МВР

ОД Монтана

 

Новини

Важно за гражданите, чиито лични документи изтичат през 2021 г.

      Уважаеми граждани,

  В ОДМВР Монтана е създадена организация за предсрочна подмяна на документите за самоличност, изтичащи през 2021 година.
Не е задължително да се изчаква изтичане валидността на личната карта, паспорта и свидетелството за управление на моторно превозно средство (СУМПС), за да се подава заявление за нов документ.
  Всички лица с постоянен адрес на територията на Област Монтана имат възможност да подадат заявление за издаване на лична карта и паспорт във всяко едно от звената в ОДМВР Монтана:
- Сектор „Български документи за самоличност“ гр. Монтана, бул. „Александър Стамболийски“ № 2
- Районно управление гр. Лом, ул. „Филип Тотю“ № 9
- Районно управление гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 13
- Районно управление гр. Вършец, ул. „Ботуня“ № 2

  Приемът на заявление за издаване на свидетелство за управление на МПС се извършва в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Монтана, ул. „Искър“ № 11.
Звената „Български документи за самоличност“ в Районните управления на ОДМВР в гр. Лом, гр. Берковица и гр. Вършец приемат заявление за издаване на СУМПС на български граждани само с обикновена услуга, в случаите на:
- подмяна на СУМПС, поради изтичане срока на валидност;
- при вече изтекъл срок на валидност;
- при промяна на данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация и при издаване на дубликат.

  Мярката е с цел по-равномерно натоварване на звената „Български документи за самоличност“ и сектор „Пътна полиция“, както и за удобство на гражданите.

  Гражданите, които притежават валиден електронен подпис могат да подадат он-лайн заявление за подмяна на лична карта и паспорт на адрес: e_uslugi.mvr.bg.

  Заявление за подмяна на повредено, унищожено, изгубено или откраднато свидетелство за управление на МПС с ново свидетелство със същата валидност може да се подаде и по електронен път чрез: e_uslugi.mvr.bg.

Данни за изтичащи документи, издадени от ОДМВР Монтана:
- Изтичащи лични карти през  2021 г. – 20 928 бр.
- Изтичащи паспорти през 2021 г. – 4 246 бр.
- Изтичащи СУМПС през 2021 г. – 9 950 бр.

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 5 юни  - 11 юли 2021 г.
ОДМВР Монтана - 601
РУ Лом - 212
РУ Берковица - 97
РУ Вършец - 34


12 юли 2021

Резултати от поредната акция на кампанията на „Пътна полиция” – „Безопасно лято”

  170 МПС и 215 лица са проверените при проверките на Пътна полиция, извършвани в края на работната седмица - в петък, събота и неделя, с цел подобряване на безопасността на движението през летните месеци. При контролната дейност на пътя са съставени 54 фиша и 23 акта за нарушения на ЗДвП. С технически средства за контрол на скоростта са установени 75 нарушения на скоростните режими. Връчени са 16 електронни фиша за превишена скорост.
   Петима водачи са глобени за неизползване на обезопасителни системи, колани и каски, 3-ма – за неспазване на пътни знаци и маркировка. В полицейски арест за 24 часа са задържани 3-ма водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол над 1,2 промила. Установени са още един неправоспособен водач и 10 други нарушения на ЗДвП.

12 юли 2021

В спокойна обстановка започна изборният ден в област Монтана

  Преди началото на изборния ден в областта не са регистрирани нарушения на обществения ред. Снощи охраната на всичките 279 секции в областта бе поета от служителите на МВР. 407 служители от структурните звена на МВР в областта осигуряват охраната на изборните секции и отговарят за реда и спокойствието в областта.
  Създадена е организация звената на Дирекция „Български документи за самоличност“ да работят днес от 08,30 до 19,30 ч. Те ще издават удостоверения (за изгубени/откраднати/повредени/унищожени лични карти и документ с изтекъл срок ) с оглед на упражняване на избирателните права на гражданите.
 В седмицата преди вота група „БДС” при ОДМВР Монтана е издала 16 удостоверения за гласуване на граждани.
  Предприети са всички необходими мерки за охраната на обществения ред, осигуряване на пожарната безопасност и спокойното протичане на изборния ден. В областта има засилено полицейско присъствие.

11 юли 2021

407 служители на МВР ще обезпечават сигурността, обществения ред и спазването на политичеките права на гражданите по време на предсрочните парламентарни избори на 11 юли т.г.

   На 10 и 11 юли 407 служители от структурните звена на ОДМВР Монтана, РДПБЗН Монтана, ЗЖУ Монтана, ГД „Гранична полиция” и базата на ГДНП в Берковица са ангажирани със сигурността на местата за гласуване – 276 СИК, 202 машини за гласуване и 16 подвижни секции, както и с други дейности за обезпечаване на реда и сигурността при провеждането на изборите. Охраната ще се извършва при спазване на противоепидемичните мерки.
   Външната охрана на местата за гласуване, изборните книжа и техническите устройства за гласуване ще бъде поета от служителите на МВР след запечатването на изборните секции, от 18,00 ч. на 10.07.2021 г. и ще продължи до приключване на гласуването в изборния ден на 11.07.2021 г., като след това е създадена организация за обезпечаване на съответните СИК до предаване на протоколите в РИК и впоследствие до ЦИК.
   В изборния ден служителите ще следят в местата за гласуване да не влизат лица, които носят оръжие или предмети, опасни за живота и здравето на хората, както и лица в явно нетрезво състояние. Не се допуска внасянето на обемисти пакети и багаж. Забранено е паркирането на моторни превозни средства в непосредствена близост до секциите, както и оставянето на вещи без надзор. По решение на СИК, председателят на комисията може да поиска съдействие от органите на МВР за възстановяване на реда в помещението за гласуване, ако има такава необходимост.
   Служителите на сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР Монтана, РУ Лом, РУ Берковица и РУ Вършец ще оказват съдействие на гражданите без валидни документи за самоличност, желаещи да упражнят правото си на глас. Гишетата в паспортните служби ще работят и на 10 юли (събота) от 08.30 до 17.30 часа.
   На 11 юли (неделя) г. паспортните служби ще работят от 08.30 до 19.30 часа, а гражданите ще могат да подават искания за издаване на удостоверения до 19.00 часа. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта. Удостоверението се издава, за да послужи пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден 11 юли 2021 г. В седмицата преди изборите паспортните служби в областта са издали 16 удостоверения за гласуване.
  Сигнали за нарушения или престъпления, свързани с изборите, гражданите могат да подават денонощно на следните телефонни линии:
Районно управление - гр. Монтана – тел. 096 / 396 323 и 396 500
Районно управление – гр. Лом – тел. 0971/ 66223, 66225 и 096/ 396557
Районно управление – гр. Берковица - 0953/ 88710, 88720 и 096/396 558
Районно управление – гр. Вършец – 09527/20 90 и 096/ 396 559 / всеки ден от 08,30 ч .-17,30 ч., без събота и неделя/
  До 12.07.2021 г. в МВР ще работи денонощна телефонна линия 02/90 112 98. Сигнали могат да се подават и на e-mail [email protected]

09 юли 2021

Намаление с 51 % на криминалните престъпления през месец юни в област Монтана

през месеца в областта са настъпили 77 пътно-транспортни произшествия, с 1 загинал и 24 ранени граждани

  През месец юни т.г. на територията на ОДМВР Монтана са регистрирани 115 криминални престъпления, спрямо 238 за месец юни на предходната година. Статистиката сочи намаление с около 51 % криминалните престъпления. Разкриваемостта през юни на криминалните престъпления е около 33,04 %, ръст от около 5 % спрямо предходната година.
  Регистрираните престъпления против собствеността през месеца бележат намаление с около 51 %, в сравнение с месец юни 2020 г. / 28 криминални престъпления, при 58 за същия месец на 2020 г/.
  Регистрираните престъпления против личността - спад със 7 % в сравнение с месец юни 2020 г. / 10 престъпления, при 13 за юни на 2020 г. /
 Грабежи – за периода от началото на месец юни 2021 г. е регистриран 1 грабеж, при 1 за същия период на 2020 г.
 Кражби – намаление с около 63 %. Регистрирани за месец юни на настоящата година са 17, срещу 46 за юни 2020 г.
 Измами – не е регистрирана измама за месец юни 2021 г., при 3 измами за 2020 г.
 Умишлени убийства – няма регистрирано умишлено убийство през месеца на т.г., също и през същия период на 2020 г.
Посегателства спрямо МПС – не са регистрирани през юни 2021 г., при наличие на 1 за месец юни на 2020 г.
 Палежи – 3 бр. са регистрирани за юни 2021 г., срещу 1 за месец юни 2020 г.
 Наркотици – регистрирани за месец май 2021г. са 12 престъпления, срещу 19 за същия период на 2020 г., като отчитаме значително намаление от около 36 %.
  През месец юни 2021 г. на територията на ОДМВР Монтана са проведени 13 специализирани полицейски операции за противодействие на конвенционалната престъпност. Посетени са 5 сигнала, разкрити са 3 престъпления. Извършени са проверки на 1 612 МПС, 1 848 лица и 176 обекта. Установени са 433 законови нарушения, за които са съставени 197 акта за установени административни нарушения и 179 глоби с фиш по ЗДвП. Съставени са 20 предупредителни протокола.

Съгласно данните на полицейската статистика, разкриваемостта на общо криминалните престъпления за периода януари-юни 2021 г. е около 44,56 %, спрямо 42,02 % към юни 2020 г., което е ръст от около близо 2,5 % на разкритите престъпления. Регистрираните престъпления по криминална линия са 846 за периода януари – юни на 2021 г., към 1 059 за същия период на 2020 г. - спад в регистрираната криминална престъпност с 20 %.

  77 пътно-транспортни произшествия с 1 загинал и 24 ранени граждани през месец юни в област Монтана

   През месец юни т.г. в област Монтана са настъпили 77 пътно-транспортни произшествия, от които 16 тежки. При пътните злополуки е загинал 1 гражданин и са ранени 24. В сравнение със същия месец на предходната година, ПТП-тата са били с 12 по-малко, загинал е също 1 гражданин, а ранените са били с 4 по-малко.
 През месеца са установени 3 999 нарушения на ЗДвП, за които са съставени 490 акта, 1 096 фиша и 2 255 електронни фиша за превишена скорост.
Най-голям е броят на санкционираните водачи за неправилно спиране и паркиране – 246, следват глобените за неспазване на предимство, знаци и сигнали - 187, за нередовни пътни документи – 143, за неизползване на обезопасителни колани и каски – 138 шофьори, за управление на техническо неизправно МПС - 65.  
  Заловени са 13 водачи, употребили алкохол; 6 водачи, употребили наркотици и 20 неправоспособни водачи. Без застраховка „Гражданска отговорност” са установени 34 нарушители. При контрола на пътя са глобени и 19 пешеходци. 37 са временно отнетите шофьорски книжки, на 40 ППС е прекратена регистрацията, 11 пътни превозни средства са временно спрени от движение. Образувани са 39 преписки по НК и НПК. През месеца са проведени 29 специализирани полицейски операци по безопасност на движението по пътищата.

08 юли 2021

45-годишен водач от с. Бързия е загинал рано тази сутрин при ПТП на път III – 812 между гр. Вършец и гр. Берковица

   На 07.07.2021 г. около 01,50 ч. е подаден сигнал на ЕЕН 112 за настъпило ПТП с тежко пострадал на път III – 812, между гр. Вършец и гр. Берковица. Сигналът е посетен от дежурни екипи на РУ Вършец, ФСМП Вършец, УПБЗН Вършец и сектор „Специализирани оперативни дейности” на РДПБЗН Монтана.
   На местопроизшествието е извършен оглед, при който е установено, че 45-годишен водач от с. Бързия при управление на лекия си автомобил „Ауди А4“ с монтанска регистрация се движи с несъобразена с профила на пътя скорост в посока към гр. Берковица, при което на ляв завой не спазва дистанция и удря в задната лява част движещия се пред него лек автомобил „БМВ 325 ЦИ“, собственост и управляван от 30-годишен водач от с. Бързия.
   Вследствие на удара лекият автомобил „БМВ 325 ЦИ” се завърта на пътното платно, а лекият автомобил „Ауди А4” напуска пътното платно вляво по посоката си на движение, пада в дере и се блъска в крайпътно дърво. При пристигане на дежурните екипи водачът на аудито е установен в безпомощно състояние извън автомобила си, който е горял. Пострадалият е транспортиран в тежко състояние, с опасност за живота и множество травми до МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ гр. Монтана, където впоследствие е починал. Горящият лек автомобил е загасен от екипа на УПБЗН Вършец.
   Другият участник в настъпилото ПТП – водачът на лекия автомобил „БМВ 325 ЦИ”, е с охлузни рани. Пробата му за алкохол е отрицателна. Автомобилите, участвали в ПТП-то, са транспортирани до двора на РУ Вършец. Установени са свидетели, пристигнали на място веднага след настъпване на ПТП-то.
   По случая е образувано досъдебно производство по чл. 343, ал. 1, б. „В“ от НК в РУ Вършец.

  От началото на годината до 07.07.2021 г. на територията на област Монтана са настъпили 259 пътно-транспортни произшествия с материални щети и 77 тежки пътни инциденти. Броят на жертвите на пътя е 9, ранените са 96.

07 юли 2021