-10453/2021 г.

На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,

ОБЯВЯВАМ:

І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Благоевград на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

 1. Група „Миграция“

  - младши полицейски инспектор – 1 (една) вакантна длъжност;

 2. Първо районно управление – Благоевград

  Сектор „Охранителна полиция“

  Група „Териториална полиция“

  - младши полицейски инспектор – 1 (една) вакантна длъжност;

 3. Второ районно управление – Благоевград

  Сектор „Охранителна полиция“

  Група „Териториална полиция“

  - младши полицейски инспектор – 1 (една) вакантна длъжност.

29 сеп 2021

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Благоевград - заповед № 8121к-10326/20.09.2021 г.

Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Благоевград

    На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Благоевград на вакантна изпълнителска длъжност, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

1. Отдел „Разследване“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в ОДМВР – 1 (една) вакантна длъжност;

2. Отдел „Разследване“
Сектор „Разследване – Първо РУ – Благоевград“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ – 1 (една) вакантна длъжност.

24 сеп 2021