МВР

ОД Монтана

 

Новини

Важно за гражданите, чиито лични документи изтичат през 2020 г.

информация към 31.07.2020 г.

 
     Уважаеми граждани,

  В ОДМВР Монтана е създадена организация за предсрочна подмяна на документите за самоличност, изтичащи през 2020 година.
  Не е задължително да се изчаква изтичане валидността на личната карта, паспорта и свидетелството за управление на моторно превозно средство (СУМПС), за да се подава заявление за нов документ.
  Всички лица с постоянен адрес на територията на Област Монтана имат възможност да подадат заявление за издаване на лична карта и паспорт във всяко едно от звената в ОДМВР Монтана:
- Сектор „Български документи за самоличност“ гр. Монтана, бул. „Александър Стамболийски“ № 2
- Районно управление гр. Лом, ул. „Филип Тотю“ № 9
- Районно управление гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 13
- Районно управление гр. Вършец, ул. „Ботуня“ № 2

 Приемът на заявление за издаване на свидетелство за управление на МПС се извършва в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Монтана, ул. „Искър“ № 11.
Звената „Български документи за самоличност“ в Районните управления на ОДМВР в гр. Лом, гр. Берковица и гр. Вършец приемат заявление за издаване на СУМПС на български граждани само с обикновена услуга, в случаите на:
 - подмяна на СУМПС, поради изтичане срока на валидност;
 - при вече изтекъл срок на валидност;
 - при промяна на данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация и при издаване на дубликат.

  Мярката е с цел по-равномерно натоварване на звената „Български документи за самоличност“ и сектор „Пътна полиция“, както и за удобство на гражданите.

 Гражданите, които притежават валиден електронен подпис могат да подадат он-лайн заявление за подмяна на лична карта и паспорт на адрес: e_uslugi.mvr.bg.

 Заявление за подмяна на повредено, унищожено, изгубено или откраднато свидетелство за управление на МПС с ново свидетелство със същата валидност може да се подаде и по електронен път чрез: e_uslugi.mvr.bg.

Данни за изтичащи документи, издадени от ОДМВР Монтана:
- Изтичащи лични карти през 2020 г. – 13 986 бр., 2021 г. – 20 928 бр.
- Изтичащи паспорти през 2020 г. – 4 034 бр., 2021 г. – 4 246 бр.
- Изтичащи СУМПС през 2020 г. – 9 728 бр., 2021 г. – 9 950 бр.

 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 27 - 31 юли 2020 г.

ОДМВР Монтана

572

РУ Лом

178

РУ Берковица

88

РУ Вършец

31 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 20 - 24 юли 2020 г.

ОДМВР Монтана

571

РУ Лом

245

РУ Берковица

81

РУ Вършец

38


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 10 - 17 юли 2020 г.

ОДМВР Монтана

466

РУ Лом

292

РУ Берковица

127

РУ Вършец

75 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 06 - 10 юли 2020 г.

ОДМВР Монтана

626

РУ Лом

238

РУ Берковица

102

РУ Вършец

56


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 29 юни - 03 юли 2020 г.

ОДМВР Монтана

439

РУ Лом

201

РУ Берковица

108

РУ Вършец

19


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 22 - 26 юни 2020 г.

ОДМВР Монтана

482

РУ Лом

208

РУ Берковица

78

РУ Вършец

29


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 15 - 19 юни 2020 г.

ОДМВР Монтана

488

РУ Лом

251

РУ Берковица

79

РУ Вършец

32 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 08 - 12 юни 2020 г.

ОДМВР Монтана

438

РУ Лом

233

РУ Берковица

94

РУ Вършец

36


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 01 - 05 юни 2020 г.

ОДМВР Монтана

429

РУ Лом

272

РУ Берковица

119

РУ Вършец

40


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 26 - 29 май 2020 г.

ОДМВР Монтана

306

РУ Лом

155

РУ Берковица

73

РУ Вършец

38


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 18 - 22 май 2020 г.

ОДМВР Монтана

372

РУ Лом

195

РУ Берковица

93

РУ Вършец

34 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 11 - 15 май 2020 г.

ОДМВР Монтана

347

РУ Лом

157

РУ Берковица

103

РУ Вършец

38 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 01 - 08 май 2020 г.

ОДМВР Монтана

282

РУ Лом

107

РУ Берковица

71

РУ Вършец

22 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 27 - 30 април 2020 г.

ОДМВР Монтана

178

РУ Лом

68

РУ Берковица

53

РУ Вършец

12 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 21 - 24 април 2020 г.

ОДМВР Монтана

173

РУ Лом

85

РУ Берковица

27

РУ Вършец

10


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 13 - 16 април 2020 г.

ОДМВР Монтана

114

РУ Лом

36

РУ Берковица

28

РУ Вършец

17 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 06 - 10 април 2020 г.

ОДМВР Монтана

145

РУ Лом

54

РУ Берковица

45

РУ Вършец

6 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 30 март - 03 април 2020 г.

ОДМВР Монтана

93

РУ Лом

44

РУ Берковица

30

РУ Вършец

5


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 16 - 27 март 2020 г.

ОДМВР Монтана

162

РУ Лом

83

РУ Берковица

71

РУ Вършец

37 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 02 - 06 март 2020 г.

ОДМВР Монтана

553

РУ Лом

120

РУ Берковица

46

РУ Вършец

12 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 24 - 28 февруари 2020 г.

ОДМВР Монтана

380

РУ Лом

113

РУ Берковица

59

РУ Вършец

15 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 17 - 21 февруари 2020 г.

ОДМВР Монтана

429

РУ Лом

136

РУ Берковица

63

РУ Вършец

15


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 10 - 14 февруари 2020 г.

ОДМВР Монтана

265

РУ Лом

80

РУ Берковица

46

РУ Вършец

12 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 03 - 07 февруари 2020 г.

ОДМВР Монтана

238

РУ Лом

123

РУ Берковица

46

РУ Вършец

24


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 27 - 31 януари 2020 г.

ОДМВР Монтана

245

РУ Лом

103

РУ Берковица

49

РУ Вършец

23


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 20 - 24 януари 2020 г.

ОДМВР Монтана

262

РУ Лом

131

РУ Берковица

61

РУ Вършец

24


  

 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 12 - 17 януари 2020 г.

ОДМВР Монтана

309

РУ Лом

96

РУ Берковица

60

РУ Вършец

16


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 06 - 10 януари 2020 г.

ОДМВР Монтана

315

РУ Лом

146

РУ Берковица

63

РУ Вършец

29


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 30 декември 2019 г. - 03 януари 2020 г.

ОДМВР Монтана

220

РУ Лом

67

РУ Берковица

52

РУ Вършец

24


 

 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 16-27 декември 2019 г.

ОДМВР Монтана

408

РУ Лом

129

РУ Берковица

67

РУ Вършец

9
 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 09-13 декември 2019 г.

ОДМВР Монтана

153

РУ Лом

65

РУ Берковица

22

РУ Вършец

19 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 02-06 декември 2019 г.

ОДМВР Монтана

147

РУ Лом

51

РУ Берковица

35

РУ Вършец

7

25 юни 2020

Гражданите ще могат да правят справки за невръчени глоби по ЗДвП през интернет портала на МВР

Услугата ще е достъпна от 24 юни 2020 г., проверката ще се извършва по номер на свидетелство за управление и ЕГН

От 24 юни гражданите ще могат да правят справка чрез Портала за административни услуги на МВР за невръчени им наказателни постановления (НП) и електронни фишове. До настоящия момент те имаха възможност да правят проверка само за дължими глоби по Закона за движение по пътищата (ЗДвП) по влезли в сила фишове, електронни фишове и НП.

Чрез услугата „Проверка на задължения по ФИШ/АУАН/НП с възможност за плащане“ (
https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/KATActs/ActService/Index), при въвеждане на номер на свидетелство за управление на МПС (СУМПС) и ЕГН/ЛНЧ, те ще могат да проверяват по интернет както за неплатени задължения, така и за наличие на издадени, но невръчени наказателни постановления и/или електронни фишове.

Както и досега при наличие на връчени и влезли в сила наказателни документи, по които се дължи глоба, се извежда списък с неплатени задължения и е осигурена възможност за заплащане на дължимите суми директно през Портала за административни услуги на МВР. Другите възможности за заплащане задълженията са чрез терминално устройство в структура на МВР, банков превод, пощенски запис, интернет банкиране, каси за парични преводи и чрез КЕШ-терминали.

От 24 юни при наличие на невръчени НП и електронни фишове на екрана ще се визуализира информационно съобщение за това.

Важно е гражданите да знаят, че за да стане дължима глобата наложена с административно-наказателен документ, не отпада необходимостта той първо да бъде връчен и влязъл в сила, съгласно нормативно заложените срокове. Стъпките тук са две. Електронен фиш може да бъде връчен във всяко районно управление на МВР или в звено „Пътна полиция“, като след връчване може да бъде заплатен веднага чрез ПОС-терминал на място или Портала, както и останалите начини - по банков или чрез КЕШ-терминал. За връчване на наказателни постановления е необходимо водачът да посети ЛИЧНО звеното на „Пътна полиция“ към областната дирекция на МВР по постоянен адрес.

По-долу са визуализирани съобщенията, които връща Портала след извършените проверки на задължения по ФИШ/АУАН/НП с възможност за плащане:

1. Резултат, в случаите, когато няма намерени невръчени НП/електронни фишове и няма неплатени задължения /снимка 1/

2. Резултат, в случаите, когато няма намерени невръчени НП/електронни фишове и има неплатени задължения /снимка 2/

3. Резултат, в случаите, когато има намерени невръчени НП/електронни фишове и няма неплатени задължения /снимка 3/

4. Резултат, в случаите, когато има намерени невръчени НП/електронни фишове и има неплатени задължения /снимка 4/

5. Резултат при въведени грешни данни или липса на съвпадение между ЕГН и СУМПС - не се изпълняват проверки /снимка 5/

24 юни 2020

15 тежки пътно-транспортни произшествия, с 2-ма загинали и 20 ранени граждани през юли в област Монтана

   77 пътно-транспортни произшествия, от които 15 тежки са регистрирани през юли в област Монтана. В пътните инциденти са загнал 2-ма гражданин, 20 са ранените. В сравнение със същия месец на предходната година, тежките ПТП-тата са били с едно по-малко, загиналите с 1 повече и ранените с 5-ма по-малко.
  През месеца са установени 3 434 нарушения на водачите, за които са съставени 696 акта, 496 фиша и 2007 електронни фиша.
  Установените нарушения за скорост са 2005. 15 водачи са глобени за шофиране с над 50 км/ч спрямо скоростното ограничение. Най-голям е броят на водачите, които са го надвишили с до 30 км/ч – 1 754. За неизползване на колани или каски са глобени 206 водачи и пътници на МПС. С нередовни пътни документи са заловени 141 от проверените. За неправилно спиране и паркиране са санкционирани 120, за неспазване на предимство, знаци и сигнали - 119 водача. През месеца са установени 36 шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол и 38 неправоспособни. Глобените без застраховка „Гражданска отговорност” са 36. Санкционирани са и 21 пешеходци.
  През юли в сектор "Пътна полиция" при ОДМВР Монтана са издадени 128 заповеди за прилагане на принудителни административни мерки по ЗДвП. На 71 водачи временно са отнетите шофьорски книжки, от които 44 – за неплатени глоби, 15 за шофиране след употреба на алкохол, 8 – за управление без задължтелната застраховка „Гражданска отговорност”. От движение временно са спрени 28 пътни превозни средства. Прекратена е регистрацията на 28 пътни превозни средства. През месеца са проведени 20 специализирани полицейски операции по безопасност на движение.
От началото на годината до 31.07.2020 г. на територията на областта са регистрирани 62 тежки ПТП, при които изгубилите живота си са 10 граждани, а ранените 68.

06 авг 2020

682 МПС са проверени при едноседмична специализирана полицейска операция по безопасност на движението в област Монтана

 Специализираната полицейска операция по линия на пътната безопасност бе проведена на два етапа в цялата страна. През първия етап - в дните от 28 до 31 юли и от 3 до 4 август акцентът бе върху контрола в малките населени места, а през втория – от 31 юли до 4 август, бе осигурено засилено полицейско присъствие по първокласните пътища в областта.
 В хода на акцията екипите на пътя са извършили проверки на 682 МПС и 825 лица. За установени нарушения на ЗДвП са съставени 122 акта и 230 фиша. Заловени са двама водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол над 1,2 промила и 5-ма неправоспособни водачи. Глобени са 28 водачи за липса на винетни такси, 14 – за неспазване на пътни знаци и маркировка, 3-ма – за неправилно изпреварване и 3-ма – за отнемане на предимство.
 При извършените проверки на пътя са връчени 54 електронни фиша. С наличните технически средства за контрол на скоростта са установени 785 нарушения на скоростното ограничение.

05 авг 2020

От днес е в ход специализирана полицейска операция по линия на пътната безопасност

 Операцията ще се проведе в два етапа. Първият ще бъде във времето от днес до 31 юли и от 3 до 4 август, а вторият – от 31 юли до 2 август. По време на първия етап акцентът ще бъде поставен на контрола в малките населени места, а при втория, ще има засилено полицейско присъствие по първокласните пътища и магистралите.
 Основното, за което ще следят екипите по пътищата в малките населени места, е неправомерно движение, спиране и паркиране. По време на операцията ще бъдат правени проверки и за невръчени и неплатени задължения по ЗДвП. Ще се следи и за недопускане на управление след употреба на алкохол и/или наркотични вещества. И при проверките в малките населени места, и при тези през уикенда, които са предвидени за първокласните пътища и магистралите, ще се следи за недопускане на управление на МПС с превишена скорост.


28 юли 2020

281 проверки на водачи на МПС в дните от петък до неделя в област Монтана

143 са нарушенията на скоростта, съставени са още 67 акта и 30 фиша

  Специализираната полицейска операция е проведена на територията на цялата страна с цел подобряване на безопасността на движение в дните с изключително интензивен трафик /петък, събота неделя/ през летния туристически сезон.
  281 МПС и 292 лица са проверени в дните от 24 до 26 юли по първокласните и второкласни пътища в региона. Контролните органи са съставили 67 акта и 30 фиша по ЗДвП. Установените нарушения на скоростните режими са 143. Деветнадесет водачи са глобени са неизползване на обезопасителни колани, 12 – за неспазване на пътни знаци и маркировка, 3ма- за неправилно изпреварване. Заловени са 2 неправоспособни водачи и 2-ма употребили алкохол в размер от 0,5 до 1,2 промила. 
 В хода на операцията са установени още 61 други нарушения на ЗДвП и са връчени 9 електронни фиша.

Препоръки към водачите за безопасно пътуване през летния сезон


Лятото е в разгара си, а заедно с него започват отпуските, пътуванията и разходките до нови места. Често хората избират удобството да пътуват със собствените си автомобили. Точно затова трябва да знаете някои полезни и лесни съвета, които ще ви спестят проблеми с колата, които биха развалили почивката ви.

-  Проверете внимателно налягането на гумите на колата, маслото и водата  преди пътуването. Помпайте летните гуми с азот, за да елиминирате температурните разлики, които се получават вследствие от високата температура на асфалта и въздуха. Проверете за малки цепнатини, които подсказват, че гумата трябва да се смени. Задължително е да имате резервна гума. Уверете се, че всяка гума има достатъчно налягане и за евентуално износване.

-  Сънят е от ключово значение преди да потеглите на път. Трябва да се уверите, че сте отпочинали и готови да се фокусирате върху шофирането през следващите часове. Заради преумора и недоспиване стават много катастрофи с тежки последици. При преумора в лятната жега, спирайте по-често за почивка на безопасно, сенчесто място край пътя. На всеки 100 изминати километра е препоръчително да се почива поне 10 минути. Бъдете винаги нащрек и бдителни, когато шофирате през лятото и сте в състояние да се унесете и изпаднете в полусъзнание в следствие на жегата.

-  Не потегляйте на път непосредствено след обилно хранене – ще Ви споходи опасна сънливост. Заредете се с дори повечко питейна вода отколкото мислите, че ще ви бъде необходима.

-  Убедете се, че мобилният ви телефон е добре зареден и че сте записани в някоя фирма за пътна помощ. Ако колата се счупи насред нищото, ще можете да разчитате единствено на телефона си и на тази пътна помощ.

-  По време на самото пътуване безопасността е от първостепенно значение. Поставяйте винаги предпазните колани, а децата да пътуват в детски столчета и седалки. Много шофьори и спътниците им загиват при пътни катастрофи заради непоставен предпазен колан. Това животоспасяващо средство намалява смъртните случаи и тежките травми с близо 30 процента. Ако имате малко дете, непременно се сдобийте със специална детска седалка с колани, която се закрепва на облегалката отзад. Законът задължава пътниците и на задните седалки в автомобилите да поставят коланите при всяко пътуване. Изисквайте пътуващите във Вашия автомобил да поставят коланите в интерес на собствената сигурност.

-  Домашните любимци не трябва да се движат свободно в колата. Всички пътници в колата са застрашени при неочаквано спиране или маневра. Ето защо домашните любимци трябва да бъдат подсигурени със специален колан или добре вентилирана седалка за кола.

-  За да не отклоните вниманието си, не се колебайте и помолете спътниците си по време на пътуването по възможност да не Ви говорят и разсейват.

-  В случай на потенциална “пътна ярост” запазете хладнокръвие. В лятно време, когато повече хора са на път и жегата предизвиква възбуда, такива случаи преобладават доста. Избягвайте ненужни проблеми по пътя, за да се осигури безопасно и щастливо пътуване.

- Винаги когато тръгвате на път с автомобила си, шофирайте отговорно.  Съобразявайте скоростта с интензивността на движението и не се амбицирайте и не се впускайте в безсмислено състезание с онези, които Ви изпреварват. Бъдете особено предпазливи към деца, юноши, възрастни на велосипеди, каруцари, мотоциклетисти и мотопедисти.  

27 юли 2020

Специализирана полицейска операция за контрол на водачите на дву-, три- и четири-колесни /АТВ/ превозни средства на територията на област Монтана

  От 16,00 ч. на 17 юли до 22,00 ч. на 23 юли на територията на цялата страна бе проведена специализираната полицейска операция за контрол спрямо водачите на дву-, три- и четири-колесни /АТВ/ МПС/.
  Акцията е проведена във връзка с усложнената пътно-транспротна обстановка в страната и увеличените тежки ПТП с ранени и загинали с участието на мотоциклети.
 Основното, за което са следили екипите на Пътна полиция, е недопускане на управление на моторните превозни средства или превозване на пътници без обезопасителни средства, управление от неправоспособни водачи, правилно поставени регистрационни номера и употреба на защитни каски.
 В хода на акцията на територията на област Монтана са извършени проверки на 159 водачи. Установени са 110 нарушения на ЗДвП, за които са съставени 60 фиша и 34 акта. Четирима водачи са глобени заради шофиране без защитна каска, заловен е един неправоспособен. При проверките са санкционирани и трима пътници. Връчени са 14 електронни фиша.

24 юли 2020