МВР

ОД Монтана

 

Началник РС "ПБЗН" - гр. Лом

 
 Главен инспектор Максим Димитров
Роден на 27.01.1961 г. в с. Разград, обл. Монтана
Завършил Академията на МВР, факултет "Противопожарна техника и безопасност"
1983-1988 г. - инспектор ДПК и профилактична дейност в РС"ПАБ" - Лом
1989 г. - инспектор Пожарогасене и аварийно-спасителна дейност
1990 г. - инспектор Дължавен противопожарен контрол
1997 г. - началник РС"ПБЗН"- гр. Лом
Женен, с едно дете.

 
Приемен ден: вторник от 14 ч. до 16 ч.
Телефон: 0971/ 66 303
e-mail: [email protected]