МВР

ОД Благоевград

 

                                         УТВЪРДЕНА СЪС ЗАП.№ 1983з-681/09.12.2020
                                                                                              

 

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”-БЛАГОЕВГРАД

 

Приложение към Харта на клиента

 

 

 

 

Прилаганите стандарти за качество на административното обслужване Ви гарантират:

 

 

 

Лесен достъп и удобства в Центъра за административно обслужване (ЦАО)

 

 • Местоположение и лесен достъп с обществен транспорт

 

 

 

 • Център за административно обслужване Благоевград – Регионална дирекция ПБЗН: гр. Благоевград, ул. „Владо Черноземски“ № 3
 • спирка „бул. Кирил и Методий”: автобус № 2,3,10
 • спирка „Владо Черноземски”: автобус. № 1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Възможности за заявяване и предоставяне на административни услуги

   

   

 • Безплатно паркиране
 • Центрове за административно обслужване в районни служби ПБЗН:
 • РСПБЗН-Благоевград: гр. Благоевград, ул. „Полк. Кирил Чамишки“№3 -обслужва общините Благоевград и Симитли;

   

 • РСПБЗН-Банско: гр. Банско, ул. „България“ №7 - обслужва община Банско;

   

 • РСПБЗН-Гоце Делчев: гр. Гоце Делчев, ул. „Отец Паисий“ №2 - обслужва общините Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча, Хаджидимово;

   

 • РСПБЗН-Петрич: гр. Петрич, ул. „Христо Ботев“ №3 - обслужва община Петрич;

   

 • РСПБЗН-Разлог: гр. Разлог, ул. „Александър Стамболийски“ №2 - обслужва общините Разлог, Белица, Якоруда;

  УПБЗН-Якоруда: гр. Якоруда, ул. „Якорудщица“ № 24 - ще получите указания и информация във връзка с административното обслужване.

   

 • РСПБЗН-Сандански: гр. Сандански, ул. „Първи май“ №2 - обслужва общините Сандански, Струмяни, Кресна.

   

   

  Може да заявите Вашите административни услуги до най-близкия за Вас Център за административно обслужване на всеки от посочените по-горе адреси

   

   

   

 • можете да паркирате в непосредствена близост до ЦАО в Благоевград, Банско, Гоце Делчев, Петрич, Разлог и Сандански

 

 

 

 

 • Удобно работно време

   

   

   

 • Указателни табели и информация за лесно и бързо ориентиране

 

 

 

 

 

 • от 08:30 ч. до 17:30 часа в делнични дни без прекъсване в ЦАО
 • в извънработно време ще получите указания и информация от нашите дежурни служители във връзка с административното обслужване

   

 • местонахождение на ЦАО
 • работно време
 • ден за прием на граждани от ръководството
 • информация за предлаганите административни услуги
 • информация и насочване от нашите дежурни служители

 

 

 • Потребителите със специфични потребности ще бъдат обслужени

 

 

 

 

 

 

 

 

 • с предимство
 • осигурен достъп до ЦАО врайонна служба Благоевград, Гоце Делчев и Петрич
 • дистанционно обслужване извън ЦАО чрез мобилни екипи в регионална дирекция Благоевград, районна служба Банско, Разлог и Сандански

 

 • В ЦАО на Ваше разположение са

 

 

 • столове, маси и пособия за попълване на документи
 • питейна вода и възможност за ползване на тоалетна
 • достатъчно пространство за изчакване на реда с осигурена възможност за сядане
 • достъп до принтер и копирна машина

Добра информираност, бърза и лесна комуникация

 

 

 

 • Може лесно да разпознаете нашите служители

   

   

 • Нашите служители ще Ви се представят и ще Ви обслужат

 

 • служителите се идентифицират чрез отличителен знак
 • насочване от дежурните служители

   

   

 • любезно, с лично отношение, уважение и търпение
 • при спазване на конфиденциалност
 • с приоритетно внимание пред друга дейност

 

 

 

 • Информация за услугите ни ще намерите

 

 

 • на интернет страницата на ОДМВР-Благоевград, раздел Обществен ред и сигурност, подраздел Пожарна безопасност и защита на населението в секция „Административно обслужване“
 • на място в ЦАО на информационните табла
 • на място в ЦАО от нашите служители

 

 • Съдействие на място в ЦАО ще получите от

 

 • нашите служители в ЦАО и/или нашите експерти, които:
 • ще отговорят на въпросите Ви по повод обслужването
 • ще Ви насочат и ще Ви окажат помощ при попълване на документи за обслужването
 • ще Ви предоставят информация за административните услуги

 

Предимства на обслужването

 

 

 • Разглеждаме и отговаряме бързо на Ваши запитвания от общ характер

 

 

 

 • за устни запитвания на място или по телефона - в рамките на 10 минути
 • за писмени запитвания – до 5 работни дни

 

 

 • Бързо обслужване
 • в рамките на 10 минути:
 • ще приемем Вашите документи

 

 

 • Ще ви обслужим само на едно гише

   

   

 • Проверка статуса на услугата

 

 • в ЦАО няма да Ви се наложи за една услуга:
  • да посещавате повече от едно гише
  • да посещавате два пъти едно и също гише

    

    

   • Информация за хода на услугата ще получите:
 • на телефон
 • на електронен адрес
 • по поща

 

 

 

Моля, информирайте ни при проблеми във връзка с административното обслужване, като можете да подадете и сигнал, предложение или жалба:

 

На място в ЦАО

 

 

 • Стараем се да решим въпроса и да отстраним проблема веднага - в рамките на престоя Ви в ЦАО

 

 

 

 

 • обърнете се към служителите ни в ЦАО
 • поискайте да Ви насочат и свържат с експерта по казуса
 • при необходимост, обърнете се към ръководителя на звеното
 • дежурните служители ще Ви окажат съдействие

 

Пишете ни

 

 

 • Вашите сигнали, предложения или жалби ще бъдат разгледани и ще получат обективен отговор

 

 

 

 • На обявените пощенски адреси
 • В обозначените кутии в ЦАО
 • На електронни адреси:

 

 

 

 

 

Обадете ни се

 

 • Ще Ви изслушаме и уведомим каква реакция и в какъв срок да очаквате

 

 • ЦАО Благоевград - Регионална дирекция ПБЗН:

  073/867576; 073/867206; 073/867220; 073867496

 • ЦАО в служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ :
 • Благоевград : 073/867284
 • Банско: 0749/ 88430
 • Гоце Делчев:0751/ 60112
 • Петрич: 0745/ 22016
 • Разлог: 0747/ 80363
 • Сандански: 0746/22016

Информация за Вашата удовлетвореност

 

 • Всяка година, до 1 април в секция „Административно обслужване“ на интернет страницата ни ще намерите публикуван

 

 

годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите с:

 • получената и анализирана информация от Вашата обратна връзка
 • резултатите от измерването на удовлетвореността Ви
 • предприетите от нас действия за подобряване качеството на обслужване

 

Благодарим Ви за Вашето учтиво отношение и уважение при комуникацията с нас!