МВР

ОД Монтана

 
контакти
Център за професионална квалификация - РДПБЗН - Монтана при ГДПБЗН - МВР е с адрес на управление и за кореспонденция- 

Монтана, п.к. 3 400
ул. "Искър" №24
РДПБЗН
тел. +359 96 396 221
e-mail: [email protected];

местоположение на Център за професионална квалификация
Монтана, п.к. 3 400
ул. "Сирма Войвода" №10
тел. +359 96 300 799

Център за професионална квалификация на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението"

Учебен център - 1

Учебен център - 2


Учебен център - 3

"Fire safety and protecrion of population "Training center" - Montana

Training center - 01

Training center - 02