МВР

ОД Благоевград

 

Конкурси

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ (преводач английски език - РУ - Банско) при Областна дирекция на МВР - Благоевград

25 юли 2018

за заемане на 1 (една) вакантна длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ (преводач английски език - РУ - Банско) при Областна дирекция на МВР - Благоевград

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед рег. № 8121 К - 7730/06.07.2018 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за заемане на 1 (една) вакантна длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ(преводач английски език - РУ - Банско) в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР - Благоевград

Рег.№ 8121р-15407/23.07.2018 г.

25 юли 2018

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в ОДМВР - София, ОДМВР - Перник, ОДМВР - Благоевград и др.

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в ОДМВР - София, ОДМВР - Перник, ОДМВР Благоевград и др.

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в МВР на вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Областна дирекция на МВР - София
Отдел „Разследване“
1.1. Сектор „Разследване - РУ - Сливница, РУ - Своге, РУ - Костинброд и РУ - Годеч“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ (РУ - Сливница) - 1 (една) вакантна длъжност;
1.2. Сектор „Разследване - РУ - Ботевград, РУ - Правец и РУ - Етрополе“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ (РУ - Ботевград) - 1 (една) вакантна длъжност;
2. Областна дирекция на МВР - Перник
Отдел „Разследване“
Сектор „Разследване – Първо РУ - Перник“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ - 1 (една) вакантна длъжност;
3. Областна дирекция на МВР - Кюстендил
Отдел „Разследване“
Сектор „Разследване - РУ – Кюстендил и РУ - Бобов дол“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ (РУ - Кюстендил) - 1 (една) вакантна длъжност;
4. Областна дирекция на МВР - Благоевград
Отдел „Разследване“
4.1. Сектор „Разследване - Първо РУ - Благоевград“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ - 1 (една) вакантна длъжност;
4.2. Сектор „Разследване - РУ - Петрич“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ - 1 (една) вакантна длъжност;
5. Областна дирекция на МВР - Пазарджик
Отдел „Разследване“
5.1. Сектор „Разследване - РУ - Велинград“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ - 1 (една) вакантна длъжност;
5.2. Сектор „Разследване - РУ - Панагюрище“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ - 1 (една) вакантна длъжност;
6. Областна дирекция на МВР – Ловеч
Отдел „Разследване“
6.1. Сектор „Разследване - РУ - Ловеч и РУ - Угърчин“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ (РУ - Ловеч) - 1 (една) вакантна длъжност;
6.2. Сектор „Разследване - РУ - Луковит“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ - 1 (една) вакантна длъжност;
7. Областна дирекция на МВР - Габрово
Отдел „Разследване“
Сектор „Разследване - РУ - Севлиево и РУ - Дряново“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ (РУ - Дряново) - 1 (една) вакантна длъжност;
8. Областна дирекция на МВР - Плевен
Отдел „Разследване“
8.1. Сектор „Разследване - Първо РУ - Плевен и РУ - Пордим“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ (РУ - Пордим) - 1 (една) вакантна длъжност;
8.2. Сектор „Разследване - РУ - Левски, РУ - Никопол, РУ - Белене и РУ - Гулянци“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ (РУ - Гулянци) - 1 (една) вакантна длъжност;
9. Областна дирекция на МВР – Враца
Отдел „Разследване“
9.1. Сектор „Разследване - РУ - Козлодуй“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ - 1 (една) вакантна длъжност;
9.2. Сектор „Разследване - РУ – Бяла Слатина“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ - 1 (една) вакантна длъжност;
10. Областна дирекция на МВР – Монтана
Отдел „Разследване“
Сектор „Разследване - РУ - Лом“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ - 2 (две) вакантни длъжности.


Заповед рег. № 8121К-6899/12.06.2018 г.


14 юни 2018

Oбявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Благоевград

Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Благоевград

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Благоевград за вакантна изпълнителска длъжност, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
Отдел „Криминална полиция“
Група „Оперативен анализ и полицейска статистика“
- разузнавач VІ - IV степен - 1 (една) вакантна длъжност.

На основание чл. 5, ал. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. конкурсът да се проведе със служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗМВР.


Заповед № 8121К-6693/04.06.2018 г.

Протокол за допускане

Протокол за допускане до участие на първа част от етап "Психологично изследване"

Протокол за допускане до участие във втора част от етап “Психологично изследване” – психодиагностично интервю

Протокол от резултатите от етап ПИ - 2 част К-6693

Крайно класиране

07 юни 2018

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в ОД на МВР – Благоевград

Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Благоевград

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Благоевград за вакантна изпълнителска длъжност, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
Районно управление - Банско
Група „Криминална полиция“
- разузнавач VІ - V степен (ИП) - 1 (една) вакантна длъжност.

Заповед № 8121К-6695/04.06.2018 г.

Протокол за допускане

Протокол за резултатите от етап ФП

Протокол за допускане до участие във втора част „Психодиагностично интервю“ на етап „Психологично изследване“

Протокол от резултатите от етап ПИ - 2 част К-6695

Крайно класиране


07 юни 2018

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Благоевград

Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Благоевград

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Благоевград за вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Първо районно управление - Благоевград
1.1. Сектор „Криминална полиция“
- разузнавач VІ - V степен (ДПС) - 1 (една) вакантна длъжност.
2. Районно управление - Банско
2.1. Група „Криминална полиция“
- разузнавач VІ - V степен (ДПС) - 1 (една) вакантна длъжност.


Заповед № 8121К-6696/04.06.2018 г.

Протокол за допускане

Протокол за резултатите от етап ФП

Протокол за допускане до участие във втора част „Психодиагностично интервю“ на етап „Психологично изследване“

Протокол от резултатите от етап ПИ - 2 част К-6696

Крайно класиране

07 юни 2018