МВР

ОД Монтана

 

Най-разпространени схеми на телефонни измами

- под предлог “тежко пострадал роднина, за който е необходимо да се направи скъпоструваща операция” (извършителите се обаждат на случаен принцип на жертвите и плачейки възбуждат в тях представата, че разговарят със свой роднина. Извършителите се представят като лекари и обясняват, че роднината е тежко пострадал и е необходима спешна скъпоструваща операция, за която в момента няма налична сума в здравната каса. За целта ще изпратят санитар да вземе исканата сума. Обясняват, че парите ще бъдат върнати на по-късен етап);

- под предлог “заразени близки и роднини с птичи/свински грип и искане на пари за скъпоструващи ваксини” (извършителите се обаждат на случаен принцип на жертвите и плачейки възбуждат в тях представата, че разговарят със свой роднина. Извършителите се представят като лекари и обясняват, че роднината е тежко болен и е необходима спешно скъпоструващо лечение, за което в момента няма налична сума в здравната каса. За целта ще изпратят санитар да вземе исканата сума за “ваксина”. Обясняват, че парите ще бъдат върнати на по-късен етап);

- под предлог “реализирано ПТП от близък роднина с починал човек или малко дете” (извършителите се обаждат на случаен принцип на жертвите и плачейки възбуждат в тях представата, че разговарят със свой роднина. Извършителите се представят като полицаи, прокурори или следователи и обясняват, че роднината е направил ПТП, вследствие на което е пострадал/починал човек и спешно са необходими пари за освобождаване на близкия човек);

- под предлог провеждане на полицейска операция и необходимост от предоставяне на сума, която да послужи за задържане на извършителите (извършителите се обаждат на случаен принцип на жертвите и се представят за полицейски служители. Обясняват, че в района действат телефонни измамници и предупреждават хората при такова обаждане незабавно да се свържат с тях, като оставят телефон. Следва обичайната схема с плача, при който се обажда телефонния измамник и се представя за роднина. Жертвата вече е предупредена за такова обаждане и веднага набира мнимия полицейския служител, с който е разговаряла преди това. "Полицаят" обяснява, че за да бъдат задържани престъпниците, е необходимо да им предаде сума пари, която впоследствие ще бъде върната и потърпевшите или хвърлят спестяванията си през балконите на жилищата си или ги скриват на указано от престъпниците място);

- под предлог нужда от пари за освобождаване на колетна пратка (извършителите се обаждат на случаен принцип на жертвите и им обясняват, че са техни близки или приятели на техни близки и са изпратили колетна пратка от чужбина, която съдържа голяма сума пари. Но за да не бъде задържана на митницата, е необходимо да бъде заплатена сума, която ще си възстановят от “пратката”);

- под предлог закупуване на ваучери във връзка с печалба от томбола на голям магазин (извършителите се обаждат на случаен принцип на жертвите и под предлог, че са служители на голям магазин обясняват на жертвата, че е спечелила от томболата. За да си вземе наградата обаче, е необходимо да закупи ваучери за определена сума и да им продиктува номерата); Жертвите са по-млади хора.  

- под предлог нужда от преводач (извършителите се обаждат на случаен принцип на жертвите учители и работещи в агенции за превод, като се представят за началници на районни управления. Обясняват, че в управлението е задържан чужд гражданин и са необходими услугите на преводач. Впоследствие обясняват на преводача, че “задържаният” трябва да се обади на близките си в чужбина, но няма ваучер и го молят да закупи такива и да им продиктува номерата, като парите ще му бъдат възстановени в управлението). Жертвите са по-млади хора.  

 Полицията отново напомня гражданите да не дават пари на непознати за тях хора при никакви случаи.
 Да не се доверяват на непознати лица или на такива, както и да не предоставят лични данни по телефона. 
 Да запазят самообладание при получаване на обаждане от човек, който се представя за техен роднина, изпаднал в беда.
 Ако все пак имат съмнение, че се обажда техен близък човек, първо да пробват да се свържат с него чрез свой съсед или познат. 
 Криминалистите съветват - ако получите обаждане от човек, който се представя за Ваш близък, задайте му въпрос, отговорът на който не би трябвало да е известен на непознати - например рождена дата, населено място и т.н.    
 В случай на обаждане и опит за извършване на телефонна измама, незабавно да се подава сигнал на тел. 112. Често след своевременно подаден сигнал, извършителите много бързо биват задържани от органите на полицията. 

Съветват се близките на възрастните хора по-често да разговарят на тази тема и да им напомнят за опасностите, които крият подобни телефонни разговори. 

В помощ на полицията могат да бъдат и банковите служители – често, след като получат такова обаждане, възрастните хора посещават близък клон на банка. При случаи, при които банкови служители забележат възрастни хора - видимо притеснени - да изтеглят голяма сума пари, е добре да им обяснят за схемите на телефонни измами или да подадат сигнал на МВР.

15 мар 2019

Допълнителното вписването на екологичната категория на двигателя в свидетелството за регистрация на превозните средства не е задължително!


В Република България има регистрирани автомобили, които са стари и не са произведени в съответствие с изискванията за екологична категория на двигателя.
В свидетелствата за регистрация на внесени у нас употребявани автомобили може да липсва информация за екологичната категория, поради което тя не е отразена в българското свидетелство за регистрация.
Този проблем не съществува за новите превозни средства. Те се регистрират след представяне на сертификат за съответствие, издаден от производителя. В този сертификат е записана и екологичната категория на двигателя, която е в съответствие с европейските изисквания.
Съгласно чл.54, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, размерът на данъка се определя от общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.
Когато в регистъра няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че то е без екологична категория. Екологичната категория на двигателя, може да бъде вписана допълнително, по желание на собственика, след определянето й от производителя на превозното средство.
С приетите промени на чл.55, ал.1 от ЗМДТ, обнародвани в ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента - имуществен и екологичен, като екологичният се определя от общинския съвет, в зависимост от екологичната категория на автомобила в следните граници:
 
Екологична категория Коефициент
без екологична категория, с екологични категории "Евро 1" и "Евро 2" 1,10 - 1,40
"Евро 3" 1,00 - 1,10
"Евро 4" 0,80 - 1,00
"Евро 5" 0,60 - 0,80
"Евро 6" и "ЕЕV" 0,40 - 0,60

13 мар 2019

ОД МВР Монтана получи добра оценка за дейността си през 2018 г. от ръководството на МВР

 Гости на годишния отчет на областната дирекция на МВР в Монтана бяха директорът на ГД ”Национална полиция” главен комисар Христо Терзийски, заместник-директорът на ГД „Гранична полиция” старши комисар Бисер Костадинов, областният управител на Монтана, представители на общинска администрация Монтана, административният ръководител на Окръжна прокуратура, директорът на ТД ”Национална сигурност”- Монтана, ръководствата на сектор „БОП” – Враца, ЗЖУ Монтана и РДПБЗН Монтана.
 Главен комисар Терзийски оцени като добро нивото на постигнатите резултати от полицейската дирекция в сравнение с предходните години. Отлична бе оценката за дейността на пътна полиция, която е допринесла за значителния спад на броя на жертвите на пътя и увеличението с 30% на установените нарушения на пътя. През отчитания период ОДМВР е постигнала добър показател по отношение на увеличените икономически престъпления, иззетите количества акцизни стоки и разкриването на тежките криминални престъпления – 2 умишлени убийства, едното от които със сериозна правна и фактическа сложност. Отчита се още лек спад в процента на разкриваемост на криминалните престъпления, по-голяма натовареност на разследващите полицаи и по-малък брой бързи производства. През годината е подобрено оборудването на Пътна полиция и Зонално жандармерийско управление - Монтана и е увеличен броят на съвместните операции с ГД „Гранична полиция“.
 ОДМВР Монтана отчита спад в броя на регистрираните престъпления с 18%  за отчетния период в сравнение с  2017 г. От общо регистрираните престъпления най-голям дял заемат престъпленията против собствеността – 39%, следват общоопасните – 32%, икономическите – 15% и престъпленията против личността – 6%.
 През 2018 г. са разкрити 738 престъпления, което е 39,63% от общия брой престъпления. През годината са проведени 611 специализирани полицейски операции за противодействие на конвенционалната престъпност, установени са 255 издирвани. Осъществени са 214 срещи с граждани в малките и отдалечени населени места и 2210 срещи с органите на местно управление. Сформирани са 81 мобилни екипи, които са посетили 167 населени места и са провели 171 срещи с населението.                
 През 2018 г. в област Монтана са регистрирани 134 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са загинали деветима и са пострадали 179 души. В сравнение с предходната година тежките инциденти са с два повече, жертвите – с 14 по-малко, а ранените – с 10 по-малко. През годината ОДМВР отчита значително увеличение на административнонаказателната дейност на Пътна полиция – установените нарушения са 24 849, за които са съставени 6822 акта и 16 228 глоби с фиш (при 18 938 нарушения за 2017 г., 7564 акта и 8461 глоби по фиш).
 

12 мар 2019

ЗА ОД НА МВР МОНТАНА

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО