МВР

ОД Благоевград

 

Конкурси

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ (преводач английски език - РУ - Банско) при Областна дирекция на МВР - Благоевград

25 юли 2018

за заемане на 1 (една) вакантна длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ (преводач английски език - РУ - Банско) при Областна дирекция на МВР - Благоевград

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед рег. № 8121 К - 7730/06.07.2018 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за заемане на 1 (една) вакантна длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ(преводач английски език - РУ - Банско) в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР - Благоевград

Рег.№ 8121р-15407/23.07.2018 г.

25 юли 2018

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в ОДМВР - София, ОДМВР - Перник, ОДМВР - Благоевград и др.

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в ОДМВР - София, ОДМВР - Перник, ОДМВР Благоевград и др.

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в МВР на вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Областна дирекция на МВР - София
Отдел „Разследване“
1.1. Сектор „Разследване - РУ - Сливница, РУ - Своге, РУ - Костинброд и РУ - Годеч“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ (РУ - Сливница) - 1 (една) вакантна длъжност;
1.2. Сектор „Разследване - РУ - Ботевград, РУ - Правец и РУ - Етрополе“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ (РУ - Ботевград) - 1 (една) вакантна длъжност;
2. Областна дирекция на МВР - Перник
Отдел „Разследване“
Сектор „Разследване – Първо РУ - Перник“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ - 1 (една) вакантна длъжност;
3. Областна дирекция на МВР - Кюстендил
Отдел „Разследване“
Сектор „Разследване - РУ – Кюстендил и РУ - Бобов дол“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ (РУ - Кюстендил) - 1 (една) вакантна длъжност;
4. Областна дирекция на МВР - Благоевград
Отдел „Разследване“
4.1. Сектор „Разследване - Първо РУ - Благоевград“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ - 1 (една) вакантна длъжност;
4.2. Сектор „Разследване - РУ - Петрич“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ - 1 (една) вакантна длъжност;
5. Областна дирекция на МВР - Пазарджик
Отдел „Разследване“
5.1. Сектор „Разследване - РУ - Велинград“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ - 1 (една) вакантна длъжност;
5.2. Сектор „Разследване - РУ - Панагюрище“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ - 1 (една) вакантна длъжност;
6. Областна дирекция на МВР – Ловеч
Отдел „Разследване“
6.1. Сектор „Разследване - РУ - Ловеч и РУ - Угърчин“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ (РУ - Ловеч) - 1 (една) вакантна длъжност;
6.2. Сектор „Разследване - РУ - Луковит“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ - 1 (една) вакантна длъжност;
7. Областна дирекция на МВР - Габрово
Отдел „Разследване“
Сектор „Разследване - РУ - Севлиево и РУ - Дряново“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ (РУ - Дряново) - 1 (една) вакантна длъжност;
8. Областна дирекция на МВР - Плевен
Отдел „Разследване“
8.1. Сектор „Разследване - Първо РУ - Плевен и РУ - Пордим“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ (РУ - Пордим) - 1 (една) вакантна длъжност;
8.2. Сектор „Разследване - РУ - Левски, РУ - Никопол, РУ - Белене и РУ - Гулянци“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ (РУ - Гулянци) - 1 (една) вакантна длъжност;
9. Областна дирекция на МВР – Враца
Отдел „Разследване“
9.1. Сектор „Разследване - РУ - Козлодуй“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ - 1 (една) вакантна длъжност;
9.2. Сектор „Разследване - РУ – Бяла Слатина“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ - 1 (една) вакантна длъжност;
10. Областна дирекция на МВР – Монтана
Отдел „Разследване“
Сектор „Разследване - РУ - Лом“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ - 2 (две) вакантни длъжности.


Заповед рег. № 8121К-6899/12.06.2018 г.

14 юни 2018

Oбявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Благоевград

Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Благоевград

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Благоевград за вакантна изпълнителска длъжност, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
Отдел „Криминална полиция“
Група „Оперативен анализ и полицейска статистика“
- разузнавач VІ - IV степен - 1 (една) вакантна длъжност.

На основание чл. 5, ал. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. конкурсът да се проведе със служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗМВР.


Заповед № 8121К-6693/04.06.2018 г.

Протокол за допускане

Протокол за допускане до участие на първа част от етап "Психологично изследване"

07 юни 2018

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Благоевград

Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Благоевград

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Благоевград за вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Първо районно управление - Благоевград
1.1. Сектор „Криминална полиция“
- разузнавач VІ - V степен (ДПС) - 1 (една) вакантна длъжност.
2. Районно управление - Банско
2.1. Група „Криминална полиция“
- разузнавач VІ - V степен (ДПС) - 1 (една) вакантна длъжност.


Заповед № 8121К-6696/04.06.2018 г.

Протокол за допускане

Протокол за резултатите от етап ФП

07 юни 2018