МВР

ОД Монтана

 

Контрол над общоопасните средства

 • Издаване на разрешения за извършване на дейности с взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси
 • Издаване разрешения за търговия с взривни и пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси 
 • Издаване разрешения за пренасяне на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от търговци и юридически лица 
 • Издаване разрешения за пренасяне на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от граждани 
 • Издаване разрешения за придобиване на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от търговци и юридически лица
 • Издаване разрешения за продажба на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси –  собственост на търговци и юридически лица
 • Издаване разрешения за придобиване на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от граждани 
 • Издаване разрешения за продажба на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от граждани 
 • Издаване разрешения за съхраняване на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от търговци и юридически лица 
 • Издаване разрешения за съхраняване на огнестрелни оръжия и боеприпаси от граждани 
 • Издаване разрешения за съхраняване с цел колекциониране на огнестрелни оръжия и боеприпаси 
 • Издаване разрешения за носене на огнестрелни оръжия и боеприпаси от граждани 
 • Издаване разрешения за употреба на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси /стрелбища/ от търговци и юридически лица 
 • Издаване на разрешения за ремонт на огнестрелни оръжия и боеприпаси 
 • Провеждане на курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие 
 • Издаване разрешения за откриване на обект за изработване на печати и щемпели 
 • Издаване разрешения за изработване на щемпели с изображение на личен подпис