МВР

ОД Монтана

 

РУ на МВР - Лом

 

Районното управление на МВР - Лом обслужва 5 общини - Лом, Вълчедръм, Брусарци, Якимово и Медковец с обща територия от 1 355 кв. км и население от 64 572 жители, разпределени в 3 града - Лом, Вълчедръм и Брусарци и 37 съставни села. Пътната мрежа е с дължина от 371 км, с преобладаващ дял на пътища от III и IV клас. През неговата територия преминават път III-112, свързващ ГКПП ферибота - Видин с вътрешността на страната. Важни транспортни центрове от републиканската система са ж.п. гари Лом и Брусарци. В гр. Лом е изградено товарно пристанище на десния бряг на р. Дунав, което е едно от най-големите в българския участък на реката.
Цялостната дейност на РУ на МВР - Лом се осъществява на териториален принцип. В община Лом са изградени 4 микрорайона, включващи градската и селската част. В останалите 4 общини са сформирани самостоятелни полицейски участъци.

 

             Началник:

             За контакти: 112

                                0971 66223
                                0971 66225
e-mail: [email protected]

   Работно време на РУ - Лом: от 08:30 ч. до 17:30 ч.