МВР

ОД Благоевград

 

Ръководство

 

ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - БЛАГОЕВГРАД

 FullSizeRender (1).jpg d. Kandev red sait

Старши комисар Георги Димитров Кандев

    Роден през 1975 г. в гр. Гоце Делчев

 

 

Завършил ПМГ „Яне Сандански“ в гр. Гоце Делчев, бакалавърска степен във ВИПОНД - МВР - специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред и магистърска степен в ЮЗУ „Неофит Рилски“ в гр. Благоевград - специалност „Право“.

 

Отслужил военната си служба в Школа за запасни офицери „Христо Ботев“ в гр. Плевен.

 

Завършил 235 – та сесия на Националната академия на Федералното Бюро за Разследване на САЩ  през 2008 година.

Преминал курсове за повишаване на квалификацията в Европол и Европейски полицейски колеж – CЕPOL .

Притежава следдипломна квалификация "Криминално правосъдие" от университета в щата Вирджиния -САЩ

Служител на МВР е от 1999 г., като постъпва в Главна Дирекция „Национална полиция“ и последователно заема всички изпълнителски длъжности:

 

От 1999 г. до 2007 г. – инспектор в сектор „Престъпления против собствеността“ в ГДНП.

 

От 2007 г. до 2010 г. – инспектор в сектор „Национален информационен център по сигурността на спортни мероприятия“ в ГДНП.

 

От 2010 г. до 2011 г. – внд началник сектор „Трафик на хора“ в ГДБОП.

 

От м. юни 2011 г. до м. декември 2013 г. – началник сектор „Престъпления по пътищата в ОДМВР – София.

 

От 2014 г. до м. април 2015 г. – началник сектор „Хулиганство, Екстремизъм и спортни мероприятия“ в ГДНП.

 

От м. април 2015 г. до м. юни 2021 г. – полицейски инспектор в сектор „Териториално обслужване“ на Охранителна полиция в ГДНП.

 

За проявен висок професионализъм при изпълнение на служебните си задължения е награден  с две награди от Министъра на вътрешните работи,   с една награда от Главния секретар на МВР, с шест награди от директора на ГДНП, с три награди от зам. Директора на ГДНП и с три награди от н-к сектор „Престъпления против собствеността“.

Два пъти е носител на колективна награда „Полицай на годината“ за 2002г. и 2004 г.

Предсрочно произведен в звание „Капитан от МВР“ през 2005 година.

 

От  03.06.2021г. със заповед на Министъра на вътрешните работи е назначен на длъжност Директор на ОДМВР-Благоевград.

 Приемно време за граждани:

 Всеки първи и трети понеделник на месеца от 14:00 часа до 16:00 часа